Jesteś tutaj: Start / Klasa 4 / Język angielski

Język angielski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
05.2021

Tydzień  10.05-14.05.2021

 

Lesson

Subject. Amazing animals-reading.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Amazing animals' na str. 101 w podręczniku. Przepisz i przetłumacz przymiotniki opisujące zwierzęta:

cute-

dangerous-

fast-

slow-

strong-

ugly-

2. Wykonaj pisemnie ćw. 3 i 4 str. 101.

3. Wykonaj str. 64 w zeszycie ćwiczeń.

 

 Lesson

Subject: Listening and writing.

1. Wykonaj ćwiczenia ze słuchu 2,3,4 str. 102.

2. Odpowiedz ustnie na pytania:

* What animals can you find in a pet shop?

*What's your ideal pet? What do you know about it?

3. Przeczytaj e-mail w ćw.6 i odpowiedz na pytanie- What is it about?

4. Przepisz do zeszytu zwroty użyte w tym e-mailu:

Hi/ Hello..., -Cześć...

Can you look after my pet for the weekend?- Czy możesz zaopiekować się moim zwierzakiem przez weekend?

 He eats/ drinks/ sleeps/likes...- On je/pije/śpi/lubi...

Is this OK? Let me know.- Czy to jest w porządku? Daj mi znać.

 

Lesson

Subject: Revision-Unit 7 (temat na 2 godz. lekcyjne)


1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 104-105  w podręczniku.

2. Wykonaj str. 66 i 67  w zeszycie ćwiczeń.

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Get Culture! Pets in the UK.


1. Odpowiedz ustnie na pytania z ćw. 1 str.106.

2. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Pets in the UK'. Przepisz nowe słownictwo, które wystąpiło w tym tekście:

unusual- niezwykłe

scary- straszne

pretty- ładne

a lot of space-dużo miejsca

a hedgehog- jeż

3. Wykonaj ćw. 3,4,6,7 str. 107.

4. Homework. Wykonaj plakat o swoim ulubionym zwierzaku. Pytania pomocnicze znajdują się na str. 107.

 

 Lesson

Subject: Sports-vocabulary.


1. Przepisz i przetłumacz nazwy sportów z tabelki z ćw. 2 str. 109. Naucz się ich na następną lekcję.

2. Odpowiedz na pytanie: Which of these sports do you like?

3. Spójrz na obrazki sportów na str. 108 i dopasuj do nich odpowiednie nazwy.

4. Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 109.

 

Lesson

Subject: I go swimming,


1. Zapoznaj się z tabelką LOOK! znajdującą się na str. 109 w podręczniku. Przepisz tłumaczenie następujących czasowników:

do- robić, uprawiać

play-grać

 go-iść, jechać

2. Wykonaj pisemnie ćw. 5,6 i 7 str. 109.

3. Uzupełnij str.  70 w zeszycie ćwiczeń.

 


 

Tydzień 04.05-07.05 

GRUPA I

 Lesson

 Subject: Present Simple-questions and short answers (temat na 2 godz. lekcyjne).

 1. Przepisz notatke dotyczącą tworzenia pytań w czasie Present Simple.

 Pytania w czasie Present Simple tworzymy używając operatora 'do'

 np. Do you live in Paris?- Czy mieszkasz w Paryżu?

 W 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) operatorem jest 'does'

 np. Does he like cheese?- Czy on lubi ser?

 Uwaga!

 W przeczeniach, tak samo jak i w pytaniach, nie w stawiamy końcówki -s/-es do czasowników w 3 os.l. poj.

 Krótkie odpowiedzi:

 Yes/ No+ podmiot (osoba)+operator

 np. Yes, he does/ No, they don't/ Yes, I do

 2. Wykonaj ćw. 4, 5, 7, 9 str. 99 z podręcznika.

 3. Homework. Zeszyt ćwiczeń str. 62. 

 

Lesson

 Subject: Buying a ticket.

