Jesteś tutaj: Start / Klasa 7A / Technika

Technika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

02
02.2021

INFORMACJA

W miesiącu marcu (3,10, 17, 24, 31) prowadzone były lekcje dotyczące powtórzenia materiału. Notatek nie podawano.

W miesiącu maju notatki były do napisania we własnym zakresie (dla osób chętnych). 

1 temat: Aparat fotograficzny tradycyjny- budowa, działanie, użytkowanie.

2 temat: Aparat fotograficzny cyfrowy - budowa, działanie, użytkowanie.

 


28.04.2021r

Lekcja z dn. 28.04.2021r.
Telefon – budowa, działanie, użytkowanie.
 Telefon służy do komunikowania się między ludźmi na odległość.
 Wyróżnia się dwa rodzaje telefonów: stacjonarny i komórkowy.
 W telefonie stacjonarnym po podniesieniu słuchawki następuje automatyczne połączenie
z centralą, następnie w trakcie wybierania numeru zostaje wysłany ciąg sygnałów elektrycznych
 przez światłowody lub linie telefoniczne do odbiorcy. Słuchawka telefonu składa się z mikrofonu
 i głośnika. Gdy jeden z rozmówców mówi do mikrofonu, fala dźwiękowa jest zamieniana
na sygnały elektryczne, następnie w telefonie drugiego rozmówcy sygnał elektryczny
ulega zamianie na falę dźwiękową.
 W telefonie komórkowym wykorzystuje się sygnały cyfrowe wysyłane za pomocą fali elektromagnetycznej.
Gdy wybieramy numer rozmówcy, nasz telefon łączy się ze stacją bazową zwaną BTS-em.
Następnie poprzez centralę i stację bazową najbliższą odbiorcy, dociera do naszego rozmówcy.
Informacje są przekazywane w postaci zaszyfrowanej, następnie w aparacie odbiorcy następuje przetworzenie
wysłanej informacji cyfrowej.
 W skład sieci telefoniczne wchodzi:
 - centrala główna, która odbiera i przekazuje informacje do centrali telefonii stacjonarnej
i centrali telefonii cyfrowej (komórkowej),
 - centrala telefonii stacjonarnej (odbiera i przyjmuje informacje telefonów stacjonarnych),
 - centrala telefonii komórkowej (odbiera i przesyła informacje do stacji bazowych zwanych
 BTS – ami),
 - stacje bazowe (odbierają i przekazują informacje między telefonem komórkowym
a centralą telefonii cyfrowej),
 - aparat telefoniczny stacjonarny (odbiera i wysyła informacje do centrali telefonii naziemnej),
 - aparat telefoniczny komórkowy (odbiera i wysyła informacje do stacji bazowej – BTS).
 Za wynalazcę telefonu uważa się Szkota - Aleksandra Bella, który w 1876r. odbył pierwszą
rozmowę telefoniczną. Następnie Amerykanin Tomas Edison w 1878r. ulepszył urządzenie Bella
wyposażając je w mikrofon.

21.04.2021r.

Lekcja z dn. 21.04.2021r
Temat: System GPS.
GPS – Globalny System Pozycyjny jest system nawigacji satelitarnej. Stworzony został przez
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Jego działanie oparte jest na satelitach umieszczonych
na orbicie i okrążających kulę ziemską. Wysyłają one sygnały rozpoznawcze, aktualną pozycję
na orbicie i dokładny czas. Celem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu
oraz nawigacji po terenie.
 Prace nad systemem rozpoczęły się w 1973r, pierwszego satelitę umieszczono w 1978r., a w1995r.
uzyskał pełną sprawność operacyjną.
 GPS składa się z trzech głównych elementów:
 - segmentu kontrolnego (naziemnego), który monitoruje pracę systemu, sprawdza położenie,
dokonuje korekty i usuwa usterki.
 - segmentu kosmicznego (satelitarny), to wszystkie satelity umieszczone na orbitach okołoziemskich
na wysokości 20 183 km nad pow. Ziemi. Czas obiegu wokół Ziemi wynosi 11 godz. i 58 sekund.
 - segmentu użytkownika, to wszystkie odbiorniki GPS.
 Oprócz systemu GPS występują inne systemy:
 - europejski (Galileo),
 - rosyjski (Glonass),
 - chiński (Compass).
 System GPS najczęściej jest wykorzystywany np w:
 - wojskowości,
 - transporcie drogowym, morskim i lotniczym,
 - budownictwie,
 - badaniach trzęsień ziemi,
 - ratownictwie,
 - geodezji.

