Jesteś tutaj: Start / Klasa 4 / Technika

Technika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
11.2020

 26.04.2021r.

Lekcja z dn. 26.04.2021r.
Temat: Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu.
Podręcznik str.101-105
Przepisać do zeszytu.
Droga po której się poruszamy często przecina się z innymi drogami, łączy się z inną drogą lub rozwidla.
Takie miejsce nazywamy skrzyżowaniem.
Ruch na nich może być regulowany za pomocą: 
- osób kierujących ruchem,
- sygnałów świetlnych,
- znaków drogowych pionowych lub poziomych.
Jeżeli ruch nie jest kierowany w powyższy sposób, wówczas stosujemy tzw. "zasadę prawej reki". 
Mówi ona o tym, że pierwszeństwo przejazdu zawsze ma kierowca nadjeżdżający z prawej strony. 
 By bezpiecznie pokonać skrzyżowanie, należy znać zasady pierwszeństwa przejazdu.
Zbliżając się do skrzyżowania jesteśmy zobowiązany zachować szczególną ostrożność
i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony,
a jeżeli skręcamy w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
Tej zasady nie stosujemy do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku
do innych pojazdów, bez względu na to z której strony nadjeżdża.
Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu 
pojazdowi uprzywilejowanemu.
Pojazd uprzywilejowany - to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci
niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie,
jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi.
Gdy zbliżamy się do przejścia dla pieszych jesteśmy zobowiązani  - zachować szczególną ostrożność
i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
 PRACA DOMOWA
Przyswoić wiadomości z lekcji. 

19.04.2021r.

Lekcja z dn. 19.04.2021r
Temat: Jak wykonywać manewry. Cz. II.
Podręcznik str 92-100
Przepisać do zeszytu.
Wymijanie
Manewr polegający na przejeżdżaniu obok innego uczestnika ruchu
poruszającego się w przeciwnym kierunku.
W trakcie tego manewru należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego
pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć
prędkość lub zatrzymać się;
Omijanie
Manewr polegający na przejeżdżaniu obok nieporuszającego się pojazdu,
uczestnika ruchu lub przeszkody.
W trakcie tego manewru należy zachować bezpieczny odstęp od omijanego
pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć
prędkość.
Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać
się tylko z jego prawej strony.
Uwaga !
Nie wolno omijać pojazdu który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych
lub przejazdem dla rowerów.
Aby bezpiecznie wykonać manewr:
1. Należy przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.
2. Uważamy by nie zajechać drogi innym pojazdom.
3. Upewniamy się wzrokowo patrząc w tył przez lewe ramię czy bezpiecznie
możemy wykonać manewr. 
4. Sygnalizujemy zmianę pasa ruchu - poprzez wystawienie lewej ręki w bok.
5. Omijamy pojazd lub przeszkodę zachowując bezpieczny odstęp, a jeśli
trzeba zmniejszamy prędkość.
6. Po ominięciu pojazdu lub przeszkody wracamy na swój pas ruchu,
sygnalizując to wystawiając prawą rękę w bok i kontynuujemy jazdę
jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.
Wyprzedzanie
Manewr polegający na przejeżdżaniu obok uczestnika ruchu poruszającego
się w tym samym kierunku.
Uwaga !
Wyprzedzanie jest zabronione:
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
- na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
- na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub
na którym ruch jest kierowany.
Aby bezpiecznie wykonać manewr:
1. Sprawdzamy wzrokowo czy mamy odpowiednią widoczność i dostateczne
miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu.
2. Upewniamy się wzrokowo patrząc w tył przez lewe ramię - czy bezpiecznie
możemy wykonać manewr.
3. Sprawdzamy czy kierujący jadący za nami nie rozpoczął wyprzedzania. 
4. Sygnalizujemy zmianę pasa ruchu - poprzez wystawienie lewej ręki w bok. 
5. Wyprzedzając zachowujemy bezpieczny odstęp od wyprzedzanego
uczestnika ruchu.
6. Po wyprzedzeniu wracamy na swój pas ruchu sygnalizując to wystawiając
prawą rękę w bok i kontynuujemy jazdę jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.
PRACA DOMOWA
Przyswoić wiadomości z lekcji.
Ćw. 1 str.98. Ćw. 2 i 3 str.99.

12.04.2021r.

Lekcja z dn.12.04.2021r.
Temat: Jak wykonywać manewry. Cz. I.
Podręcznik str 92-100
Przepisać do zeszytu.
 
