Jesteś tutaj: Start / Klasa 6 / język polski

język polski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
05.2021

 

Tydzień: 17.05. – 21.05.2021 r.

poniedziałek – 17.05.2021 r.

Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać?

1.Przeczytaj tekst ze str. 302-303.

2. Wpisz do zeszytu ,,nową wiadomość” ze str. 304.

3. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 4 str. 304.

 

wtorek - 18.05.2021 r., czwartek – 20.05.2021 r.

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?

1.Wpisz ,,przypomnienie” ze s. 305 do zeszytu.

2. Wykonaj zad. 1 s. 305.

3.Wpisz do zeszytu ,,przypomnienie” ze s. 306.

4. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 4 s. 306.

5. Wpisz do zeszytu ,,nową wiadomość’’( funkcje litery ,,i”) ze s. 307.

6. Wykonaj pisemnie zad. 5 ze s. 307.

 

środa – 19.05.2021 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości ze składni.

 

piątek  - 21.05.2021 r.

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?- ćwiczenia.

1.Przypomnij sobie pojęcia litery, głoski, sylaby,  rolę ,,i” w wyrazie oraz pojęcia spółgłoski twardej i miękkiej.

2. Odszukaj temat ze str. 63  w zeszycie ćwiczeń i  wykonaj wszystkie ćwiczenia.

 


 

Tydzień: 10.05. – 14.05.2021 r.

10.05.2021 r. – poniedziałek

Temat: Podsumowanie wiadomości ze składni.

1.Powtórz informacje o częściach zdania, związkach wyrazów, podziale wypowiedzeń ze względu na budowę.

2.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z zakresu składni.

3.Przygotuj się do sprawdzianu ze składni.

 

11.05.2021 r. – wtorek

Temat: Człowiek w cywilizowanym świecie.

1.Opisz na brudno, co widzisz z okna swojego pokoju.

2. Przeczytaj wiersz pt. ,,Komunikat”- str. 296.

3.Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3, 4, 5 spod tekstu.

4. Zastanów się, co jest przyczyną niszczenia środowiska w Twoim miejscu zamieszkania. Napisz swój ,,Komunikat” w dowolnej formie ( w zeszycie).

 

12.05.2021 r. - środa

Temat: Co dziedziczymy?

1.Wymień trzy cechy komiksu. ( np.

- unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy

- operuje kadrem (co pozwala przenosić się między ogółem a szczegółem)

- stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze (oddają dźwięki z sytuacji prezentowanych na rysunkach)

- posiada fabularny charakter

- posiada temat przewodni np. walka dobra ze złem

- często występuje w odcinkach, seriach

- wykorzystuje graficzne elementy upływu czasu)

2.Przeczytaj komiks ze str. 298.

3.Wpisz do zeszytu odpowiedź na pytanie z zad. 3 str. 298 ( kilka  zdań).

 

13.05.2021 r. – czwartek, 14.05.2021r. – piątek – 2 godz.

Temat: Jak napisać list oficjalny?

1.Przeczytaj informacje ze str. 299.

2. Wpisz do zeszytu list oficjalny ze str. 300.

3. Wykonaj zad. 1 i 2 str. 300.

4.Wykonaj zadania z tematu ze str. 142 ( zeszyt ćwiczeń).

5. Praca domowa: zad. 7 s. 301(podręcznik). Zadanie prześlij do oceny na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl do 20 maja(czwartek).

 

 


 

Tydzień: 4.05. – 7.05.2021 r.

wtorek 4.05.2021 r.

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału VI.

1.Zapoznanie się z zagadnieniami do powtórzenia – s.288

2.Przeczytaj tekst ,,O przypowieściach” – s. 289.

3.Wykonaj zad. 1 – 10 s. 289 – 290.

 

środa – 5.05.2021 r.

Temat: Spotkania z naturą.

1.Przyjrzyj się obrazowi ze str. 291.

2.Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 291.

3.Wpisz do zeszytu odpowiedź na pytanie z zad. 6 str. 291 ( kilka  zdań).

 

czwartek – 6.05.2021 r.

Temat: Zdziwienie światem.

1.Wyjaśnij na podstawie dostępnych źródeł, co oznacza słowo ,,cud”. Podaj przykład cudu (ustnie).