 1.  Na dzisiejszej lekcji nauczymy się jak kupować bilet do zoo/muezum/kina. Przepisz przykładowy dialog do zeszytu.

 A: Can I help you?- W czym mogę pomóc?

 B: Can I have one ticket to the zoo, please.- Poproszę bilet do zoo.

 A: That's ten pounds.- Bilet kosztuje 10 funtów.

 B: Here you are.- Proszę bardzo.

 A: Here's your ticket.- To twój bilet.

 B: Thank you.- Dziękuję.

 2. Wysłuchaj i przeczytaj dialog 'One ticket, please' na str. 100 w podręczniku.

 3. Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 100.

 4. Homework. Zeszyt ćwiczeń str. 63.

 

 GRUPA II

 Lesson

Subject: Listening and writing.

1. Wykonaj ćwiczenia ze słuchu 2,3,4 str. 102.

2. Odpowiedz ustnie na pytania:

* What animals can you find in a pet shop?

*What's your ideal pet? What do you know about it?

3. Przeczytaj e-mail w ćw.6 i odpowiedz na pytanie- What is it about?

4. Przepisz do zeszytu zwroty użyte w tym e-mailu:

Hi/ Hello..., -Cześć...

Can you look after my pet for the weekend?- Czy możesz zaopiekować się moim zwierzakiem przez weekend?

 He eats/ drinks/ sleeps/likes...- On je/pije/śpi/lubi...

Is this OK? Let me know.- Czy to jest w porządku? Daj mi znać.

 

Lesson

Subject: Revision-Unit 7 (temat na 2 godz. lekcyjne)


1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 104-105  w podręczniku.

2. Wykonaj str. 66 i 67  w zeszycie ćwiczeń.

 


 

 Tydzień 26.04-30.04.2021

GRUPA I

 Lesson

 Subject: I don't like cats-reading.

 1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'I don't like cats.' na str. 96 w podręczniku.

 2. Przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tym tekście:

 I don't mind!

 Poor dog!-

 Oh, all right.-

 hard work-

 take a dog for a walk-

 puppy-

 allergic-

 3. Wykonaj zad. 2 i 4 str. 96. 

 4. Wykonaj str. 64 w zeszycie ćwiczeń.

 

 Lesson

 Subject: Present Simple-negative.

 1. Przepisz notatkę dotyczącą tworzenia przeczeń w czasie Present Simple.

 Do tworzenia przeczeń w czasie Present Simple używamy operatora do + not. Forma skrócona: don't.

 np. I don't like milk- Ja nie lubię mleka

 W trzeciej osobie liczby pojedynczej ( he, she , it) operator przyjmuje formę does + not. Forma skrócona: doesn't.

 np.  She doesn't like fish.- Ona nie lubi ryby.

 UWAGA! 

 W przeczeniach w osobie 3 l. poj. (he, she, it) nie wstawiamy końcówki- s/-es, tak jak robiliśmy to w przypadku twierdzeń. Spójrz na tabelkę poniżej.

 

 

 

 
 2. Wykonaj pisemnie ćw. 6 i 7 str. 97 z podręcznika.
3. Przepisz i przetłumacz nazwy zwierząt z zad. 9 str. 97. Naucz się ich na następną lekcję.

 

Lesson

Subject: The Terrific Two: Superdug's interview.


1. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę na str. 98 w podręczniku.

2. Przepisz nowe wyrażenia, które wystąpiły w historyjce.

foreign languages- języki obce

work together- pracować razem

a piano player- pianista

3. Wykonaj zad. 3 str. 98.

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad.4,5/65.

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Buying a ticket.


1. Dziś nauczymy się jak kupować bilet do zoo/muezum/kina. Przepisz przykładowy dialog do zeszytu.

A: Can I help you?- W czym mogę pomóc?

B: Can I have one ticket to the zoo, please.- Poproszę bilet do zoo.

A: That's ten pounds.- Bilet kosztuje 10 funtów.

B: Here you are.- Proszę bardzo.

A: Here's your ticket.- To twój bilet.

B: Thank you.- Dziękuję.

