ZSP Nurzec-Stacja - Nauka zdalna

Zajęcia komputerowe

28
10.2021

 

 

 

 

Edukacja informatyczna: 29.10.2021r.

1. Obejrzyj ilustrację i przypomnij sobie jak należy prawidłowo siedzieć przy komputerze.

 2. W programie Paint poćwicz umiejętność rysowania pędzlem. Wykonaj dowolny rysunek.