2. Zapisz na brudno skojarzenia ze słowem ,,jarmark”.

3. Przeczytaj wiersz ,,Jarmark cudów” – str. 292.

4. Wykonaj ustnie  zad. 1, 2, 3, 4 i 5 str. 293

5. Wpisz notatkę do zeszytu.

Utwór Wisławy Szymborskiej "Jarmark cudów" jest prezentacją świata jako miliona cudów. Wszystko według poetki jest czymś cudownym, niezwykłym, wyjątkowym, jednym jedynym. Tak samo wyjątkowe są wschody słońca, jak i to, że posiadamy taką a nie inną ilość palców. Jest to poniekąd wyrażony zachwyt nad celowością, sensownością natury - wszystko w niej ma swoje uzasadnienie. Szymborska dzieli cuda na "pospolite", "zwykłe", "jedne z wielu", co ma oznaczać, iż cała nasza codzienność jest nimi przesiąknięta. Czytając wiersz noblistki powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, iż cud tkwi w samym życiu i wystarczy ten cud tylko zauważyć, odkryć, zdać sobie z niego sprawę.

 

piątek  - 7.05.2021 r.

Temat: Uczucia zwierząt.

1.Przeczytaj tekst ,,Delfin człowiekowi człowiekiem” – str. 294.

2. Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3, 4 i 5 str. 295.

3. Wpisz do zeszytu zad. 6 str. 295.

 


 

Tydzień: 26.04. – 30.04.2021 r.

26.04.2021 r. – poniedziałek

Temat: Jak rozpoznać zdanie złożone podrzędnie?

1.Przypomnij sobie pojęcie ,,zdania złożonego” i wpisz je do zeszytu.

Zdanie złożone to zdanie, które zawiera co najmniej dwa orzeczenia. Zbudowane jest ze zdań składowych (tyle jest zdań składowych w zdaniu złożonym, ile jest orzeczeń), np.

(1)Krasnolud mocno się wzruszył, (2) gdy zaśpiewał pieśń na cześć przyjaciela.

 

2.Podziel podane zdania złożone na zdania składowe.

Nie pamiętam, co wczoraj powiedziałem.

Gdy zobaczyłem kominiarza, złapałem się za guzik.

Niedawno spotkałem kolegę, którego nie widziałem od wakacji.

 

3. Zapoznaj się z pojęciem zdania złożonego podrzędnie i wpisz notatkę podaną przeze mnie do zeszytu.

W zdaniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych określa drugie, czyli jest wobec niego podrzędne.

W zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamy:

a)zdanie nadrzędne (to, od którego stawiamy pytanie),

b)zdanie podrzędne (to, które jest odpowiedzią na pytanie), np.

(1) Podoba mi się sukienka, (jaka?) (2) którą masz na sobie.
1 - zdanie nadrzędne, 2 - zdanie podrzędne

(1) Zrezygnowaliśmy ze spaceru, (dlaczego?)(2) ponieważ zerwał się wiatr.
1 - zdanie nadrzędne, 2 - zdanie podrzędne

(1)Gdzie drwa rąbią,( gdzie?) (2) tam wióry lecą.

1 – zdanie podrzędne, 2 –zdanie  nadrzędne

4. Przeanalizuj ,,nową wiadomość” dotyczącą zdania złożonego podrzędnie s. 283.

5. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 6 s. 284.

 

27.04.2021 r. – wtorek

Temat: Jak rozpoznać zdanie złożone współrzędnie?

1.Zapoznaj się z pojęciem zdania złożonego współrzędnie i wpisz podaną notatkę do zeszytu.

Zdanie złożone współrzędnie to zdanie złożone, w którym żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, np.

(1)Jeden buduje, (2)drugi psuje.

W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe nazywamy współrzędnymi.

2. Przeczytaj informacje na temat zdania złożonego współrzędnie z podręcznika – str. 283.

3. Wykonaj pisemnie zad. 1 i 5 str. 284.

 

28.04.2021 r. - środa

Temat: Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia.

1.Przypomnij pojęcia zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie.

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – temat ze str. 56 ( bez ćw. 11).

 

29.04.2021r. – czwartek, 30.04.2021r. - piątek

Temat: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

1.Wykonaj ustnie zad. 1 str. 286.

2. Przeczytaj informacje na temat typów zdań złożonych współrzędnie – podręcznik str. 286.

3. Wpisz nową wiadomość ze str. 286 do zeszytu.

4.Wykonaj pisemnie zad. 1 i 2 str. 287.

 


 

Tydzień: 19.04. – 23.04.2021 r.

poniedziałek – 19.04.2021 r.

Temat: Zasady postępowania.

1.Wykonaj zadanie opatrzone hasłem ,,Zanim przeczytasz” – s. 272.

2.Przeczytaj tekst pt. ,,Baśniobór”.

3.Wykonaj ustnie zad. 1,2,3 i 4  s.274.

4. Wpisz do zeszytu jak najwięcej zasad, które powinny obowiązywać na lekcji.

 

wtorek – 20.04.2021 r.

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie?

1.Przeczytaj tekst pt. ,,Tolerancja” – s. 276.

2.Wykonaj ustnie zad. 1 i 2 s. 276.