 2. Wysłuchaj i przeczytaj dialog 'One ticket, please' na str. 100 w podręczniku.

3. Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 100.

4. Homework. Zeszyt ćwiczeń str. 63.

 

Lesson

Subject. Amazing animals-reading.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Amazing animals' na str. 101 w podręczniku. Przepisz i przetłumacz przymiotniki opisujące zwierzęta:

cute-

dangerous-

fast-

slow-

strong-

ugly-

2. Wykonaj pisemnie ćw. 3 i 4 str. 101.

3. Wykonaj str. 64 w zeszycie ćwiczeń.

 


 

Tydzień 19.04-23.04.2021

Grupa I

Lesson

Subject: Skills revision.

Dzisiaj pracujemy w ćwiczeniach. Wwykonaj strony 58 i 59.

* Przygotuj się do testu, który odbędzie się w czwartek 22.04.

 

Lesson

Subject: Test- Unit 6

 

Lesson

Subject: Animals-vocabulary.


1. Wymień z pamięci jak najwięcej nazw zwierząt w jęz. angielskim.

2. Spójrz na ilustrację w podręczniku na str. 94 i nazwij wszystkie ukazane tam zwierzęta.

3. Przepisz i przetłumacz słownictwo z tabelki 'Wild animals' na str. 95. 

4. Wykonaj pisemnie ćw. 3,4,5,6 str.95.

5. Homework. Ćw.7 str.95. Wykonaj je w zeszycie.

 

 

Grupa II

Lesson

Subject: Present Simple-negative.


1. Przepisz notatkę dotyczącą tworzenia przeczeń w czasie Present Simple.

Do tworzenia przeczeń w czasie Present Simple używamy operatora do + not. Forma skrócona: don't.

np. I don't like milk- Ja nie lubię mleka

 W trzeciej osobie liczby pojedynczej ( he, she , it) operator przyjmuje formę does + not. Forma skrócona: doesn't.
 
np.  She doesn't like fish.- Ona nie lubi ryby.
 
UWAGA! 
W przeczeniach w osobie 3 l. poj. (he, she, it) nie wstawiamy końcówki- s/-es, tak jak robiliśmy to w przypadku twierdzeń. Spójrz na tabelkę poniżej.
 

 

 

 2. Wykonaj pisemnie ćw. 6 i 7 str. 97 z podręcznika.

3. Przepisz i przetłumacz nazwy zwierząt z ćw. 9 str. 97. Naucz się ich na następną lekcję.

 

Lesson

Subject: The Terrific Two: Superdug's interview.


1. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę na str. 98 w podręczniku.

2. Przepisz nowe wyrażenia, które wystąpiły w historyjce.

foreign languages- języki obce

work together- pracować razem

a piano player- pianista

3. Wykonaj ćw. 3 str. 98.

4. Wykonaj wszystkie ćw. na str. 61 w zeszycie ćwiczeń.

5. Homework. Naucz się czytać dzisiejszą historyjkę. Będę pytać na następnej lekcji na ocenę.

 

 Lesson

Subject: Present Simple-questions and short answers (temat na 2 godz. lekcyjne)


1. Przepisz notatke dotyczącą tworzenia pytań w czasie Present Simple.

Pytania w czasie Present Simple tworzymy używając operatora 'do'

np. Do you live in Paris?- Czy mieszkasz w Paryżu?

W 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) operatorem jest 'does'

np. Does he like cheese?- Czy on lubi ser?

Uwaga!

W przeczeniach, tak samo jak i w pytaniach, nie w stawiamy końcówki -s/-es do czasowników w 3 os.l. poj.

Krótkie odpowiedzi:

Yes/ No+ podmiot (osoba)+operator

np. Yes, he does/ No, they don't/ Yes, I do

Spójrz na tabelkę poniżej: 

 

2. Wykonaj ćw. 4, 5, 7, 9 str. 99 z podręcznika.

3. Homework. Zeszyt ćwiczeń str. 62. 

 


 

Tydzień 12.04-16.04.2021 

GRUPA I

 Lesson

 Subject: Listening and writing: my weekend.

