Wychowanie do życia w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
02.2021

10-14.05.2021r

Temat: Dojrzewam (grupa chłopców)

1. Rola hormonów w okresie pokwitania.
2. Skok rozwojowy – przyrost długości i ciężaru ciała oraz układu szkieletowego.
3. Przyspieszenie wzrastania dłoni i stóp, zaburzone proporcje kończyn w stosunku do innych części ciała.
4. Pogrubienie kości czaszki, rozrost dolnej szczęki i zmiana zgryzu.
5. Rozwój narządów płciowych i owłosienia łonowego.
6. Samoistne wzwody członka i pierwsze polucje, tzw. mokre sny.
7. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

Wyjaśnij pojęcie polucje

 


 

4-6.05.2021r

Temat: Dojrzewam (grupa dziewcząt)

1. Skok rozwojowy – przyrost długości i ciężaru ciała.
2. Wzrost tkanki tłuszczowej i zmiana dziewczęcej sylwetki.
3. Zmiana proporcji ciała: zwiększenie obwodu bioder, wydłużenie ramion i dłoni oraz długości nóg i stóp.
4. Początek rozwoju piersi i pojawienie się owłosienia.
5. Wydzielina śluzowa poprzedzająca pierwszą miesiączkę.
6. Początek menstruacji, nieregularność cykli; zapisywanie.

Jak dbać o higienę podczas menstruacji?


 

26-30.05.2021r

Temat: Moje ciało (grupa chłopców)

1. Ciało ludzkie i odmienność płci;traktowanie ich z zachowaniem prawado intymności i szacunku.
2. Akceptacja swojej płci.
3. Funkcje płciowości:
– wyrażanie miłości,
– budowanie więzi,
– przekazywanie życia (rodzicielstwo).
4. Prawo człowieka do godności i miłości. Nieprzestrzeganie tego prawa (wulgaryzmy, przezwiska, wyśmiewanie, poniżanie) degradacją osoby ludzkiej.
5. Rola wstydu - obrona wewnętrznego „ja” i godności.
6. Sposoby obrony własnej godności, nietykalności i intymności.

Wyjaśnij pojęcie godność, akceptacja


 

19-23.04.2021r

Temat: Moje ciało (grupa dziewcząt)

1. Ciało ludzkie i odmienność płci;traktowanie ich z zachowaniem prawado intymności i szacunku.
2. Akceptacja swojej płci.
3. Funkcje płciowości:
– wyrażanie miłości,
– budowanie więzi,
– przekazywanie życia (rodzicielstwo).
4. Prawo człowieka do godności i miłości. Nieprzestrzeganie tego prawa (wulgaryzmy, przezwiska, wyśmiewanie, poniżanie) degradacją osoby ludzkiej.
5. Rola wstydu - obrona wewnętrznego „ja” i godności.
6. Sposoby obrony własnej godności, nietykalności i intymności.

Wyjaśnij pojęcie godność, akceptacja


 

12-16.04.2021

Temat: Poszukiwany: przyjaciel.

1. Czym jest przyjaźń? – próba zdefiniowania.
2. Znaczenie przyjaźni w życiu młodego człowieka.
3. Warunki rozwoju przyjaźni.
4. Wartość przyjaźni.
5. Przyjaźń a rozwijanie pasji, zainteresowań, hobby.
6. Sposoby rozwijania i podtrzymywania przyjaźni.
7. Przyjaźń szkołą charakteru

Jak rozumiesz pojęcie przyjażni na czy polega - napisz w kilku zdaniach


 

30.03.2021r

Temat:Uprzejmość i uczynność.

1. Uprzejmość, uczynność i dobroć wkontaktach międzyludzkich.
 2. Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach koleżeńskich.
3. Odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadanei pisane słowa.
 4. Bezinteresowna dobroć wobec kolegów i przyjaciół.
 5. Postawy uprzejmości i uczynności wobec kolegów z niepełnosprawnością.
6. Osoby z niepełnosprawnościami – wartościowymi partnerami w koleżeństwie i przyjaźni.

Napisz jakie korzyści wynikają z bezinteresownej dobroci wobec kolegów i przyjaciół?

 

 


22-26.03.2021r

Temat: Mądry wybór w świecie gier.