24.02.2021r.

Lekcja z dn. 24.02.2021r.

Notatkę przepisać do zeszytu. Przyswoić wiadomości. Podręcznik str. 67-71
 
Temat:Laser i urządzenia z jego wykorzystaniem.
 
Laser jest to - wzmocnienia światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.
Mówiąc prostym językiem - cząsteczki światła (fotony) pobudzane przez energię elektryczną emitują energię w formie światła. To światło jest skupiane w wiązce i w ten sposób powstaje wiązka laserowa.
Wyróżnienia zielonym drukiem można nie przepisywać do zeszytu.
Jak to działa.
Laser składa się z trzech podstawowych części:
1. Zewnętrzny układ pompujący - kieruje energię zewnętrzną do lasera;
2. Wzbudzony ośrodek czynny - umieszczony jest wewnątrz lasera, ośrodkiem czynnym może być mieszanina gazów (laser CO2), kryształ np. rubin (laser YAG), włókna szklane(laser światłowodowy). Energia kierowana do ośrodka czynnego przez układ pompujący powoduje emisję energii w formie promieniowania;
3. Rezonator optyczny - zbudowany jest ze zwierciadeł między którymi znajduje się wzbudzony ośrodek czynny. Jedno ze zwierciadeł jest zwierciadłem jednokierunkowym. Rezonator wzmacnia promieniowanie wzbudzonego ośrodka czynnego. Tylko część promieniowania może opuścić rezonator optyczny przez zwierciadło jednokierunkowe. To promieniowanie w formie wiązki jest właśnie promieniowaniem laserowym.
 
W zależności od ośrodka czynnego lasery dzielimy na:
- gazowe,
- stałe,
- ciekłe,
- półprzewodnikowe.
 
Obecnie laser znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach np:
- technice (precyzyjne cięcie, wiercenie),
- technice wojskowej (celownik optyczny),
- medycynie (nóż laserowy),
- budownictwie i geodezji (poziomica laserowa, dalmierz),
- telekomunikacji (transmisje światłowodowe)
- elektronice (zapisywanie i odtwarzanie dźwięku),
- w handlu (czytnik kodów), itp.
 
Emitowana wiązka światła może być w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim.
Kolor zależy od rodzaju substancji czynnej i długości fali, określaną w nanometrach (nm).
Najdłuższe fale posiada laser świecący światłem podczerwonym, nie widocznym dla ludzkiego oka.
 
Lasery dzielimy również ze względu na moc wytwarzanej wiązki światła. Mierzymy ją w miliwatach (mW), watach (W) i kilowatach (kW).
Lasery małej mocy – od 1 do 6 mW (wskaźniki laserowe, drukarki).
Lasery średniej mocy – do 500 mW (stosowane w medycynie).
Lasery dużej mocy – od 500 mW do 10 kW (do cięcia i spawania).
 
Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla człowieka, ponieważ tkanka ludzka wchłania promieniowanie. Najbardziej narażone są oczy i skóra.
Korzystając z lasera należy:
- zachować szczególną ostrożność,
- korzystać z okularów ochronnych,
- korzystać zgodnie z zamieszczoną instrukcją obsługi.
 
Praca domowa
Podaj trzy przykłady urządzeń wykorzystujących laser.

17.02.2021r.

Lekcja z dn.17.02.2021r.
Podręcznik str. 61-64. Przyswoić wiadomości.
Notatkę przepisać do zeszytu.
 
Temat: Mechatronika. Jak to działa?
Notatkę przepisać do zeszytu.
 
 Mechatronika to dziedzina nauki łącząca kilka obszarów wiedzy, jak mechanika, elektronika, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka. Powstała w latach 70 tych XX wieku w Japonii, a nazwa pochodzi z połączenia dwóch słów - mechanika i elektronika.
Urządzenia mechatroniczne to urządzenia zbudowane mechanicznie, ale sterowane i zarządzane są elektronicznie przy pomocy specjalistycznego oprogramowania i komputera.
 
Urządzenia mechatroniczne cechują się m.in. takimi właściwościami:
- automatycznym działaniem,
- możliwością łatwego przeprogramowania,
- samokontrolą,
- samo uczeniem się (sztuczna inteligencja),
- wysoką wydajnością pracy i niezawodnością w różnych warunkach,
- łatwością w obsłudze,
- wyręczaniem człowieka w trudnych czynnościach.
 
