Wychowanie do życia w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2020

25-29.01.2021r

Temat: Komunikacja w rodzinie.

1. Kontakt werbalny i niewerbalny w relacjach międzyludzkich.

2. Zasady otwartego i jednoznacznego komunikowania się z innymi.

3. Znaczenie rodzinnych rozmów.

4. Uczucia i ich rodzaje.

5. Komunikaty, które budują i które ranią (komunikat JA i komunikat TY).

Wyjaśnij pojęcia komunikacja werbalna i niewerbalna.


 

18 - 22.01.21r

Temat: Rozwój człowieka.

1. Rozwój człowieka w okresach: noworodkowym, niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, młodszym wieku szkolnym, starszym wieku szkolnym i dorosłości (wieku młodzieńczym, średnim i późnym).

2. Czynniki wspomagające i zaburzające rozwój człowieka w aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym.

3. Mocne i słabe strony każdego okresu życia.

4. Wspierająca rola rodziny w rozwoju i formacji jej członków.

Wymień czynniki wspomagające i zaburzające rozwój człowieka w aspektach: fizycznym, psychicznym, duchowym i społecznym.


 

21-22.12.2020r.

Temat: Pierwsze kroki w bezpieczne dzieciństwo (grupa chłopców)

1. Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym okresie życia.

2. Szkoła rodzenia formą przygotowania do podjęcia ról matki i ojca

. 3. Naturalny poród startem dziecka w życie „bez przemocy”.

4. Korzyści karmienia naturalnego.

5. Przyjęcie dziecka, również niepełnosprawnego, do rodziny.

Proszę napisać jakie korzyści wynikają z karmienia dziecka piersią?


 

Tydzień 13-18.12.2020r.

Temat:Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (grupa dziewcząt)

1. Znaczenie więzi matki z dzieckiem we wczesnym okresie życia.

2. Szkoła rodzenia formą przygotowania do podjęcia ról matki i ojca

. 3. Naturalny poród startem dziecka w życie „bez przemocy”.

4. Korzyści karmienia naturalnego.

5. Przyjęcie dziecka, również niepełnosprawnego, do rodziny.

Proszę napisać jakie korzyści wynikają z karmienia dziecka piersią?


 

Tydzień 7 - 11.12.2020r.

Temat: Czas oczekiwania.

1. Budowa komórki jajowej i plemnika; zapłodnienie.

2. Higiena ciąży: odżywianie, sen i ćwiczenia fizyczne matki.

3. Profilaktyka prekoncepcyjna; opieka lekarska; kwas foliowy.

4. Ciąża a używki: • Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), • nikotyna, narkotyki a zdrowie dziecka.

5. Opieka ojca nad matką w ciąży i ich dzieckiem.

6. Pierwsze dziewięć miesięcy, czyli rozwój dziecka w łonie matki.

Wyjaśnij pojęcie FAS. Opisz krótko poszczególne fazy rozwoju dziecka w łonie matki.


 

Tydzień 30.11.2020r. - 4.12.2020r

Temat:Kobieta i mężczyzna - układ rozrodczy (grupa chłopców)

1. Budowa i działanie męskiego układu płciowego:
• działanie hormonów,
• wytwarzanie plemników.
3. Budowa i działanie żeńskiego układu płciowego.

Punkty do zapisania w zeszycie. Wyjaśnijcie pojęcia: testosteron,  ekologia płodności. Nie przesyłać do sprawdzenia.


 

Tydzień 23-27.11.2020r.

Temat:Kobieta i mężczyzna - układ rozrodczy (grupa dziewcząt)

1. Budowa i działanie żeńskiego układu płciowego:
• owulacja,
• zmiany hormonalne w cyklu kobiety,
• działanie estrogenów,
• śluz szyjkowy,
• odbudowa błony śluzowej,
• fazy podstawowej temperatury ciała (PTC).
2. Dwie fazy cyklu kobiecego.
3. Budowa i działanie męskiego układu płciowego:
• działanie hormonów,
• wytwarzanie plemników.

Punkty do zapisania w zeszycie. Wyjaśnijcie pojęcia: owulacja, estrogeny, czym rózni sie śluz płodny od niepłodnego?


 

Tydzień 16 - 20.11.2020r.

Temat: Przekazywanie życia (grupa chłopców)

Punkty do zapisania w zeszycie.