3.Uzupełnij tabelę:

Opisane w piosence zachowania

pożądane

niepożądane

 

 

 

 

Skutki takiego sposobu postępowania

 

 

 

 

 

 

środa – 21.04.2021 r.

Temat: Użycie nawiasu.

1.Przeczytaj ,,nową wiadomość” ze s. 277 i wpisz ją do zeszytu.

2. Wykonaj ustnie zad. 1 s. 277.

3. Wykonaj pisemnie zad. 2 i 3 s. 277.

 

czwartek – 22.04.2021 r.

Temat: Radość obdarowywania.

1.Zapoznaj się z tekstem pt. ,,Noelka” ze s. 278.

2.Wypisz postacie występujące w tekście i napisz, kim jest każda z nich.

3.Zastanów się, jakie problemy zostały poruszone w tekście.

4. Wykonaj ustnie zad. 4, 5 i 6 s. 280.

 

piątek  - 23.04.2021 r.

Temat: Pisownia wyrazów obcych.

1.Zapoznaj się z nową wiadomością ze s. 281 i wpisz ją do zeszytu.

2.Wykonaj pisemnie zad. 1, 2 i 3 s. 281 – 282.

3.Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze s. 94 – 95.

 


 

Tydzień: 12.04. – 16.04.2021 r.

12.04.2021 r. – poniedziałek

Temat: Prometeusz – zbawca ludzkości.

1.Przypomnij pojęcia mitu i mitologii –    s. 258.

2. Przeczytaj ,,Mit o Prometeuszu”. – s.  256.

3. Wskaż ustnie w micie elementy   realistyczne i fantastyczne.

4.Wyjaśnij pisemnie, jak mit o  Prometeuszu tłumaczy pochodzenie   człowieka.

5. Wykonaj ustnie zad. 2, 3, 4 s. 258.

 

13.04.2021 r. – wtorek, 14.04.2021 r. - środa

Temat: O wielkiej sile miłości.

1.Przeczytaj ,,Mit o Orfeuszu i  Eurydyce” – s. 260.

2.Zredaguj plan wydarzeń.

3. Wykonaj ustnie zad. 1, 3 i 4 s. 263.

4. Napisz list do Orfeusza, w którym  pocieszysz bohatera ( zad. 9 s. 263).

Prześlij  list do 16.04.2020r. do godz. 16  na adres mailowy: gosia.mierzejewska@wp.pl

5. Przeczytaj ,,Kilka słów o bohaterze”    – s. 264.

6. Zapoznaj się z treścią wiersza   ,,Odys” – s. 264.

7. Wykonaj ustnie zad. 1, 2 , 3 i 4 s.265.

 

15.04.2021r. – czwartek

Temat: W świecie mitów.

1.Zapoznaj się z materiałem ze s. 266 - 267.

2. Wykonaj ustnie zad. 1 s. 268.

3. Wykonaj pisemnie zad. 3 s. 268.

 

 

16.04.2021r. - piątek

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

1.Zapoznaj się z informacją ze s. 269.

2.Przeczytaj przykład opowiadania ze s. 270.

3.Wykonaj pisemnie zad. 1 i 5 s. 271.

4. Napisz na kartce inną wersję mitu o Syzyfie. Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby zrozumiał, że popełnił błąd, strącając Tanatosa do lochu? Prześlij pracę  do 26 kwietnia  do godz. 16 na adres: gosia.mierzejewska @wp.pl

 


 

Tygodnie: 29.03. – 9.04.2021 r.

poniedziałek – 29.03.2021 r.

Temat: Zapiski Adama i Ewy.

1.Zastanów się, jakie wydarzenia opisujemy w pamiętniku, czym się charakteryzują tego typu notatki.

2.Podaj znane Ci z literatury przykłady pamiętników.

3.Przeczytaj tekst ze s. 245.

4.Wykonaj ustnie zad. 1 – 3 s. 246 – 247.

5. Zapisz w zeszycie cechy Adama i Ewy – zad. 4 s. 247.

6.Wpisz nową wiadomość ze s. 247 do zeszytu.

7.Praca domowa: zad. 9/247.

 

wtorek – 30.03.2021 r.

Temat: Motywy biblijne.

1.Zapisz skojarzenia ze słowem ,,Biblia”.

2.Wymyśl reklamę miejsca, o którym można by powiedzieć, że to ,,raj na ziemi”.

3.Zapoznaj się z materiałami ze s. 248 – 249.

4.Zastanów się, co świadczy o tym, że Biblia zajmuje w naszej kulturze ważne miejsce.

5.Wyjaśnij znaczenie związków wyrazowych: wieża Babel, syn marnotrawny, sądny dzień, manna z nieba.

 

środa – 31.03.2021 r.

Temat: Czy ziarno wyda plon?