1Obejrzyj filmik , dzięki któremu dowiesz się jak podajemy godzinę w języku angielskim:

https://www.youtube.com/watch?v=Z66KvqInI5A

2. Zapoznaj się z nazwami miesięcy, następnie zapisz je w zeszycie:

3. Wysłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw

4. Wykonaj ćwiczenia ze słuchu 2 i 3 str. 88 z podręcznika.

 5. Przeczytaj i przetłumacz tekst 'My weekend', zwróć uwagę na występujące tam wyrazy:

 before-przed

 after- po

 6. Wykonaj stronę 55 w zeszycie ćwiczeń.

 Lesson

 Subject: Revision-Unit 6 (part 1).

 1. Wykonaj w zeszycie  zadania powtórzeniowe z podręcznika 2,3,4,5,6 i 9 str. 91.

2.Homework. Opisz swój typowy weekend. W swojej pracy użyj before i after. Praca zostanie sprawdzona na lekcji on-line.

Lesson

 Subject: Revision- Unit 6 (part 2).

1. Wykonaj w zeszycie kolejne zadania powtórzeniowe 10,11,12,13,14,15 str. 91.

 2. Uzupełnij str. 56 w zeszycie ćwiczeń.

3.  Na kolejną lekcję przygotuj się do odpowiedzi z nazw miesięcy.

 

 

 GRUPA II

Lesson

Subject: Culture: Come to Poland!


1. Przetłumacz słownictwo z ćw. 1 str. 92

bread-

Christmas carols-

the national anthem-

strawberries-

2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 92-93 z podręcznika.

3. Praca domowa dla chętnych. Wykonaj plakat o Polsce. Napisz kilka ciekawostek, dołącz ilustrację.

 

Lesson

Subject: Animals-vocabulary.


1. Wymień z pamięci jak najwięcej nazw zwierząt w jęz. angielskim.

2. Spójrz na ilustrację w podręczniku na str. 94 i nazwij wszystkie ukazane tam zwierzęta.

3. Przepisz i przetłumacz słownictwo z tabelki 'Wild animals' na str. 95. 

4. Wykonaj pisemnie ćw. 3,4,5,6 str.95.

5. Homework. Ćw.7 str.95. Wykonaj je w zeszycie.

 

 Lesson

Subject: I don't like cats-reading.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'I don't like cats.' na str. 96 w podręczniku.

2. Przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tym tekście:

I don't mind!

Poor dog!-

Oh, all right.-

hard work-

take a dog for a walk-

puppy-

allergic-

3. Wykonaj ćw. 2 i 4 str. 96.

4. Wykonaj str. 62 w zeszycie ćwiczeń.

 


 

Tydzień 05.04-09.04.2021

GRUPA I 

Lesson

Subject: What time is it?

1. Napisz podane godziny do zeszytu:

 2. Przepisz do zeszytu nazwy miesięcy (słowniczek 6.4 /89) Naucz się ich na następną lekcję. 

 3. Wykonaj quizlet:

 https://quizlet.com/246496828/level-a1-lesson-64-telling-the-time-podawanie-czasu-flash-cards/

https://quizlet.com/246496667/level-a1-lesson-61-daily-activities-czynnosci-dnia-codziennego-flash-cards/

Lesson

Subject: A day with... Dreamtime Traveler!- reading.

 1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'A day with... Dreamtime Traveler' na str. 87 w podręczniku.

 2. Wykonaj w zeszycie ćw. 2 i 3 /87.

 3. Wykonaj ćwiczenia on-line:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Telling_the_time/What_time_is_it$_xt177763ga

 * . Homework

Uzupełnij w ćwiczeniach stronę 54.

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Skills revision Units 5-6.

1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe z rozdz. 5-6 ze str. 58-59 w zeszycie ćwiczeń.

2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się na kolejnej lekcji (piątek).