W zależności od danej sytuacji na drodze, pojazd zmienia swoje położenie.
Wykonuje wówczas tzw. manewry. Należą do nich min.:
- włączanie się do ruchu,
- zmiana kierunku ruchu lub pasa ruchu,
- zawracanie,
- wymijanie,
- omijanie,
- wyprzedzanie, 
Aby bezpiecznie jeździć rowerem, musisz nauczyć się poprawnie je wykonywać.
 
Włączanie się do ruchu
Następuje gdy rozpoczynamy jazdę oraz gdy: 
- wyjeżdżamy ze swojej nieruchomości (podwórka), strefy zamieszkania,  
- na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
- na jezdnię z pobocza i chodnika,
- na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów.
Włączając się do ruchu musimy zachować szczególną ostrożność
i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
 
Aby bezpiecznie wykonać manewr musimy:
1. Zbliżyć się do krawędzi jezdni trzymając rower z jego lewej strony.
2. Spoglądamy w obie strony upewniając się czy nie nadjeżdża żaden pojazd.
3. Wsiadamy na rower.
4. Wystawiamy lewa rękę w bok, dając znak dla innych uczestników ruch, że mamy zamiar włączyć się do niego.
5. Płynnie włączamy się do ruchu.
 
Zmiana kierunku ruchu lub pasa ruchu
Manewr ten wykonujemy gdy chcemy zmienić kierunek jazdy na skrzyżowaniu
w lewo lub w prawo, albo gdy zmieniamy zajmowany pas ruchu, zachowując
przy tym szczególną ostrożność.
UWAGA
Gdy chcemy zmienić pas ruchu to mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi
jadącemu po pasie ruchu na który zamierzamy wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu
na ten pas z prawej strony.
Zmieniając kierunek jazdy lub pas ruchu mamy obowiązek zawczasu i wyraźnie
sygnalizować ten zamiar. 
 
Aby bezpiecznie zmienić pas ruchu musimy:
1. Sprawdzić czy wykonanie manewru w danym momencie jest możliwe
i nie zagrozi innym uczestnikom ruchu.
2. Sygnalizujemy to wystawiając rękę w lewo lub w prawo.
3. Ponownie upewniamy się wzrokowo czy możliwa jest zmiana pasa ruchu.
4. Łagodnym łukiem wjeżdżamy na wybrany pas.
Aby bezpiecznie skręcić w prawo na skrzyżowaniu musimy:
1. Sprawdzić czy znaki lub sygnały nie zakazują wykonania tego manewru.
2. Sygnalizujemy zamiar skrętu w prawo - poprzez wystawienie prawej reki w bok.
3. Zwalniamy i podjeżdżamy do prawej krawędzi jezdni.
4. Sygnalizujemy zamiar skrętu w prawo - poprzez wystawienie prawej reki w bok.
5. Zachowując ostrożność skręcamy w prawo.
Aby bezpiecznie skręcić w lewo na skrzyżowaniu musimy:
1. Sprawdzić czy znaki lub sygnały nie zakazują wykonania tego manewru.
2. Sygnalizujemy zamiar skrętu w lewo - poprzez wystawienie lewej reki w bok.
3. Upewniamy się czy, możemy bezpiecznie zbliżyć się do środka jezdni.
4. Zbliżamy się do środka jezdni.
5. Ponownie sprawdzamy, czy bezpiecznie możemy skręcić w lewo.
6. Sygnalizujemy zamiar skrętu w lewo - poprzez wystawienie lewej reki w bok.
7. Sprawdzamy czy nie nadjeżdża żaden pojazd z naprzeciwka, gdy nadjeżdża przepuszczamy go.
8. Jeśli droga jest wolna, skręcamy w lewo i zajmujemy miejsce jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.
 
Zawracanie
To manewr gdy kierujący pojazdem, chce zmienić kierunek jazdy.
Manewr ten jest zabroniony:
- w tunelu, na moście, wiadukcie i na drodze jednokierunkowej;
- w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu
na drodze lub ruch ten utrudnić.
Aby bezpiecznie zawrócić musimy:
1. Sprawdzić czy znaki lub sygnały nie zakazują wykonania tego manewru.
2. Sprawdzić czy bezpiecznie możemy zbliżyć się do środka jezdni.
3. Sygnalizujemy zamiar skrętu w lewo - poprzez wystawienie lewej reki w bok.
4. Upewniamy się wzrokowo czy bezpiecznie możemy skręcić.
5. Zbliżamy się do środka jezdni.
6. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po pasie ruchu, na który chcemy wjechać.
7. Zawracamy.
8. Kontynuujemy jazdę jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.
 
PRACA DOMOWA
Przyswoić wiadomości z lekcji.

29.03.2021r.

