Jesteś tutaj: Start / Klasa 7B / Język rosyjski

Język rosyjski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2020

 


 

Tydzień 10- 14.05.2021 r.

T:Как твоя семья проводит свободное время? ( 10.05.2021)

1.Opowiedz, co robi twoja rodzina w wolnym czasie?

2. Wykonaj zadanie 6 / 35 w zeszycie ćwiczeń.

T:Что ты будешь делать завтра? ( 14.05.2021)

1. Przeczytaj zad . 1/ 58

2. Jak się tworzy czas przyszły złożony ? ( tabela str.58)

3. Wykonaj zadanie 3/ 58.

4. Wykonaj zad. 1 i 2 str.56  w zeszycie ćwiczeń.


Tydzień 3- 7.05.2021 r.

T: Что ты делаешь в свободное время?


1.Odmiana czasowników typu играть, смотреть.

2. Opowiadanie - Co lubisz robić w wolnym czasie.

3.. Wykonaj zad 4- 5 /55 w zeszycie ćwiczeń.

 


 

Tydzień 26- 30.04.2021 r.

T: Omówienie i poprawa sprawdzianu wiadomości. ( 26.04.2021)

T: Уик- энд или выходные. ( 30.04.2021)

 1. Co robi Masza?- nagranie CD 73.

2. Odmiana rzeczownika время.

3. Jak można spędzać wolny czas?- zad. 2 /54.

4. Wykonaj zads 1-3 / 26w zeszycie ćwiczeń.

 Tydzień 19- 23.04.2021

T: Projekt- Это моя школа. ( 19.04.2021)

Wykonaj plakat na w / w  temat  i dostarcz go do szkoły  do dnia 28.04.2021 r.

 

T:  Sprawdzian wiadomości i umiejętności. ( 23.04.2021)

 Pracę wyślij po lekcji na adres:  wladyslaw.dral@gmail.com

POWODZENIA!

I . Zapisz zdania, które usłyszysz.

 

II. Napisz, jakie pytania zadasz po rosyjsku koledze, żeby się dowiedzieć.

1. gdzie się uczy

2. jaką ocenę ma z fizyki

3. jakiego języka obcego się uczy

4. jakie lekcje ma dzisiaj

III. Słowa z nawiasów napisz we właściwej formie.

1. Этот текст находится на ( пятая) странице.

2. Сегодня у нас нет ( второй) урока.

3. в  понедельник у нас шесть ( урок).

4. Виктор ученик  ( третий) класса.

5. Лена учит ( история) пять лет.

IV. Ułóż poprawne zdania z podanych słów, użyj poprawnych form gramatycznych.

1. три, учится, университет, в, Лена, год

2. он , учится, гимназия, в

3. первый, этаж, кабинет, химия, на

V. Przetłumacz na język polski.

1. У меня  шестёрка  по математике.

2. На первом этаже находится столовая и спортзал.

3. В моём классе учатся мальчики и девочки.

VI. Napisz e-mail do kolegi z Rosji, w którym przedstawisz w kilku zdaniach swoją szkołę. Napisz

- w jakiej szkole i klasie się uczysz

- jakie znajdują się pomieszczenia

- wymień nazwy przedmiotów znajdujących się w twojej klasie

-  jakie masz oceny z dwóch przedmiotów/

 


 

Tydzień 12-16  kwiecień 2021

T:Повторяем, не забываем  (12.04.2021)

1. Zapoznaj się z przykładowymi wypowiedziami ze strony 54 w podręczniku.

2. Napisz w zeszycie polskie odpowiedniki str. 54 w podręczniku.

T: тренировка (16.04.2021)

1. Przeczytaj wypowiedzi uczniów zadanie 1 str 55 w podręczniku.

2. Wykonaj zadania ze strony 34 w zeszycie ćwiczeń. 


Т: Наша школа.  ( 9.04.2021)


Napisz e-maila do kolegi ( koleżanki) z informacją o swojej szkole uwzględniając 

- Gdzie się znajduje?

-Jakie są pomieszczenia w szkole?

- Co się znajduje w klasie?

- Jakich przedmiotów się uczysz?

- Co się podoba ( nie) w szkole?

Pracę wyślij do sprawdzenia na adres:          wladyslaw.dral@gmail.com      po lekcji  w dniu 9 kwietnia 2021 r.

 


 

   Tdzień  29- 31.03.2021 r.

T:Где учатся твои друзья?

1.Odpowiedz ustnie na pytania - zad . 3/ 53 w podręczniku.

2. Wykonaj zad. 5/53 w  podręczniku.

3. Wysluchaj nagrania CD 71 . Zwróć uwage na poprawne akcentowanie.

4. Naucz sie czytać teksty.

5. Wykonaj zadanie 4 i 5 w zeeszycie ćwiczeń str, 53.


 

Tydzień 22- 26.03.2021 r.

Т:  В понедельник у меня.....( 22.03.2021)

1. Ćwiczenia utrwalające leksykę dotycząca planu lekcji i oceniania.