Lesson

Subject: Test- Unit 6

 


 

Tydzień 29.03-02.04.2021

GRUPA I

Lesson

Subject: Telling the time. 

 1. Zapoznaj się ze sposobem nazywania godzin w języku angielskim. Przepisz podane wyrażenia oraz przerysuj zegar do zeszytu:

 What time is it?-Która jest godzina?

 a quarter- kwadrans

 half- pół (godziny)

 past- po 

 to- za (do)

 

3. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'The film starts at four o'clock'.

4. Wykonaj ćw. 4 str. 86.

5. Wykonaj quizlet:

https://quizlet.com/246496714/level-a1-lesson-62-out-of-class-flash-cards/

https://quizlet.com/246496778/level-a1-lesson-63-days-of-the-week-dni-tygodnia-flash-cards/

 

* Homework

Wykonaj str. 53 w zeszycie ćwiczeń.

 

GRUPA II

 

Lesson

Subject: Easter time!


1. Przepisz do zeszytu słownictwo związane z Wielkanocą:

 

 • Easter egg – jajko wielkanocne 
 • Easter bunny – zajączek wielkanocny 
 • Cross – krzyż 
 • Resurrection – zmartwychwstanie 
 • Blessing – błogosławienie 
 • Lamb – owieczka 
 • Daffodil – żonkil 
 • Basket – koszyk 
 • Chick – kurczak

2. Przeczytaj o tradycyjnych zabawach wielkanocnych w Wlk. Brytanii:

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w ogrodzie, schowanych tam wcześniej wśród traw, krzewów, a nawet drzew przez rodziców. Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej. Poszukiwanie jajek odbywa się w poranek niedzieli Wielkanocnej.

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie.

PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i proszą o czekoladowe jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej osoby, aż do następnej Wielkanocy.

Obejrzyj filmik o Wielkanocy w Wlk. Brytanii:

 https://www.youtube.com/watch?v=jD9mR2JinMo

3. Narysuj w zeszycie 5 rzeczy związanych z Wielkanocą, podpisz je w jęz. angielskim.

 


 

Tydzień 22.03-26.03.2021

GRUPA II

Lesson

Subject: Listening and writing: my weekend.


1. Wykonaj ćwiczenia ze słuchu 2 i 3 str. 88 z podręcznika.

2. Przeczytaj i przetłumacz tekst 'My weekend', zwróć uwagę na występujące tam wyrazy:

before-przed

after- po

3. Wykonaj stronę 55 w zeszycie ćwiczeń.

4.Homework. Opisz swój typowy weekend. W swojej pracy użyj before i after. Praca zostanie sprawdzona na lekcji on-line.

 

Lesson

Subject: Revision-Unit 6 (part 1).


1. Wykonaj w zeszycie  ćwiczenia powtórzeniowe 2,3,4,5,6 i 9 str. 91.

2. Na kolejną lekcję przygotuj się do odpowiedzi z nazw miesięcy (przy włączonej kamerce).

 

Lesson

Subject: Revision- Unit 6 (part 2).


1. Wykonaj w zeszycie kolejne ćwiczenia powtórzeniowe 10,11,12,13,14,15 str. 91.

2. Uzupełnij str. 56 w zeszycie ćwiczeń.

 


 

Tydzień 15.03-19.03.2021

GRUPA II

Lesson

Subject: Telling the time. (temat na 2 godz. lekcyjne- wtorek i czwartek)

1. Obejrzyj filmik , dzięki któremu dowiesz się jak podajemy godzinę w języku angielskim

https://www.youtube.com/watch?v=Z66KvqInI5A

2. Przepisz wyrażenia przydatne w określaniu godziny:

What time is it?-Która jest godzina?

a quarter- kwadrans

half- pół (godziny)

past- po 

to- za (do)

3. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'The film starts at four o'clock'.

4. Wykonaj ćw. 4 str. 86.

5. Przepisz do zeszytu podane godziny i napisz je słownie:

8:50-

9.10-

2.30-

20.20-

7.15-

4.40-

10.30-

12.45-

15.30-

6. Wykonaj str. 53 w zeszycie ćwiczeń.

 

Lesson

Subject: A day with... Dreamtime Traveler!- reading.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'A day with... Dreamtime Traveler' na str. 87 w podręczniku.