Lekcja z dn. 29.03.2021r.
Temat: Powtórzenie materiału - Znaki i sygnały drogowe obowiazujace rowerzystów.

22.03.2021r

Lekcja z dn. 22.03.2021r.
Temat: Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów. Cz IV.
Podręcznik str. 89-91
Przepisać do zeszytu.
 
ZNAKI DROGOWE PIONOWE
 
Znaki informacyjne
Znaki informacyjne informują kierowców o rodzaju drogi i sposobie w jaki
sposób się po niej poruszać oraz o obiektach które są przy niej położone,
np.: informują nas o pierwszeństwie przejazdu, miejscu przejścia dla pieszych,
drodze bez przejazdu, zbliżaniu się do stacji paliwowej, hotelu itp.
Znaki:
1) D-1 - droga z pierwszeństwem - oznacza początek lub kontynuację
drogi z pierwszeństwem.
2) D-3 - droga jednokierunkowa - oznacza że ruch na drodze lub jezdni
odbywa się w jednym kierunku.
3) D-4 - droga bez przejazdu - oznacza początek drogi bez przejazdu.
4) D-5 - pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - oznacza że
kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi
się z kierunku przeciwnego.
5) D-6 - Przejście dla pieszych - oznacza miejsce przeznaczone
do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
6) D-6a - przejazd dla rowerzystów - oznacza miejsce przeznaczone
do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
7) D-42 - obszar zabudowany - oznacza wjazd na obszar zabudowany.
8) D-43 - koniec obszaru zabudowanego - oznacza wyjazd z obszaru
zabudowanego.
 
Znaki kierunku i miejscowości
Znaki te występują w postaci drogowskazów wskazujących min. kierunek
i odległość do głównej miejscowości położonych przy danej drodze.
1) E-13 - tablica kierunkowa - wskazuje kierunek i odległość do głównej
miejscowości położonych przy danej drodze.
2) E-17a - miejscowość - oznacza wjazd do miejscowości.
3) E-18a - koniec miejscowości - oznacza wyjazd z miejscowości.
 
Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi
1) G-1a - słupek wskaźnikowy z trzema kreskami - umieszczany jest po
prawej stronie jezdni przed znakami "przejazd kolejowy z zaporami lub przejazd
kolejowy bez zapór" na 3/3 odległości od przejazdu. 
2) G-1b - słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami - umieszczany po prawej
stronie jezdni na 2/3 odległości od przejazdu.
3) G-1c - słupek wskaźnikowy z jedną kreską - umieszczany po prawej
stronie jezdni na 1/3 odległości od przejazdu.
4) G-3 - krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym.
5) G-4 - krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym.
Znaki G-3 i G-4 wyznaczają miejsce zatrzymania się przed przejazdem kolejowym
bez zapór i informują że na przejeździe występują jeden lub więcej torów. 
 
PRACA DOMOWA
1. Przyswoić wiadomości z lekcji.
2. Narysować i podpisać 5 dowolnie wybranych znaków z dzisiejszej lekcji.
3. Ćw. Nr 2 str. 91.

 15.03.2021r

Lekcja z dn.16.03.2021r
Temat: Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów - cz III.
Podręcznik str. 87-88
Przepisać do zeszytu.
 
ZNAKI DROGOWE PIONOWE
Znaki zakazu
Znaki zakazu są kształtu okrągłego, zakazują nam wykonywania manewrów lub czynności
wskazanych na znakach. Mamy obowiązek ich przestrzegania ze względu bezpieczeństwa swojego
i innych użytkowników drogi. Obowiązują one od miejsca ich ustawienia, chyba że przepisy
szczególne mówią inaczej.
 
Znaki:
1) B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach - informuje nas że na drodze obowiązuje zakaz ruchu pojazdów,
             kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
2) B-2 - zakaz wjazdu - oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego
              umieszczenia, zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;
3) B-9 - zakaz wjazdu rowerów - oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów;
4) B-20 - stop - oznacza że należy się zatrzymać przed skrzyżowaniem
               i przepuścić pojazdy poruszające drogą z pierwszeństwem;
5) B-21 - zakaz skręcania w lewo - zabrania skręcania we wskazanym kierunku
               oraz zabrania zawracania na najbliższym skrzyżowaniu.
6) B-22 - zakaz skręcania w prawo - zabrania skręcania we wskazanym kierunku;
7) B-23 - zakaz zawracania - zabrania kierującemu zawracania do najbliższego skrzyżowania
               i na tym skrzyżowaniu;
8) B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka - zabrania kierującym wjazdu
               lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeśli widzimy taki znak po swojej stronie jezdni
               - nie mamy pierwszeństwa na zwężonym odcinku jezdni,
               na znaku wskazani jesteśmy strzałką czerwoną;
9) B-35 - zakaz postoju - oznacza zakaz postoju pojazdu, a dopuszczalny czas unieruchomienia
               nie może być dłuższy niż jedna minuta, chyba że czas jest wskazany napisem na znaku,
               albo na umieszczone pod nim tabliczce;
10) B-36 - zakaz zatrzymywania się - oznacza zakaz zatrzymania pojazdu;
11) B-41 - zakaz ruchu pieszych - oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi,
                 po której znak jest umieszczony.
 