1.Zastanów się, jakie masz skojarzenia ze zwrotem: siać ziarno.

2.Przeczytaj tekst ze s. 251.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 6 s. 251 – 252.

4. Wpisz do zeszytu zad. 7 s. 252.

 

środa – 7.04.2021 r.

Temat: Ludzka dobroć.

1.Wykonaj w zeszycie rysunek symbolizujący dobroć.

2.Przeczytaj tekst ze s. 252.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 6 s. 253.

4.Zapisz wnioski, które nasunęły Ci się po analizie zad. 9/253.

 

czwartek – 8.04.2021 r.

Temat: Korzystanie z talentu.

1.Wykonaj zadanie ,,Zanim przeczytasz” – s. 254.

2.  Przeczytaj ,,Przypowieść o  talentach” – s. 254.

3. Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3 i 6  s. 255.

4. Wpisz do zeszytu zad. 4 s 255.

 

piątek  - 9.04.2021 r.

Temat: Wartość przygotowań.

1.Wykonaj zadanie ,,Zanim  przeczytasz”  ze s. 255.

2.Przeczytaj ,,Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” – s.   255.

3. Wykonaj ustnie zad. 1,3 i 4 s. 256.

4. Wpisz do zeszytu zad. 5 s. 256.

 

 


 

Tydzień: 22.03. – 26.03.2021 r.

22.03.2021 r. – poniedziałek, 23.03.2021 r. - wtorek - 2 godz.

Temat: Co było na początku?

1.Wykonaj zadanie zanim przeczytasz ze s. 238.

2. Przeczytaj tekst ,,Stworzenie świata” – s. 238.

3.Wykonaj pisemnie zad. 1 s. 240.

4.Odszukaj w tekście zdania, które wypowiadał Bóg, gdy stwarzał kolejne elementy świata. Określ, jakiego rodzaju są to zdania. Następnie zapisz w zeszycie wyrazy określające Boga.

5. Wykonaj ustnie zad. 3 s. 240 i wpisz pojęcie powtórzenia do zeszytu.

6.Wykonaj ustnie zad. 4, 5 i 6 s. 241.

7. Zastanów się, czym różni się opis stworzenia świata zawarty we fragmencie  Biblii od opisu znanego z mitologii greckiej.

8.Wybierz właściwe wyrażenia, które odnoszą się do biblijnego lub mitologicznego stworzenia świata, a następnie zapisz je w odpowiedniej kolumnie tabeli.

cykl tworzenia świata trwa sześć dni; z chaosu wyłaniają się bóstwa; jest porządek tworzenia, Bóg jest jedynym pierwiastkiem twórczym; bogowie walczą między sobą o władzę na ziemi; brak określonego czasu tworzenia świata; istnieje wielu bogów podobnych do ludzi; Bóg nie jest osobą; jest obecny od zawsze

Opis biblijny

Opis mitologiczny

 

 

 

 

 

środa – 24.03.2021 r.

Temat: Pierwsi ludzie.

1. Zapisz skojarzenia z wyrazem ,,cuda”.

2.Odczytaj wiersz ,,Człowiek, żeby patrzał” – s. 241.

3.Wymień elementy świata stworzone przez Boga, o których jest mowa w wierszu. Dlaczego zostały one nazwane cudami?

4.Zastanów się, jaki obraz Boga wyłania się z tekstu J. Kulmowej.

5.Wykonaj ustnie zad. 4  i 5 s. 242.

6. Wpisz notatkę do zeszytu:

Wiersz Joanny Kulmowej „ Człowiek żeby patrzał” opowiada o dziełach, stworzonych przez Boga. Bóg w tekście jest dobry i łagodny. Cieszy Go to, co stworzył. Bóg nie chciał sam oglądać swoich cudów, dlatego stworzył człowieka.  Podmiot liryczny zwraca uwagę na to, że Bóg do dnia dzisiejszego podziwia świat i dziwi się temu, jaki ten świat jest.  Te ostatnie słowa tekstu powinny zmusić nas do zastanowienia się nad tym, co dzisiaj ludzie robią dla tego świata. Powinniśmy robić wszystko, aby Ziemia nadal była cudownym, wyjątkowym miejscem, na które Bóg nadal z przyjemnością może patrzeć.

7. Wyszukaj w tekście epitety.

8.Praca domowa: zad. 6/242.

 

 

czwartek – 25.03.2021r.

Temat: Punkt widzenia.

1.Zgromadź w zeszycie skojarzenia ze słowem raj.

2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze s. 242 – 243.

3.Wykonaj ustnie zad. 1 – 4 s. 243 – 244.

4. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych: zakazany owoc, rajskie życie, czuć się jak w raju, raj utracony.

 

piątek – 26.03.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału V.

