Jesteś tutaj: Start / Klasa 6 / Technika

Technika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
02.2021

 

 


27.04.2021r.

Lekcja z dn. 27.04.2021r.
Temat: Telefon - budowa, działanie , użytkowanie.
 
Telefon służy do komunikowania się między ludźmi na odległość.
Wyróżnia się dwa rodzaje telefonów: stacjonarny i komórkowy.
W telefonie stacjonarnym po podniesieniu słuchawki następuje automatyczne połączenie z centralą,
następnie w trakcie wybierania numeru zostaje wysłany ciąg sygnałów elektrycznych przez światłowody
lub linie telefoniczne do odbiorcy. Słuchawka telefonu składa się z mikrofonu i głośnika.
Gdy jeden z rozmówców mówi do mikrofonu, fala dźwiękowa jest zamieniana na sygnały elektryczne.
Następnie w telefonie drugiego rozmówcy sygnał elektryczny ulega zamianie na falę dźwiękową.
W telefonie komórkowym wykorzystuje się sygnały cyfrowe wysyłane za pomocą fali elektromagnetycznej.
Gdy wybieramy numer rozmówcy, nasz telefon łączy się ze stacją bazową zwaną BTS-em.
Następnie poprzez centralę i stację bazową najbliższą odbiorcy, dociera do naszego rozmówcy.
Informacje są przekazywane w postaci zaszyfrowanej, następnie w aparacie odbiorcy następuje przetworzenie
wysłanej informacji cyfrowej.
W skład sieci telefoniczne wchodzi:
- centrala główna, która odbiera i przekazuje informacje do centrali telefonii stacjonarnej
i centrali telefonii cyfrowej (komórkowej),
- centrala telefonii stacjonarnej (odbiera i przyjmuje informacje telefonów stacjonarnych),
- centrala telefonii komórkowej (odbiera i przesyła informacje do stacji bazowych zwanych BTS – ami),
- stacje bazowe (odbierają i przekazują informacje między telefonem komórkowym a centralą telefonii cyfrowej),
- aparat telefoniczny stacjonarny (odbiera i wysyła informacje do centrali telefonii naziemnej),
- aparat telefoniczny komórkowy (odbiera i wysyła informacje do stacji bazowej – BTS).
Za wynalazcę telefonu uważa się Szkota - Aleksandra Bella, który w 1876r. odbył pierwszą rozmowę telefoniczną.
Następnie Amerykanin Tomas Edison w 1878r. ulepszył urządzenie Bella wyposażając je w mikrofon.

20.04.2021r

Lekcja z dn. 20.04.2021r.
Temat: System GPS.
Przepisac notatkę.
GPS – Globalny System Pozycyjny jest system nawigacji satelitarnej. Stworzony został przez
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.
Jego działanie oparte jest na satelitach umieszczonych na orbicie i okrążających kulę ziemską.
Wysyłają one sygnały rozpoznawcze, aktualną pozycję na orbicie i dokładny czas.
Celem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz nawigacji po terenie.
Prace nad systemem rozpoczęły się w 1973r, pierwszego satelitę umieszczono w 1978r.,
a w1995r. uzyskał pełną sprawność operacyjną.
GPS składa się z trzech głównych elementów:
- segmentu kontrolnego (naziemnego), który monitoruje pracę systemu, sprawdza położenie,
dokonuje korekty i usuwa usterki.
- segmentu kosmicznego (satelitarny), to wszystkie satelity umieszczone na orbitach okołoziemskich
na wysokości 20 183 km nad pow. Ziemi. Czas obiegu wokół Ziemi wynosi 11 godz. i 58 sekund.
- segmentu użytkownika, to wszystkie odbiorniki GPS.
Oprócz systemu GPS występują inne systemy:
- europejski (Galileo),
- rosyjski (Glonass),
- chiński (Compass).
System GPS najczęściej jest wykorzystywany np w:
- wojskowości,
- transporcie drogowym, morskim i lotniczym,
- budownictwie,
- badaniach trzęsień ziemi,
- ratownictwie,
- geodezji.

23.02.2021r.

Lekcja z dn. 23.02.2021r.
Notatkę przepisać do zeszytu. Przyswoić wiadomości. Podręcznik str. 67-71
 
Temat:Laser i urządzenia z jego wykorzystaniem.
 
Laser jest to - wzmocnienia światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.
Mówiąc prostym językiem - cząsteczki światła (fotony) pobudzane przez energię elektryczną emitują energię w formie światła. To światło jest skupiane w wiązce i w ten sposób powstaje wiązka laserowa.
Wyróżnienia zielonym drukiem można nie przepisywać do zeszytu.
Jak to działa.
Laser składa się z trzech podstawowych części:
1. Zewnętrzny układ pompujący - kieruje energię zewnętrzną do lasera;
2. Wzbudzony ośrodek czynny - umieszczony jest wewnątrz lasera, ośrodkiem czynnym może być mieszanina gazów (laser CO2), kryształ np. rubin (laser YAG), włókna szklane(laser światłowodowy). Energia kierowana do ośrodka czynnego przez układ pompujący powoduje emisję energii w formie promieniowania;
3. Rezonator optyczny - zbudowany jest ze zwierciadeł między którymi znajduje się wzbudzony ośrodek czynny. Jedno ze zwierciadeł jest zwierciadłem jednokierunkowym. Rezonator wzmacnia promieniowanie wzbudzonego ośrodka czynnego. Tylko część promieniowania może opuścić rezonator optyczny przez zwierciadło jednokierunkowe. To promieniowanie w formie wiązki jest właśnie promieniowaniem laserowym.
 
W zależności od ośrodka czynnego lasery dzielimy na:
- gazowe,
- stałe,
- ciekłe,
- półprzewodnikowe.
 
Obecnie laser znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach np:
- technice (precyzyjne cięcie, wiercenie),
- technice wojskowej (celownik optyczny),
- medycynie (nóż laserowy),
- budownictwie i geodezji (poziomica laserowa, dalmierz),
- telekomunikacji (transmisje światłowodowe)
- elektronice (zapisywanie i odtwarzanie dźwięku),
- w handlu (czytnik kodów), itp.
 
Emitowana wiązka światła może być w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim.
Kolor zależy od rodzaju substancji czynnej i długości fali, określaną w nanometrach (nm).
Najdłuższe fale posiada laser świecący światłem podczerwonym, nie widocznym dla ludzkiego oka.
 
Lasery dzielimy również ze względu na moc wytwarzanej wiązki światła. Mierzymy ją w miliwatach (mW), watach (W) i kilowatach (kW).
Lasery małej mocy – od 1 do 6 mW (wskaźniki laserowe, drukarki).
Lasery średniej mocy – do 500 mW (stosowane w medycynie).
Lasery dużej mocy – od 500 mW do 10 kW (do cięcia i spawania).
 
Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla człowieka, ponieważ tkanka ludzka wchłania promieniowanie. Najbardziej narażone są oczy i skóra.
Korzystając z lasera należy:
- zachować szczególną ostrożność,
- korzystać z okularów ochronnych,
- korzystać zgodnie z zamieszczoną instrukcją obsługi.
 
Praca domowa
Podaj trzy przykłady urządzeń wykorzystujących laser.