1. Fascynujący wirtualny świat gier komputerowych.
2. Gry komputerowe atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.
3. Rodzaje gier i ich wpływ na użytkowników.
4. Zalety gier komputerowych:
– rozwój zdolności poznawczych,
– polepszenie spostrzegawczości i refleksu,
– wartości edukacyjne, rozwijanie logicznego myślenia.
5. Zagrożenia i negatywne oddziaływanie gier komputerowych:
– zobojętnienie wobec przemocy; akceptacja agresji,
– treści ezoteryczne i okultystyczne,
– brak granicy między dobrem a złem (np. nagradzanie nieetycznych zachowań).
6. Racjonalne zasady korzystania z gier komputerowych:
– dobór gry,
– ustalenie zasad: kiedy i ile czasu, pozycja ciała, oświetlenie.

Napisz co dobrego i co złego może wyniknąć ze zbyt częstego i długiego korzystania z gier komputerowych.

 


15-19.03.2021r

Temat: Kreatorzy odpoczynku.

1. Sztuka życia, czyli jak dzielić czas między pracę i rekreację.
2. Atuty dobrze zorganizowanego odpoczynku.
3. Sposoby spędzania wolnego czasu.
4. Korzyści z aktywnego odpoczynku.
5. Istotna rola kontaktów ze światem kultury i przyrody.
6. Czas wolny okazją do rozwijania pasji, zainteresowań i hobby.

Napisz w jaki sposób spędzasz czas wolny i co najchętniej robisz.


8-12.03.2021r

Temat: Święta coraz bliżej.

1. Wydarzenia rodzinne i rocznice, które świętujemy; wyrażanie pamięci.
2. Święta religijne, narodowe i regionalne wzbogacające naszą tożsamość.
3. Twórcze przygotowanie do świąt.
4. Wartości związane ze świętowaniem:
przyjazne kontakty społeczne,
rozwijanie inwencji twórczej i wyrażanie siebie,
przeżywanie piękna, ekspresja, przeżywanie miłości,
wspólne spędzanie czasu, gry, zabawy, śpiew, kontemplacja.
5. Umiejętność składania życzeń i wyrażania wdzięczności.

Napisz jakie są tradycje i zwyczaję związane ze świętami w twoim domu.,


 


1-6.03.2021r

Temat: Porozmawiajmy

1. Składowe elementy komunikacji międzyosobowej.
2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
3. Sztuka rozmowy z rodzicami i rodzeństwem.
4. Miłość, szacunek i posłuszeństwo –dlaczego ważne?
5. Budująca postawa wdzięczności.
6. Sytuacje konfliktowe, które trzeba rozwiązać; przepraszanie i przebaczanie.
7. Odpowiedzialność wszystkich za atmosferę panującą w rodzinie

W kilku zdaniach rozwiń i napisz jak rozumiesz punkt 7


 

22-26.02.2021r

Zajęcia nie odbędą się. Proszę się ze mną nie łączyć.

 


15-19.02.2021r.

Temat: Emocje i uczucia.

1. Bogactwo stanów emocjonalnouczuciowych człowieka.
2. Emocje a uczucia – rozróżnienie.
3. Sposoby wyrażania emocji;komunikat „ja”.
4. Biegunowość i stopień natężenia procesów emocjonalno-uczuciowych.
5. Rodzaje uczuć.
6. Rola uczuć w życiu człowieka.
7. Zdolność do samokontroli ikształtowania uczuć.
8. Dorastanie do dojrzałości emocjonalnej.

Wyjaśnij pojęcia: emocje, uczucia. Rozwiń w kilku zdaniach punkt 7


 

8-12.02.21r.

Temat: Rodzina - moje okno na świat.

1. Rodzina inspiruje do:
– zdobywania i poszerzania wiedzy o świecie, o człowieku i o życiu,
– kształtowania postaw uczciwości, szczerości, prawdomówności, miłości itp.
– odkrywania talentów, zdolności i ich rozwijania,
– ćwiczenia różnych umiejętności.
2. Pomoc rodziców, dziadków w rozwoju; uczenie norm moralnych i zgodnych z nimi zachowań.
3. Stosowanie zasad savoir-vivre'u wobec bliższych członków rodziny, wobec gości i w różnych sytuacjach

Napsz co Tobie daje trodzina.


 

1-5.01.21r.

Temat: Gdzie dom, tam serce twoje.

1. Co będzie przedmiotem zajęć WDŻw klasie V?
 2. Skonstruowanie klasowego kontraktu obowiązującego na lekcjach WDŻ.
3. Budowanie szczęścia rodzinnego; odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie:
• wzajemna życzliwość,
• delikatność i uprzejmość,
• poprawna komunikacja,
• wdzięczność,
• uczynność,
• odpowiedzialność i samodzielność,
• szacunek okazywany rodzicom, dziadkom, rodzeństwu.

Napisz jak powinna wyglądać i na czym polega poprawna komunikacja w rodzinie.