 

 

 


 

Tydzień: 15.03. – 19.03.2021 r.

 

poniedziałek – 15.03.2021 r.

Temat: Pieśni, zagadki i pamiętniki, czyli jak literatura umilała życie w dawnych czasach.

1.Zastanów się, jak ludzie spędzali czas w dawnych czasach.

2.Wskaż różnice między pieśnią a piosenką. W tym celu uzupełnij tabelę wyrażeniami:

 • Jak ją opisać? – zawsze można ją sobie nucić; podniosła, patetyczna; służy rozrywce; wznoszona w uroczystych, szczególnych momentach;  opowiada o wielkich bohaterach oraz o wspaniałych przygodach i czynach; umila czas, np. w pracy; wznoszona, np. przez rycerzy; słucha się jej przy innej pracy, niejednokrotnie nie zwracając uwagi na treść
 • Jakie czasowniki najlepiej pasują? – wznieść; zaintonować; rozpocząć; zainicjować; nucić; zaśpiewać

 

 

pieśń

piosenka

Jak ją opisać?

 

 

Jakie czasowniki najlepiej pasują?

 

 

 

3.Zastanów się, czym różnią się pieśni elfów, krasnoludów i goblinów. Dobierz określenia spośród podanych: wzywają do przygód i odkrywania tajemnic, dodają ducha; straszne, złowrogie, przerażające; pełne spokoju, opisują wspaniałą, czarowną przyrodę.

Pieśni elfów - …..

Pieśni krasnoludów - …

Pieśni goblinów - …

4. Bilbo Baggins pisze pamiętnik. Zredaguj kartkę z pamiętnika bohatera, w której opowiesz o pojawieniu się Gandalfa i krasnoludów w jego domu. Pracę prześlij do oceny do 22.03. 2021 r. do godz. 16 na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl

 

wtorek – 16.03.2021 r.

Temat: ,,Coś więcej tkwi w tym hobbicie, niż wam się wydaje…” – charakterystyka Bilba Bagginsa.

1.Zgromadź słownictwo do charakterystyki Bilba Bagginsa:

 • Przedstawienie postaci
 • Wygląd zewnętrzny
 • Cechy charakteru, zachowanie

 

 

17.03.2021 r. – środa

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału V.

1.Zapoznaj się z zagadnieniami, które musisz powtórzyć przed sprawdzianem – s. 234.

2.Przeczytaj tekst ,,Internet – muzea w sieci”.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 4 oraz zad. 8 s. 236.

4. Wpisz do zeszytu zad. 5, 6 i 7 s. 236.

5.Przygotuj się do sprawdzianu – 26.03. – piątek.

 

18.03.2021 r. - czwartek

Temat: A było to dobre.

1.Zapisz w zeszycie skojarzenia z hasłem ,,dobre uczynki”.

2.Dokończ ustnie zdanie: ,,Bezinteresowne działania to takie, które …”

3.Obejrzyj reprodukcję obrazu ze s. 237.

4.Wykonaj ustnie zad 1- 4 s. 237.

 

19.03.2021r. – piątek

Temat: Związek zgody, rządu i przynależności – ćwiczenia.

1.Z podanych zdań wypisz związki wyrazów i nazwij je.

Interesująca baśń bardzo zaciekawiła moją mamę.

Czarny rycerz pędził na rączym rumaku do zamku.

W ogródku szkolnym rosną piękne drzewka owocowe.

Promienie słońca ozłacają różowym blaskiem jezioro.

 

2. Przygotuj się do kartkówki.

 

 

 


 

Tydzień: 8.03. – 12.03.2021 r.

poniedziałek – 8.03.2021 r.

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości.

1.Wykonaj pisemnie zadanie na rozgrzewkę ze s. 232.

2.Zapoznaj się z przypomnieniami ze s. 232 i 233.

3 Na podstawie przypomnień sporządź w zeszycie notatkę dotyczącą  przecinka w zdaniu pojedynczym.

W zdaniu pojedynczym przecinek stawiamy:

a)

b)

c)

W zdaniu pojedynczym przecinka nie stawiamy:

a)

b)

4.Wykonaj pisemnie zad. 1, 2, 3  i 4 s. 232 – 233.

 

wtorek – 9.03.2021 r.

Temat: Związki wyrazów - ćwiczenia.

1.Sprawdź pracę domową.

2.Z podanych zdań wypisz związki wyrazów i nazwij je:

Pracowite pszczółki zbierają nektar na łące.

Wczoraj nasza drużyna odniosła wielkie zwycięstwo.

Interesująca baśń bardzo zaciekawiła moją mamę.

Czarny rycerz pędził na rączym rumaku do zamku.

W ogródku szkolnym rosną piękne drzewka owocowe.