Znaki nakazu
Znaki nakazu są kształtu okrągłego. Mamy obowiązek ich przestrzegania ze względu
bezpieczeństwa swojego i innych użytkowników drogi. Zobowiązują kierującego do ruchu
w kierunku zgodnym ze strzałkami. Znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni)
lub na samej jezdni. Obowiązują one na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu,
gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
Znaki;
1) C-1 - nakaz jazdy w prawo przed znakiem;
2) C-2 - nakaz jazdy w prawo za znakiem;
3) C-3 - nakaz jazdy w lewo przed znakiem;
4) C-4 - nakaz jazdy w lewo za znakiem;
5) C-5 - nakaz jazdy prosto;
6) C-6 - nakaz jazdy prosto lub w prawo;
7) C-7 - nakaz jazdy prosto lub w lewo;
8) C-8 - nakaz jazdy w prawo lub w lewo;
9) C-9 - nakaz jazdy z prawej strony znaku;
10) C-10 - nakaz jazdy z lewej strony znaku;
11) C- 11 - nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku;
12) C-12 - ruch okrężny - oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy
                 lub placu w kierunku wskazanym na znaku;
13) C-13 - droga dla rowerów - oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących
                  rowerami jednośladowymi, którzy są zobowiązani do korzystania
                  z tej drogi;
14) C-13a - koniec drogi dla rowerów - oznacza koniec drogi przeznaczonej
                   dla kierujących rowerami jednośladowymi.
 
PRACA DOMOWA
1. Przyswoić wiadomości z lekcji.
2. Narysować i podpisać trzy znaki zakazu i trzy znaki nakazu. 

 

 


08.03.2021r.

Lekcja z dn.08.03.2021r
Temat: Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów - cz II.
 
Podręcznik str. 85-86
Przepisać do zeszytu.
 
ZNAKI DROGOWE PIONOWE
 
Znaki ostrzegawcze
 
Znaki ostrzegawcze należą do grupy znaków drogowych pionowych. Uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
 
Szczególna ostrożność  - oznacza sposób zachowania na drodze, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.
 
Droga podporządkowana - droga, po której jadące pojazdy, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym drogą która się z nią krzyżuje.
 
Dalszej częsci do zeszytu nie przepisywać, tylko zapoznać się z interpretacją znaków.
Znaki: 
 
1) A-1 - niebezpieczny zakręt w prawo, 
 
2) A-2 - niebezpieczny zakręt w lewo,
 
  • te znaki ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie we wskazanym kierunku;

 
3) A-3 - niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo;
 
4) A-4 - niebezpieczne zakręty  - pierwszy w lewo;
 
  • te znaki ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.

 
5) A-5 - skrzyżowanie dróg - ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest
 
              określone znakami, umownie jest przyjęte że przepuszczamy pojazd nadjeżdżające z prawej strony;
 
6) A-6a - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach;
 
7) A-6b - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie;
 
8) A-6c - skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie;
 
  • znaki A-6a, A-6b, A-6c ostrzegają o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną,

 
          występującą po stronie wskazanej na znaku.
 
Droga podporządkowana - droga, po której jadące pojazdy, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym drogą która się z nią krzyżuje.
 
9) A-6d - wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony;
 
10) A-6e - wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony;
 
11) A-7 - ustąp pierwszeństwa - ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem, dotyczy tylko
 
               najbliższej jezdni przed którą został umieszczony;
 
12) A-8 - skrzyżowanie o ruchu okrężnym - ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się
 
                dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku;
 
13) A-9 - przejazd kolejowy z zaporami - ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w
 
                zapory lub półzapory;
 
14) A-10 - przejazd kolejowy bez zapór - ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w
 
                  zapory, ani w półzapory, mówi nam o tym że zbliżając się do tak oznaczonego przejazd
 
                  musimy sprawdzić czy nie nadjeżdża pociąg i tylko wówczas  możemy przekroczyć przejazd;
 