2. Czytanie tekstów ze zrozumieniem - str. 50- 51 w podręczniku.

  

Т: Учиться? Не учиться?  ( 26.03.2021)

1. Odmiana czasowników  учить , учиться.

2. Naucz się czytać dialog - zad. 1 /52 w podręczniku.

3. Wykonaj zadania 1- 3 /50 w zeszycie ćwiczeń. 


 

 Tydzień  15- 21.03.2021 r.

Т: У расписания уроков. ( 15.03.2021)

1. Naucz się nazw lekcji. Nazwy przedmiotów napisz po rosyjsku w zeszycie.

2. Naucz się nazw dni tygodnia.

3.Wykonaj zadania  1 i 2 / 48 w zeszycie ćwiczeń.

Т: Мой любимый предмет. (19.03.2021)

1. Naucz się czytać dialogi zad. 3 i 4  strona 51.

2. Naucz się nazw ocen po rosyjsku.

3. Wykonaj zadanie 3  i 4 / 49  w zeszycie ćwiczeń.


 

Tydzień  8- 12.03.2021

Т: Наш класс- чего в нём нет? ( 8.03.2021)

1. Przypomnienie odmiany rzeczowników w dopełniaczu.

2. Wykonaj zadanie    3 str. 48  zw podręczniku .  

 Dostarcz do szkoły ( do  czwartku  10 .03.2021 )  zeszyt  ćwiczeń.

 

Т:  Мы ученики седьмого класса. ( 12.03.2021)

1. Zapoznaj się z wypowiedziami uczniów - zad. 4/ 49. 

2. Liczebniki porządkowe 1- 10.

Wykonaj zadanie 3 i4 w zeszycie ćwiczeń str.47.

 


 

 Tydzień 1 - 6.03.2021r.

 Т:Тренинг. В таком доме я хочу жить. ( ь1.03.2021)

1/. Zapoznaj sie z zadaniami na stronie 47.

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 3 str.47.

Т: В нашей школе, в нашем классе. ( 5.03.2021)

1.Przeczytaj tekst zad.1/ 48.

2. Zapamiętaj nazwy pomieszczeń i sprzętów w szkole.

3. Wykonaj zadanie 1 i 2  str. 46 w zeszycie ćwiczeń.


   Tydzień 22- 26. 02. 2021 r.

T: Czas przeszły czasowników. ( 22.02.2021)

1. Utrwalamy formy gramatyczne czasowników w czasie przeszym.

2. Użycie zwtotu  тому назад

3. Wykonaj zadania 5 -8 z materiałów ćwiczeniowych - str.43.

 

T:  Повторяем, не забываем! ( 26.02.2021)

1. Przetłumacz wyrazy ze strony 44 z zeszytu ćwiczen.

2. Wykonaj zad . 6 str. 37 z zeszytu ćwiczeń . Podane zdania zapisz w czasie przeszłym.

3. Prześlij  wykonane zadania do sprawdzenia  w dniu dzisiejszym na adres wladyslaw.dral@gmail.com

 


 

Tydzień  15- 19. 02.2021 r.

Т: Моя комната. ( 15. 02. 2021)

1.Jakie przedmioty znajdują się w pokoju Maksa? - zadanie 1  str. 44

2.Zapoznaj się z tabelą na stronie 44 w podręczniku/

3. Zapisz w zeszycie wyrażenia  z zadania 2 str.44

4 Wykonaj zadanie 1 i 2  w zeszycie ćwiczeń  str. 42.

 

Т: Это было вчера. ( 19.02.2021)

1. Jak się tworzy czas przeszły czasowników - tabela str. 45 w podręczniku.

2.Wykonaj zad . 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń str.42

 


 

 Tydzień 8- 12.02.2021 r.

Т: У нас дома. ( 8. 02. 20210)

1. Przeczytaj e-maila zad.1 str.42 a następnie opowiedz jaki jest dom rodziny Pawłowskich. 

2. Zapoznaj się z tabelką str,.40.

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. 1 i 3  / str. 40.

4. Narysuj w zeszycie schemat swojego mieszkania ( domu) i podpisz po rosyjsku pomieszczenia.

 

Т: Наша квартира.   ( 12.02.2021)


1. Zapoznaj się z wyposażeniem mieszkania Maszy - zad.4 str.43. Nazwy przedmiotów wpisz do zeszytu i przetłumacz na język rosyjski.

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 2 , 4 i 6 -str.41.

 

 


 

 Ty7dzień 1.02- 5.02.2021r.

Т: Где ты жившь?

1. Odmiana czasownika жить.

2. Przeczytaj dialog zad anie 1 (CD 70) str.40 i odpowiedz na pytania.

3. Zapoznaj się z tabelą str. 40 i zapamiętaj końcówki przymiotników w różnych rodzajach. 

4. Wykonaj zadania 1- 4 w zeszycie ćwiczeń str. 38.

 

Т: Мне нравится город, в котором я живу.

1. Przeczytaj teksty zad. 4 str.41 i dopasuj do podanych ilustracji.

2. Przetłumacz wyrażenia na język polski z zadania5 str.41.

.3. Naucz się nazw kierunków geograficznych w języku rosyjskim.

4. Wykonaj zadania 5- 7 str. 39 w zeszycie ćwiczen.