2. Wykonaj w zeszycie ćw. 2 i 3 .

3. Przepisz do zeszytu nazwy miesięcy. Naucz się ch na następna lekcję. Wykonaj ćw. 6. 

4. Wykonaj ćwiczenia on-line:

http://testyourenglish.pl/Test/233/dni-tygodnia-i-miesiace-slowka#.YEuVtJ1KjIU

5. Homework. Zeszyt ćwiczeń  str. 54.

 


 

Lesson 

Subject: Present Simple.

1. Zapoznaj się z zasadami stosowania czasu Present Simple. Przeczytaj notatkę, następnie zapisz ją w zeszycie.

Czasu Present Simple używamy:

 - kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.

 I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

  -  kiedy mówimy o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

 The Earth goes around the Sun. Ziemia krąży wokół Słońca.

  - mówiąc o czynnościach wynikających z ustalonego planu, harmonogramu, programu, rozkładu jazdy.

 The bus arrives at 4.30. Autobus przyjeżdża o 4.30.

 

 

2. Wykonaj zadania 6,7/ 83 z podręcznika do zeszytu.

Lesson

Subject: Dug's busy week.

1. Przeczytaj historyjkę z podręcznika str.84, następnie wykonaj zadanie 4/84 z podręcznika do zeszytu.

2. Przepisz nazwy dni tygodnia i naucz się ich pisowni.

Monday- poniedziałek

Tuesday- wtorek

Wednesday- środa

Thursday- czwartek

Friday- piątek

Saturday- sobota

Sunday- niedziala

3. Uzupełnij w ćwiczeniach str.51.

 Lesson

Subject: Adverbs of frequency.

1. Przeczytaj notatkę, nastepnie zapisz ją do zeszytu.

Przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency) odpowiadają na pytanie “Jak często” (How often)? Określają one częstotliwość z jaką dana czynność jest wykonywana. Przysłówki częstotliwości mówią o powtarzalnych czynnościach, dlatego łączą się z czasem Present Simple.

 

 

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu

Przed czasownikiem głównym

Przysłówki częstotliwości never, seldom, sometimes, often, always, usually, rarely, hardly ever stawiamy zwykle przed głównym czasownikiem.

SUBJECT PRONOUN + ADVERB OF FREQUENCY + VERB
never watch TV on Fridays.
 
 

Konstrukcja z czasownikiem to be

Jeśli mamy czasownik to be w zdaniu, wówczas przysłówek częstotliwości postawimy za czasownikiem głównym.

SUBJECT PRONOUN + TO BE + ADVERB OF FREQUENCY
I am never late to work.

2. Wykonaj zadania 5,6/85 do zeszytu.

3. Uzupełnij stronę 52 w ćwiczeniach.


 

Lesson

Subject: Test Unit 5.

Lesson

Subject: My day.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem 6.1 /89, następnie przepisz je do zeszytu.

 2. Wykonaj zadania z podręcznika do zeszytu str.80, 81.

Lesson 

Subject: I listen to classical music.

1. Wysłuchaj dialogu str. 82 w podręczniku, nastepnie wykonaj zadanie 2/82 do zeszytu.

2. Przetłumacz podane wyrażenia do zeszytu:

Me too-

Come on, guys!-

Seriously?-

3. Wykonaj w ćwiczeniach stronę 5o.

* Homework 

Wykonaj zadanie 9/81 do zeszytu. Zadanie zostanie sprawdzone na zajęciach.

 

 


Lesson

Subject: Sign language- reading.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem 5.5/75. Zapisz je w zeszycie.

2. Przeczytaj tekst z podręcznika str.73, nastepnie wykonaj do zeszytu zadania 2,3/73 .

3. Uzupełnij w ćwiczeniach stronę 46.

Lesson

Subject: Listening and writing.

