ZSP Nurzec-Stacja - Nauka zdalna

Historia

03
12.2020

Historia  IV  (7)

 

Praca w terminie czasowym: 21-22 grudnia 2020r

Temat: Zawisza Czarny i bitwa pod Grunwaldem.

 

Praca w terminie czasowym: 14-18 grudnia 2020r

Temat: Jadwiga i Jagiełło – unia polsko-litewska. Podręcznik s. 62

 

Praca w terminie czasowym: 7-11 grudnia 2020r.

Temat:  Rycerze i zamki. Podręcznik s. 56

 


Historia  IV  (6)

Praca w terminie czasowym:  30 XI – 4 XII 2020r.

 

Temat: Polska Kazimierza Wielkiego.Podręcznik s. 52.

Słownictwo: Akademia Krakowska, Uniwersytet,

Co wydarzyło się w roku 1364? Oraz co znaczy powiedzenie o Kazimierzu Wielkim, że „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?   Zwracamy uwagę na fakt, że król K. Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.

 


Historia kl. IV (5)

Praca dla uczniów w terminie czasowym, tygodniowym: 23 – 27 listopada 2020r.

  1. Do opracowania temat: podręcznik s. 49, „Życie w średniowiecznym klasztorze - ciąg dalszy

Jest to kontynuacja lekcji wcześniejszej (zapisanej w nauczaniu zdalnym i lekcji online z poniedziałku).

 


15.11.2020r.

kl. IV (4)


Praca w okresie czasowym: 16 – 20 listopada 2020r.

Temat: W średniowiecznym klasztorze  ( temat zawsze wpisujemy do zeszytu)
Podręcznik s. 48.

Temat jest obszerny ale bardzo ciekawy. Proszę, pracujcie  według następującego schematu:

1. Proszę zapoznać się z tematem lekcji.

2. Zwracamy uwagę na następujące zagadnienia:

3. Kim byli i są zakonnikami (różnią się od zwykłych ludzi) ?

4. Z jakich zabudowań składał się klasztor?

Słownictwo, które powinniśmy znać i rozumieć:  reguła zakonna, post, zakonnik, klasztor, habit, skryptorium,  (poproście o pomoc rodziców).

W lekcji z internetu zwracamy uwagę na następujące  zagadnie ( są pogrubione)

 

https://epodreczniki.pl/a/ludzie-modlitwy---mnisi/DuY2MNVnp

 


10.11.2020r.

Historia kl. IV (3)


Praca w okresie czasowym: 9 – 13 listopada 2020r.

Temat: Bolesław Chrobry – pierwszy król polski.  ( temat zawsze wpisujemy do zeszytu)
Podręcznik s. 44

Temat jest obszerny ale bardzo ciekawy. Proszę, pracujcie  według następującego schematu:

Słownictwo, które powinniśmy znać i rozumieć:  władca, biskup, cesarz, król, pielgrzymka, relikwie, wojowie, dziedziczenie (poproście o pomoc rodziców).

 https://epodreczniki.pl/a/boleslaw-chrobry---pierwszy-krol-polski/D1A2R0Jbo

 


30.10.2020r.

Historia kl. IV  (2)

Praca w okresie czasowym 2 - 7 listopada 2020r.

 

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji:  

  1. Temat:  Mieszko I i chrzest Polski.

Podręcznik s. 38. Przeczytajcie temat.

Do zeszytu napiszcie notatkę, w której napiszcie między innymi:  

  1. Od czego  pochodzi nazwy „Polska”.
  2. Kiedy  Mieszko I przyjął chrzest ( w którym roku) i kogo poślubił,
  3.  Jakie zadania miała drużyna książęca,
  4.  Czym były i jaką rolę spełniały grody.

 

Tekst pomocniczy do tematu:

W X wieku większość państw europejskich – a wśród nich również Czechy – była chrześcijańska, książę Mieszko i jego poddani wciąż czcili wielu słowiańskich bogów (byli poganami). Jedną z najważniejszych decyzji, które wówczas podjął Mieszko, było wprowadzenie nowej religii – chrześcijaństwa. W tym celu poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i za pośrednictwem jej kraju w 966 roku przyjął chrzest. Tym samym książę zrównał się z innymi władcami Europy, którzy przed nim zdecydowali się na takie posunięcie. W Poznaniu ustanowiono pierwsze biskupstwo. Na dwór Mieszka przybyli duchowni i zakonnicy, którzy umieli czytać i pisać po łacinie – w języku, którym posługiwała się chrześcijańska Europa. Prowadzili korespondencję z innymi dworami, spisywali dokumenty, kroniki i roczniki. Zaczęto także budować pierwsze kościoły i klasztory

W czasie swojego panowania Mieszko I toczył wiele wojen. Podbijał okoliczne plemiona słowiańskie i walczył z sąsiednimi państwami – Niemcami, Czechami i Rusią. Sukcesy odnosił dzięki licznej i silnej drużynie, która była podstawową siłą zbrojną państwa. To na jej czele książę wyruszał na wojnę. Drużyna towarzyszyła mu w czasie objazdów po kraju i pomagała w obronie grodów. Władca opłacał swoich wojów (żołnierzy) i dbał o ich rodziny. W razie najazdu wroga książę powoływał do obrony wszystkich wolnych mężczyzn.

Grody były to osady obronne. Budowano je w trudno dostępnych miejscach: na bagnach, na wzniesieniach lub brzegach jezior. Grody otaczano potężnymi wałami usypanymi z ziemi i kamieni, a także palisadą, czyli ogrodzeniem z zaostrzonych bali. Ponadto osady te często otaczano fosą (rów wypełniony wodą). W ważniejszych grodach znajdowały się rezydencje książęce, w których mieszkał władca z rodziną. Tam także stacjonowali książęcy wojowie. Z kolei na podgrodziu (osada dobudowana do grodu i otoczona wałem, zazwyczaj  niższym niż sam gród) mieszkali kupcy i rzemieślnicy, pracujący na potrzeby księcia i mieszkańców grodu.

 


27.10.2020

Nr 1.
Praca w okresie czasowym: 26-30 października. (tydzień 1)

Proszę rozwiązać podane przykłady – określić wiek z odczytu roku. Zadanie należy wpisać do zeszytu przedmiotowego, ale nie przysyłać tej pracy. Zrobicie to wtedy, gdy poproszę ( albo prześlecie zdjęcie, albo dostarczycie zeszyt do szkoły, albo gdy do szkoły wrócicie ).

W zeszycie należy wpisać:
Zadanie: tydzień 1. (określamy wiek z odczytu roku)
1525 r. - …………
1333 r. …………...
700 r. ……………
1226 r. ………….
50 r. ……………
2018 r. …………..
1958 r. ………….
100 r. ……………..
1899 r. ……………
1001 r. …………..
1 r. ……………..
966 r. ……………
1966 r. …………..
1401 r. ……………
99 r. …………….
1300 r. …………..
2010 r …………..
800 r. ………….

Zwracamy uwagę na:
a) Cyfry, którymi zapisujemy wiek,
b) Na zera, które występują w zapisie wieku.