Promienie słońca ozłacają różowym blaskiem jezioro.

 

środa – 10.03.2021 r., czwartek – 11.03.2021 r.

Temat: Hobbici, elfy, krasnoludy i mapy, czyli jak pisarz tworzy świat Hobbita.

1.Przygotuj notatkę biograficzną o J. R. R. Tolkienie.

2.Ustal  i wpisz do zeszytu elementy świata przedstawionego – czas, miejsce akcji, bohaterowie.

3. Uporządkuj plan wydarzeń i wpisz go do zeszytu.

 

Pojawienie się Gandalfa przed domem Bilba.

Kolacja z czarodziejem i krasnoludami.

Atak smoka na Miasto na Jeziorze.

Bitwa Pięciu Armii.

Droga przez spokojne kraje.

Napad goblinów na podróżników śpiących w jaskini.

Oblężenie Samotnej Góry.

Pobyt w ostatnim Przyjaznym Domu.

Podróż przez Mroczną Puszczę.

Pokonanie Smauga przez Barda.

Pomoc ze strony orłów.

Schronienie się na drzewach przed wargami i goblinami.

Spotkanie Bilba z Gollumem i rozwiązywanie zagadek.

Spotkanie z trollami i zdobycie mieczy Orkrista i Glamdringa.

W niewoli u elfów.

Walka z pająkami.

Wizyta podróżników u Beorna.

Wizyta w Mieście na Jeziorze.

Wyruszenie w podróż.

Znalezienie pierścienia przez Bilba i wydostanie się z jaskini.

Zorganizowanie ucieczki z niewoli przez Bilba.

Zwiady pod Górą i rozmowa Bilba ze Smaugiem.

Zwycięstwo nad goblinami.

Droga powrotna.

Bilbo w domu.

4. Ustal, do jakiego gatunku literackiego należy utwór ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”. W tym celu uzupełnij podanymi sformułowaniami  poniższą tabelę:

książka jest wyposażona w mapę, na której można zaznaczyć trasę wyprawy Bilba; Gandalf nie bez przyczyny wyznacza Bilba na czternastego uczestnika wyprawy – pod koniec opowieści Hobbit mówi: ,,A więc stare przepowiednie jednak się sprawdziły…’’; Gandalf to czarodziej, Erlond jest elfem, poza ludźmi bohaterami są hobbici i krasnoludy; ,,U krasnoludów pierwszym dniem Nowego Roku jest pierwszy dzień ostatniego księżyca jesieni”; brak samochodów, telefonów komórkowych, jeździ się konno, wokół rosną lasy, panują królowie; Bilbo wraz z krasnoludami wyrusza odzyskać skarby, a po drodze zostaje właścicielem ważnego dla dalszej historii przedmiotu

Pisarz uznany za twórcę literatury fantasy

J. R. R. Tolkien

 

Cechy literatury fantasy

 

 

Świat nie jest współczesny, lecz podobny do dawnego, z zamierzchłych czasów.

 

 

 

Do utworu często dołączone są mapy.

 

 

Charakterystyczne postacie: smoki, wróżki, czarodzieje, krasnoludy, elfy  …

 

 

 

Bohaterowie wyruszają w daleką wyprawę, by spełnić jakąś misję.

 

 

 

Istnieje przepowiednia, która wytycza losy bohaterów.

 

 

 

Często w świecie utworu obowiązuje własna miara czasu – odmienny kalendarz.

 

 

 

 

piątek - 12.03.2021 r.

Temat: Sztuka przekonywania według krasnoludów i Gandalfa.

1.Uzupełnij w zeszycie tabelę następującymi zwrotami: do uznania jego klienta za niewinnego; do pójścia do kina; do kupienia jakiegoś produktu; do głosowania na jego partię; do zawarcia rozejmu.

Kto/co

Reklama

Polityk

Poseł w czasie wojny

Adwokat

Kolega

Do czego może przekonywać?

 

 

 

 

 

 

2.Zgromadź w zeszycie jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do czasownika przekonywać.

3. Ustal, w jaki sposób Gandalf i krasnoludy przekonywali hobbita do wyruszenia w podróż. Wnioski zapisz w tabeli. Wpisz do niej następujące sformułowania: śpiewają pieśni, by wprowadzić  Bilba w odpowiedni nastrój; zaświadcza, że Hobbit będzie dobrym towarzyszem wyprawy; wywołują zaciekawienie opowieściami o tajemnicach; opowiadają o pięknych okolicach, które chce się zobaczyć na własne oczy; przestrzega przed wyruszeniem w trzynastu, bo trzynastka przynosi pecha; oznajmia, że nikogo lepszego nie znajdzie; tłumaczy, że wyprawa jest dla hobbita nagrodą i przyniesie korzyści; obiecują zdobycie skarbów; chwali odwagę hobbita i nazywa go zuchem.