1. Popatrz na zdjęcia w podręczniku str.74, następnie dopasuj je do nazw pod zdjęciami.

2. Wysłuchaj nagrania i wykonaj zadanie 2,3 z podręznika do zeszytu.

3. Przeczytaj krótki tekst z podręcznika z zadania 5/74. Wykonaj do zeszytu zadania 5,6/74.

4. Uzupełnij w ćwiczeniach stronę 47.

 Lesson 

Subject: Revision Unit 5. Powtórzenie wiadomości.

1.Wykonaj zadania z podręcznika do zeszytu str. 76 oraz 77.

2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się 2 marca ( wtorek). O formie sprawdzianu zostaniesz poinformowany na lekcji on-line.

 

 


 

Lesson

Subject: Thank you, Superdug!

1. Zapoznaj się z zasadami użycia czasowników: make, play, ride ( tabela w podręczniku str. 69). 

2. Wykonaj zadanie 10/69 z podręcznika do zeszytu. 

3. Wysłuchaj i następnie przeczytaj historyjkę z podręcznika str.70. 

4. Uzupełnij do zeszytu zadanie 3/70.

5. Wykonaj w ćwiczeniach zadania 5,6/43.

Lesson

Subject: Grammar. Can questions and short answers.

1. Przypomnij sobie jak tworzymy pytania oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem can ( podręcznik str.71)

2.. Wykonaj zadanie 4 , 5 oraz 6/71 z podręcznika do zeszytu.

3. Uzupełnij w ćwiczeniach stronę 44.

Lesson

Subject: Let's do something fun!- speaking.

1. Przeczytaj dialog z podręcznika str. 72.

2. Zapoznaj się z sugestiami i propozycjami w języku angielskim (tabela w podręczniku str.72), nastepnie przetłumacz je i przepisz je do zeszytu.

3. Wykonaj zadania 1,3,4,5/72 z podręcznika do zeszytu.

* Homework

Uzupełnij w ćwiczeniach stronę 45. Praca domowa zostanie sprawdzona na zajęciach.

 

 

 


 

Lesson

Subject: Test Unit 4.

Na dzisiejszej lekcji napiszemy test z rozdziału 4. Test będziemy pisać 30 minut, na kartkach, przy włączonych kamerkach. W trakcie kolejnych 15 min. przysyłacie odpowiedzi bezpośrednio na mail nauczyciela.

Lesson 

Subject: Things I can do.

1. Zapoznaj się z czasownikami wyrażającymi czynności, następnie przetłumacz je i zapisz je w zeszycie.

 

2. Wykonaj zadanie 1/66 z podręcznika do zeszytu. Odnajdź podane czynności na zdjęciach.

3. Podpisz ilustracje czynnościami z tabelki.

 

 4. Wykonaj zadania 4, 5 i 7/67 z podręcznika do zeszytu.

* Homework

Wykonaj w ćwiczeniach stronę 42.

Lesson

Subject: I can fix it!

1. Posłuchaj i następnie przeczytaj dialog z podręcznika str.68.

2. Wykonaj zadanie 2/68 z podręcznika do zeszytu.

3. Sprawdź w słowniczku co znaczą podane wyrażenia:

Not again!

What's wrong?

Let me see...

 4. Przypomnij sobie zastosowanie czasownika can (podręcznik tabela str.69)

5. Wykonaj do zeszytu zadania 6,7,8/69.

* Homework 

Uzupełnij w ćwiczeniach zadania 1,2,3,4/43.


 

 Lesson

Subject: Revision Unit 4. Powtórzenie wiadomości. 

1. Przypomnij sobie poznane w tym rozdziale  słownictwo ( podręcznik str.61).

2. Wykonaj zadania 1,2,3,4,5,6/ 62  z podręcznika do zeszytu.

* Homework

Wykonaj do zeszytu zadania 9,10,11/63 ( podręcznik). Zadania zostaną sprawdzone na zajęciach online.

Lesson

Subject: Skills revision.

