ZSP Nurzec-Stacja - Nauka zdalna

Historia

26
10.2020

 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 26-30.04.2021r.

 

Temat: Rządy parlamentarne,- podręcznik s. 210-214

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem zamieszczonym w podręczniku na s. 210-214 i udzielenie odpowiedzi na pytania 1-4 ze s. 214. Dla chętnych miniprojekt ze s. 214.

 

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji.- podręcznik s.215-220. Niniejszy temat będziemy realizować na dwóch kolejnych zajęciach lekcyjnych, tj. 29.04 i 05.05.2021r

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem zamieszczonym w podręczniku na s. 215-220 i udzielenie odpowiedzi na pytania 1-5 ze s. 220.

 

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 06.05.2021r.

 


 

Temat: Kształtowanie się granic odrodzonej Polski.- podręcznik s. 201-207. niniejszy temat realizujemy na trzech kolejnych zajęciach lekcyjnych, czyli 15.04., 21.04., 22.04.

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem zamieszczonym w podręczniku na s. 201-207 i udzielenie odpowiedzi na pytania 1-6 ze s. 207. Dla chętnych miniprojekt ze s. 207.

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 27.04.2021r.


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 12-16.04.2021r.

 

Temat:Odrodzenie Rzeczypospolitej.– podręcznik s. 198-200

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 198-200 a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania 1-5 ze s. 200.

 

Temat: Kształtowanie się granic odrodzonej Polski.- podręcznik s. 201-207. niniejszy temat realizujemy na trzech kolejnych zajęciach lekcyjnych, czyli 15.04., 21.04., 22.04.

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem zamieszczonym w podręczniku na s. 201-207 i udzielenie odpowiedzi na pytania 1-6 ze s. 207. Dla chętnych miniprojekt ze s. 207.

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 27.04.2021r.

 

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 14..04.2021r.

 


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 07-09.04.2021r.

 

Temat:Lekcja powtórzeniowa: Świat u progu II wojny światowej.– podręcznik s. 166-193

Proszę o przypomnienie informacji w podręczniku na s. 166-193.Dokonaj analizy sytuacji międzynarodowej w przededniu II wojny światowej.

 

Temat: Sprawdzamy nasze wiadomości z działu: Świat w okresie międzywojennym.

 

Proszę o zapoznanie się z pytaniami zmieszczonymi w podręczniku na s. 195-196 i udzielenie odpowiedzi.


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 29-31.03.2021r.

 

Temat:Lekcja powtórzeniowa: Świat w okresie międzywojennym.– podręcznik s. 166-193

Proszę o przypomnienie informacji w podręczniku na s. 166-193 a następnie o wykonanie

krzyżówki podsumowującej do hasła: Przemiany społeczno- polityczne w okresie międzywojennym.

 Czas realizacji- 07.04.2021r.


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 22-26.03.2021r.

Temat: Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym– podręcznik s. 183-187

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 183-187 a następnie udziel odpowiedzi na pytania ze s. 187.

Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.-s.188-191

Proszę o zapoznanie się z zadaniami w podręczniku na s. 188-191 i o udzielenie odpowiedzi na znajdujące się pod tym tematem pytania 1-5.

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 25.03.2021r.


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 15-19.03.2021r.

Temat: Jak Niemcy odbudowali swoją armię?– podręcznik s. 176-177

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 176-177 a następnie napisz krótką notatkę w zeszycie.

Temat: ZSRR – imperium komunistyczne.-s.178-182

Proszę o zapoznanie się z zadaniami w podręczniku na s. 178-182 i o udzielenie odpowiedzi na znajdujące się pod tym tematem pytania 1-4.

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 19.03.2021r.

 


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 08-12.03.2021r.

 

Temat: Świat po I wojnie światowej.– podręcznik s. 166-170

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 166-170 a następnie odpowiedz na pytania:

 

 1. Przeanalizuj diagram ze s. 167 i udzielenie odpowiedzi na pytanie poniżej diagramu.

 2. Dokonaj analizy mapki ze s. 168 i udziel odpowiedzi na pytanie 1 i 2.

 3. Udziel odpowiedzi na pytania 1-4 ze s. 170

 

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 11.03.2021r.