Bilbo

Gandalf

 

Krasnoludy

 

Gandalf przekonuje krasnoludy, że Bilbo będzie dobrym towarzyszem wyprawy

 

 

4. Zastanów się nad przesłaniem powieści ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

5. Wpisz notatkę  do zeszytu.

   W powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” została opisana podróż  Bilba Bagginsa, krasnoludów i czarodzieja Gandalfa po skarby skradzione przez smoka Smauga. Początkowo uczestnicy wyprawy odnoszą się do siebie z nieufnością. W trakcie wędrówki jednak, dzięki wspólnym doświadczeniom i wzajemnemu wsparciu, uczą się współpracy i motywują do pokonywania trudności. Stają się lojalnymi przyjaciółmi, gotowymi narażać swoje życie w obronie kompanów. W przygodach wędrowców znaczącą rolę  odgrywają czarodziejskie moce. Pomagają  im pokonać zło.

    Świat opisany przez Tolkiena jest nieprawdziwy. Rządzą nim legendy, pieśni i magia. Mimo to wydaje się czytelnikom bliski, ponieważ bohaterowie doświadczają  uczuć znanych każdemu człowiekowi. Zniechęcenie, nadzieja, chęć  osiągnięcia czegoś wielkiego, pragnienie bycia lubianym dotyczą wszystkich ludzi. Wyruszając w podróż z hobbitem i krasnoludami, mamy okazję  się przekonać, że warto pokonywać własne słabości. Troszcząc się o innych, zyskujemy przyjaciół. Przedkładając przyjaźń nad inne bogactwa, dokonujemy naprawdę dobrego wyboru.

 

poniedziałek – 15.03.2021 r.

Temat: Pieśni, zagadki i pamiętniki, czyli jak literatura umilała życie w dawnych czasach.

1.Zastanów się, jak ludzie spędzali czas w dawnych czasach.

2.Wskaż różnice między pieśnią a piosenką. W tym celu uzupełnij tabelę wyrażeniami:

 • Jak ją opisać? – zawsze można ją sobie nucić; podniosła, patetyczna; służy rozrywce; wznoszona w uroczystych, szczególnych momentach;  opowiada o wielkich bohaterach oraz o wspaniałych przygodach i czynach; umila czas, np. w pracy; wznoszona, np. przez rycerzy; słucha się jej przy innej pracy, niejednokrotnie nie zwracając uwagi na treść
 • Jakie czasowniki najlepiej pasują? – wznieść; zaintonować; rozpocząć; zainicjować; nucić; zaśpiewać

 

 

pieśń

piosenka

Jak ją opisać?

 

 

Jakie czasowniki najlepiej pasują?

 

 

 

3.Zastanów się, czym różnią się pieśni elfów, krasnoludów i goblinów. Dobierz określenia spośród podanych: wzywają do przygód i odkrywania tajemnic, dodają ducha; straszne, złowrogie, przerażające; pełne spokoju, opisują wspaniałą, czarowną przyrodę.

Pieśni elfów - …..

Pieśni krasnoludów - …

Pieśni goblinów - …

4. Bilbo Baggins pisze pamiętnik. Zredaguj kartkę z pamiętnika bohatera, w której opowiesz o pojawieniu się Gandalfa i krasnoludów w jego domu. Pracę prześlij do oceny do 22.03. 2021 r. do godz. 16 na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl

wtorek – 16.03.2021 r.

Temat: ,,Coś więcej tkwi w tym hobbicie, niż wam się wydaje…” – charakterystyka Bilba Bagginsa.

1.Zgromadź słownictwo do charakterystyki Bilba Bagginsa:

 • Przedstawienie postaci
 • Wygląd zewnętrzny
 • Cechy charakteru, zachowanie

 

 


 

Tydzień: 1.03. – 5.03.2021 r.

W przyszłym tygodniu rozpoczynamy omawianie lektury.

poniedziałek – 1.03.2021 r.

Temat: Części zdania – ćwiczenia.

1.Sporządź wykresy i nazwij części zdania w podanych zdaniach:

Pracowite pszczółki zbierają nektar na łące.

Wczoraj nasza drużyna odniosła wielkie zwycięstwo.

Interesująca baśń bardzo zaciekawiła moją mamę.

Czarny rycerz pędził na rączym rumaku do zamku.

W ogródku szkolnym rosną piękne drzewka owocowe.

Promienie słońca ozłacają różowym blaskiem jezioro.

2. Przygotuj się do kartkówki z części zdania.

 

wtorek – 2.03.2021 r.

Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach?

1.Wykonaj zadanie na rozgrzewkę ze s. 227.