15) A-11 - nierówna droga - ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni;
 
16) A-12a - zwężenie jezdni - dwustronne;
 
17) A-12b - zwężenie jezdni - prawostronne;
 
18) A-12c - zwężenie jezdni - lewostronne;
 
                   znaki A-12a, A-12b, A-12c ostrzegają nas że zwężeni jezdni może powodować utrudnienie ruchu;
 
19) A-16 - przejście dla pieszych - ostrzega o przejściu dla pieszych, gdzie należy zachować ostrożność;
 
20) A-17 - dzieci - znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o
 
                              bliskości takiego miejsca gdzie należy zachować  szczególną ostrożność;
 
21) A-20 - odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym - ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o
 
                  miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy;
 
22) A-21 - tramwaj - ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe;
 
22) A-24 - rowerzyści - ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów i
 
         wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają;
 
23) A-29 - sygnały świetlne - ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą
 
                  sygnalizacji świetlnej;
 
24) A-30 - inne niebezpieczeństwo - ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone
 
                  pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
 
PRACA DOMOWA
 
1. Nauczyć się znaków i ich interpretacji.
 
2. Narysować w zeszycie pięć znaków ostrzegawczych.  

O1.03.2021r

Lekcja z dn 01.03.2021r.
 
Temat: Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów Cz. I.
 Podręcznik str. 80-91
 Wpisać do zeszytu.
 
By bezpiecznie poruszać się po drodze bardzo ważna jest znajomość znaków i sygnałów drogowych. Poznaliśmy już znaki obowiązujące pieszych, teraz zapoznamy się ze znakami które obowiązują rowerzystów.
 Osoba kierująca w pierwszej kolejności musi stosować się do: 
 1. sygnałów i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem,
 2. sygnałów świetlnych,
 3. znaków drogowych (pionowych i poziomych),
 4. zasad kodeksu drogowego.
 
Sygnały i polecenia wydawane przez osoby kierujące ruchem.
 Takie sygnały może wydawać policja, wojsko, straż pożarna, itp., czyli osoba do tego uprawniona. 
 Polecenia te wydawane są za pomocą odpowiednich gestów:
 1. policjant stoi przodem do ciebie i ma opuszczone ręce - "zatrzymaj się",
 2. policjant stoi przodem do ciebie i ma podniesioną prawą rękę - "przygotuj się",
 3. policjant stoi bokiem do ciebie i ma opuszczone ręce - "jedź".
 
Sygnały wydawane przez sygnalizatory.
 Rowerzystę obowiązują sygnalizatory dla kierowców.
 Występują w nich trzy barwy świateł:
 1. zielone - "jedź",
 2. żółte - "uważaj",
 3. czerwone - "stój".
 
 Znaki poziome.
 Są to znaki namalowane na nawierzchni jezdni, posiadają oznaczenia literowe i cyfrowe. Te które musisz znać to:
 1. linia pojedyncza przerywana (P-1) - oddziela pasy ruchu i wolno ją przejeżdżać,
 2. linia pojedyncza ciągła (P-2) - oddziela pasy ruchu i nie wolno jej przejeżdżać,
 3. linia podwójna jednostronnie przekraczalna (P-3) - wolno ją przejeżdżać od strony linii
     przerywanej,
4. linia podwójna ciągła (P-4) nie wolno jej przejeżdżać ani z jednej, ani z drugiej strony,
5. przejście dla pieszych (P-10) w tym miejscu należy przechodzić przez jezdnię,
6. przejazd dla rowerów (P-11) w tym miejscu należy przejeżdżać przez jezdnię rowerem,
7. Linia bezwzględnego zatrzymania "STOP"(P-12) - musisz obowiązkowo się przednią zatrzymać,
 8. Strzałki kierunkowe - oznaczają że wolno jechać tylko we wskazanych kierunkach,
 - strzałka kierunkowa na wprost (P-8a),
- strzałka kierunkowa do skręcania
     P-8b - w lewo,
     P-8d - w prawo,
- strzałka kierunkowa do zawracania (P-8c),
 9. BUS (P-22) - oznacza pas ruchu dla pojazdów kursujących na regularnych liniach,
 10. rower (P-23) - droga przeznaczona dla ruchu rowerów jednośladowych,
 11. miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (P-24) - w tym miejscu może stanąć pojazdem osoba niepełnosprawna lub kto przewozi taką            osobę.
 
PRACA DOMOWA
1. Przyswoić wiadomości z lekcji.
 2. Narysować w trzech postawach osobę kierującą ruchem i podpisać jakie wydaje polecenia.
 3. Narysować pięć znaków poziomych.