 

Temat: Narodziny faszyzmu-s.171-175

 

Proszę o zapoznanie się z zadaniami w podręczniku na s. 171-175 i o udzielenie odpowiedzi na znajdujące się pod tym tematem pytania 1-5.

 

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 12..03.2021r.

 


 

Okres edukacyjny: 01.-05.03.2021r.

Temat:Lekcja powtórzeniowa- I wojna światowa– podręcznik s. 136-161

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 136-161, przeanalizowanie mapy myśli ze s. 160-161 i wykonanie krzyżówki powtórzeniowej do hasła: Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw.

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 09.03.2021r.

 

Temat: Sprawdzamy naszą wiedzę-s.162-164

Proszę o zapoznanie się z zadaniami w podręczniku na s. 162-164 i o udzielenie odpowiedzi na znajdujące się tam pytania.

 

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 10..03.2021r.


 

Okres edukacyjny: 22-26.02.2021r.

Temat:Rewolucje w Rosji.– podręcznik s. 150-154

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 150-154, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania:

 

 1. Jakie były przyczyny wybuchu rewolucji lutowej w Rosji?

 2. Jak ośrodki władzy powstały w Rosji po obaleniu cara Mikołaja II?

 3. Jaki program przedstawił Lenin w tzw. tezach kwietniowych ?

 4. W jakich okolicznościach bolszewicy przejęli władzę w Rosji?

 5. Dokonaj analizy mapki ze s. 153 i udziel odpowiedzi na pytanie 1 i 2.

 6. Jaką instytucję powołano do walki z wrogami nowego ustroju i kto stanął na jej czele?

 7. Jakie były skutki przewrotu bolszewickiego dla Rosji i świata?- pytanie dla chętnych.

   

  Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 24.02.2021r.

 

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej.-s.155-159

 

Proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku na s. 155-159; proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

 1. W jakim celu utworzono Legiony Polskie?

 2. Czym był Akt 5 Listopada?

 3. Jakie konsekwencje dla Polski miało orędzie prezydenta USA?

 4. Jakie były postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej?

 5. Jakie polskie formacje wojskowe powstały podczas I wojny?

   

  Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 25.02.2021r.

 


 

Okres edukacyjny; 15-18.02.2021r

Temat: Na frontach I wojny światowej.– podręcznik s. 141-147

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 141-147 a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Jakie były przyczyny wybuchu I wojny światowej?

 2. Jak przebiegały walki na froncie zachodnim?

 3. Jakie nowe rodzaje broni wprowadzono w czasie I wojny światowej?

 4. Korzystając z mapki na s. 143 wymień największe bitwy I wojny światowej?

 5. Dokonaj analizy ikonografiki ze s. 144-145 i udziel odpowiedzi na pytania ze s. 145.

 6. Kiedy i w jakich okolicznościach doszło do zakończenia działań wojennych Wielkiej Wojny?

  Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl

 

Odpowiedzi przesyłamy do dnia18.02.2021r

Temat: Jakie były początki czołgów?-s.148-149

Proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku na s. 148-149; proszę o wykonanie krótkiej notatki w zeszycie.


 

 Okres edukacyjny: 08-12.02.2021r.

 

Temat: Sprawdzamy nasze wiadomości.– podręcznik s. 132-134

Proszę o zapoznanie się z zadaniami w podręczniku na s. 132-134 a następnie udzielenie odpowiedzi i ich przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl-

Odpowiedzi przesyłamy do dnia 10.02.2021r

 

Temat: Świat na drodze ku wojnie-podręcznik s.136-140

Proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku na s. 136-140; proszę też o udzielenie odpowiedzi na pytania 1-5 ze s. 140

 


 

Okres edukacyjny: 01-05.02.2021r.

Temat: Jak działała Organizacja Bojowa PPS?.– podręcznik s. 128-129

Proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku na s. 128-129 a następnie napisanie krótkiej notatki w zeszycie.

 

Temat: Lekcja powtórzeniowa: Ziemie polskie po Wiośnie Ludów-podręcznik s.130-131

Proszę o zapoznanie się z informacjami w podręczniku na s. 130-131; proszę też o wykonanie krzyżówki powtórzeniowej do hasła:  Polacy w walce o narodowe wyzwolenie.- czas realizacji : 05.02.2021r.