2.Przerysuj do zeszytu schemat zamieszczony w przypomnieniu ze s. 227.

3.Wykonaj pisemnie zad. 1,2 i 3 s. 227 – 228.

4.Wpisz do zeszytu przypomnienie ze s. 228.

5 Wykonaj pisemnie zad. 4 s. 228środa – 17.02.2021r.

 

3.03.2021 r. – środa, 4.03.2021r. – czwartek i 5.03.2021r. – piątek

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

1.Zapoznaj się z przypomnieniem ze s. 229.

2. Wpisz do zeszytu wyjaśnienie pojęć: związek wyrazów, związek główny i związki poboczne.

3.Z podanych zdań wypisz związki główne i poboczne.

Młodzi chłopcy chętnie czytają książki podróżnicze.

Mała Ola dostała wczoraj od mamy nowy rower.

Piękna królewna spotkała w lesie miłe, pracowite krasnoludki.

Biedna dziewczynka wytrwale sprzedaje zapałki.

Szara foka długo wygrzewała się na kamienistej plaży.

Na zielonej łące radośnie figlują trzy małe zające.

Dobra wróżka przegoniła nieznośnego trolla.

4. Wpisz do zeszytu nową wiadomość z podręcznika  ze s. 230.

5.Nazwij rodzaje związków w zdaniach:

Młodzi chłopcy chętnie czytają książki podróżnicze.

Mała Ola dostała wczoraj od mamy nowy rower.

Piękna królewna spotkała w lesie miłe, pracowite krasnoludki.

Biedna dziewczynka wytrwale sprzedaje zapałki.

Szara foka długo wygrzewała się na kamienistej plaży.

Na zielonej łące radośnie figlują trzy małe zające.

Dobra wróżka przegoniła nieznośnego trolla.

6.Zapoznaj się z nową wiadomością ze s. 231 i wpisz ją do zeszytu.

7.Wykonaj pisemnie zad. 5 s. 231.

 


 

Tydzień: 22.02. – 26.02.2021 r.

19.02.2021r. – piątek – 22.02.2021 r. – poniedziałek - 2 godz.

Temat: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en.

1.Wykonaj w zeszycie zadanie na rozgrzewkę ze s. 204.

2. Po przeczytaniu przypomnienia ze s. 204  oraz nowej wiadomości ze s. 205 sporządź notatkę dotyczącą pisowni ą i ę.

3. Wykonaj pisemnie zad od 1 do  5 s. 204  - 206.

4. Przeczytaj nową wiadomość ze s. 206 i sporządź notatkę.

6.Wykonaj zad. 7 – 10 s. 206 – 207.

7. Odszukaj w zeszycie ćwiczeń temat Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en i wykonaj 5 wybranych ćwiczeń.

 

23.02.2021 r. -wtorek

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?

1.Zapoznaj się z informacjami ze s. 216.

2.Zapisz w zeszycie przydatne słowa( podręcznik s. 216):

 • rozpoczynające opowiadanie
 • przyspieszające akcję
 • kończące opowiadanie

3.Przeczytaj przykładowe opowiadanie twórcze – s. 217.

4.Wykonaj pisemnie na kartce zad. 4 s. 218 i prześlij do oceny do dnia 2 marca do godz.16 na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl

 

środa – 24.02.2021 r.

Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia?

1.Zapisz w zeszycie skojarzenia ze słowem wyobraźnia.

2. Przeczytaj wiersz ,,Pudełko zwane wyobraźnią’ – s. 219.

3.Określ nastrój wiersza.

4.Wykonaj ustnie zad. 2 s. 220.

5.Wpisz do zeszytu zad. 3 s. 220.

6. Zapoznaj się z wyjaśnieniem zwrotu środki stylistyczne i wpisz je do zeszytu.

7. Odszukaj w wierszu i wpisz do zeszytu porównania, epitety i ożywienia.

8.Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł utworu.

 

czwartek – 25.02.2021r.

Temat: Pamiętny dzień.

1.Zgromadź w zeszycie skojarzenia ze słowem książka.

2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze s. 222 – 224.

3.Wpisz do zeszytu elementy świata przedstawionego w utworze ,,Atramentowe serce”.

4.Wskaż wydarzenia fantastyczne i realistyczne.

5.Wykonaj ustne zad. 1 – 5 s. 224 – 225.

 

piątek – 26.02.2021r.

Temat: Zagadka Mona Lisy.

1.Wykonaj zad. zanim przeczytasz s. 225.

2. Zapisz skojarzenia ze słowem celebryta.

3.Przeczytaj tekst ze s. 225 -226.

4. Wykonaj ustnie zad. 1 – 5 s. 226.

5.Zredaguj wywiad, który można by przeprowadzić z Mona Lisą.

 

 

Pliki do pobrania