Przykłady urządzeń mechatronicznych:
- urządzenia gospodarstwa domowego np. pralka, robot kuchenny, ekspres do kawy,
- automatyczne otwieranie drzwi do marketu,
- roboty przemysłowe wykonujące niebezpieczne prace np. łazik na Marsie,
- protezy medyczne sterowane elektronicznie np. sztuczne ramię sterowane impulsami wysyłanymi przez mózg,
- taśmy transportowe przy kasach w markecie,
- sterowanie sygnalizacją świetlną na drodze i wiele innych.
 
Wiele urządzeń i maszyn mechatronicznych połączonych w jedną funkcjonalną całość tworzy system mechatroniczny np.:
- wszelkiego rodzaju linie produkcyjne produkujące np. papier, cukier, samochody, komputery itd.,
- systemy obronne i zbrojeniowe np. satelity szpiegowski, teleinformatyczne,
- systemy sterowania pojazdami i wiele innych.
 
Należy zauważyć że mechatronikę spotykamy na każdym kroku i w każdym miejscu gdzie się znajdziemy czy w domu, w szkole, w pracy, na lotnisku, w szpitalu, w markecie wszędzie tam - towarzyszą nam urządzenia które działają w sposób automatyczny i kontrolowany przez komputer i choćby po części wyręczające człowieka.
 
Praca domowa
Podaj cztery dowolnie wybrane urządzenia z wykorzystaniem mechatroniki.
 

08.02.2021r.

Lekcja z dn. 10.02.2021r
Zapoznać sie z treścią  podręcznika str. 58-59. Przyswoić wiadomości z lekcji.
Notatkę przepisać do zeszytu.
 
Temat: Cewka – rola, rodzaje, parametry.
 
Cewka zwana też zwojnicą zbudowana jest z izolowanego drutu. Drut może być zwinięty w spiralę lub nawinięty na rdzeń. Zwany rdzeniem ferromagnetycznym, który ulega łatwemu namagnesowaniu.
Prąd przepływając przez cewkę wytwarza pole magnetyczne. Można je zwiększyć poprzez umieszczenie metalowego rdzenia wewnątrz cewki, powstaje wówczas tzw elektromagnes.
Wykorzystano to np.w elektroakustyce: przy budowie głośników, słuchawek, gitar elektrycznych itp.
Cewka charakteryzuje się indukcyjnością (L). Jest to stosunek strumienia magnetycznego wokół cewki (Φ-fi) do natężenia prądu płynącego przez cewkę (I).
Jednostką indukcyjności jest 1 henr(H).
Wartość cewki wzrasta wraz ze zwiększeniem wymiarów i liczby zwojów.
 
Praca domowa
Podaj w jakich jednostkach mierzymy:
natężenie prądu,
rezystancję,
napięcie,
moc,
pojemność,
indukcyjność.

03.02.2021r.

Lekcja z dn.03.02.2021r.
Zapoznac sie z trescią podrecznika, przyswoić wiadomości.
Notatkę przepisać do zeszytu.
 
Temat: Kondensator – rola, rodzaje, parametry.
 Kondensator może być zbudowany z dwóch kawałków płytek lub folii aluminiowej odizolowanych od siebie izolatorem, którym może być papier, folia z tworzywa sztucznego, ceramika.
Podłączony do źródła prądu stałego gromadzi ładunki elektryczne i po naładowaniu umożliwia przepływ prądu zmiennego, a uniemożliwia przepływ prądu stałego.
Charakteryzuje się on pojemnością (C),czyli możliwością gromadzenia ładunków elektrycznych którą wyraża się w:
- faradach (F),
- pikofaradach (pF),
- nanofaradach (nF),
- mikrofaradach (uF).
Kondensatory oznacza się za pomocą cyfr i liter umieszczanych na obudowie lub barwnego kodu kreskowego, podając jego pojemność np.1000 mikrofaradów (uF) i napięcie np. 16V.
Produkowane są kondensatory o stałej i regulowanej pojemności.
Kondensatory o regulowanej pojemności stosowane są w radiach do wyszukiwania odpowiedniego pasma radiowego w celu dostrojenia układu antenowego do określonej rozgłośni radiowej. Ponadto stosuje się je do wyrównania wahań napięcia, np. w zasilaczach.
W obwodach elektrycznych można je łączyć szeregowo lub równolegle.