 1. Dwie funkcje (cele) współżycia seksualnego.

2. Odpowiedzialne rodzicielstwo – zagadnienie, które wymaga wiedzy i świadomego wyboru rodziców.

3. Powołanie do życia nowego człowieka aktem wybranym w najdogodniejszym dla niego czasie.

4. Fizjologia prokreacji; działania gruczołów (gamet) żeńskich i męskich w procesie  zapłodnienia.

5. Rola i działanie hormonów płciowych.

6. Charakterystyka płodności kobiety (cykliczna) i mężczyzny (stała).

Dokończ i rozwiń  zdanie : „Świadoma decyzja o prokreacji to…...”.


 

9.11.2020r. - 13.11.2020r.

Klasa VII

Temat: Przekazywanie życia (grupa dziewcząt)

Punkty do zapisania w zeszycie.

 1. Dwie funkcje (cele) współżycia seksualnego.

2. Odpowiedzialne rodzicielstwo – zagadnienie, które wymaga wiedzy i świadomego wyboru   

    rodziców.

3. Powołanie do życia nowego człowieka aktem wybranym w najdogodniejszym dla niego

    czasie.

4. Fizjologia prokreacji; działania gruczołów (gamet) żeńskich i męskich w procesie

    zapłodnienia.

5. Rola i działanie hormonów płciowych.

6. Charakterystyka płodności kobiety (cykliczna) i mężczyzny (stała).

 

Dokończ i rozwiń  zdanie : „Świadoma decyzja o prokreacji to…...”.

 


 

7.11.2020r.

Temat: Dojrzewanie – zmiany psychiczne (grupa dziewcząt)

W zeszycie zapisujecie poniższe punkty.

1. Problemy dziewcząt związane z psychiką:

• labilność emocjonalna,

• pragnienie akceptacji, czułości i miłości,

• niezgoda na zmiany fizyczne i wygląd (anoreksja i bulimia),

• eksperymentowanie z samą sobą, np. samookaleczenia, ryzykowne zachowania.

2. Ambiwalencja uczuć i postaw.

3. Krytycyzm wobec dorosłych.

4. Poszukiwanie własnej tożsamości.

5. Możliwości wsparcia i pomocy: poradnie, stowarzyszenia itp. 

Na podstawie dostępnych źródeł proszę napisać co to jest anoreksja a co nazywamy bulimią, przyczyny, objawy.

Wyjaśnijcie pojęcie labilność emocjonalna.

 

6.11.2020r.  

Temat : Dojrzewanie rozwój fizyczny (grupa chłopców)

Poniższe punkty proszę zapisać w zeszycie :

1. Hormonalna regulacja procesów rozrodczych.

2. Charakterystyczne zmiany zachodzące w organizmie chłopca w okresie pokwitania.

3. Krótka prezentacja zmian zachodzących w organizmie dojrzewającej dziewczyny.

4. Indywidualne tempo rozwoju.

5. Podstawowe zasady higieny w okresie dojrzewania:

• właściwe odżywianie,

• odpowiednia ilość snu,

• aktywność fizyczna,

• unikanie używek

Proszę wypisać zmiany jakie zachodzą w organizmie dziewczyny w okresie dojrzewania (na podstawie dostępnych źródeł) oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego właściwe odżywianie, aktywność fizyczna i unikanie używek są tak ważne w okresie dojrzewania?

Odpowiedzi na powyższe pytania proszę mi nie przesyłać.

 


26.10.2020r.

 

Temat : Dojrzewanie rozwój fizyczny (grupa dziewcząt)

 

Poniższe punkty proszę zapisać w zeszycie :

1. Hormonalna regulacja procesów rozrodczych.

2. Charakterystyczne zmiany zachodzące w organizmie dziewczyny w okresie pokwitania.

3. Krótka prezentacja zmian zachodzących w organizmie dojrzewającego chłopca.

4. Indywidualne tempo rozwoju.

5. Podstawowe zasady higieny w okresie dojrzewania:

• właściwe odżywianie,

• odpowiednia ilość snu,

• aktywność fizyczna,

• unikanie używek

Proszę wypisać zmiany jakie zachodzą w organizmie dziewczyny w okresie dojrzewania (na podstawie dostępnych źródeł) oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego właściwe odżywianie, aktywność fizyczna i unikanie używek są tak ważne w okresie dojrzewania?

Odpowiedzi na powyższe pytania proszę mi nie przesyłać.