Dzisiaj pracujemy w ćwiczeniach.

1. Przeczytaj tekst z ćwiczeń na stronie 40, następnie wykonaj zadania 1,2,3/40.

2. Wysłuchaj nagrania w zadaniu 4/41 i wybierz poprawne odpowiedzi.

3. Wykonaj ćwiczenie 5/41.

4. Przygotuj się do testu, który odbędzie się w następnym tygodniu.

 Lesson

Subject: Greetings from Poland.

1. Zapoznaj się z nazwami kierunków świata, następnie przepisz notatkę do zeszytu.

greetings- pozdrowienia

directions- kierunki

sunset- zachód słońca

sunrise- wschód słońca

castle- zamek

church- kościół

monument- pomnik

2. Wykonaj zadania 1,2,3,6/64 oraz 8,9/65 z podręcznika do zesztu.

 


Lesson 

Subject: Sorry about that! - speaking.

1. Posłuchaj dialogu, następnie przeczytaj samodzielnie (podręcznik str.58).

2. Zapoznaj się z podanymi wyrażeniami:

 

 3. Wykonaj zadania 3,4/58 z podręcznika do zeszytu.

*Homework

Wykonaj w ćwiczeniach str. 35.

Lesson

Subject: Quiz time- reading.

1. Przetłumacz podane wyrazy, następnie zapisz je w zeszycie:

clever-

friendly- 

funny-

helpful-

nice- 

sporty-

 2. Wykonaj zadanie 1/59  oraz quiz z zadania 2/59 z podręcznika do zeszytu.

3. Wysłuchaj rozmowy i uzupełnij w zeszycie tabelkę z zadania 4/59 .

 Lesson

Subject: Listening and writing.

1. Wykonaj zadania 1,2,3,4/60 z podręcznika do zeszytu. 

2. Przeczytaj Lian's blog z zadania 6/60 ( podręcznik).

*Homework 

Who is your favourite cartoon character? 
Kto jest Twoją ulubioną postacią z kreskówek? Narysuj i opisz w języku angielskim. Pracę proszę przesłać do wtorku 02.02.21.

 

 

 


Lesson

Subject: My favourite superhero!- reading.

1. Przeczytaj historyjkę z podręcznika str.56. Jeśli masz możliwość wysłuchaj historyjki, następnie postaraj się przeczytać ją samodzielnie.

2. Pprzepisz i przetłumacz do zeszytu wyrazy:

hero-

super power-

year-

other-

3. Wykonaj zadanie 3/56 z podręcznika do zeszytu. 

 

Lesson

Subject : Have got - questions and short answers.

1. Zapoznaj się z zasadami tworzenia pytań oraz krótkich odpowiedzi z czasownikiem 'have got'  ( tabela -podręcznik str. 57).

2. Wykonaj zadanie 4,6/57 z podręcznika do zeszytu.

3. Uzupełnij w ćwiczeniach str.33.

 

 Lesson 

Subject: Pronouns-zaimki dzierżawcze.

1. Zapoznaj się z zaimkami dzierżawczymi oraz zasadami ich stosowania. Przepisz notatkę do zeszytu.

Pronouns/ Zaimki dzierżawcze

Zaimki dzierżawcze odpowiadają na pytanie („czyj?”, „czyje?”, „czyja?”). W odpowiednich osobach mają one następujące wersje:

I – my (mój)

You – your (twój)

He – his (jego)

She – her (jej)

It – its („onego” – przynależność przedmiotu do przedmiotu)

We – our („nasze”)

You – your („wasze”)

They – their („ich”)

Przykładowe zdania będą więc brzmiały:

My car is blue. – Mój samochód jest niebieski.

This is our house. – To jest nasz dom.

That is their telephone number. – To jest ich numer telefonu.

2. Wykonaj zadanie 7/57 z podręcznika do zeszytu.

***Homework

Wykonaj w ćwiczeniach stronę 34. Proszę nie przesyłać wykonanych ćwiczeń, zadania zostaną sprawdzone na zajęciach.


Lesson 

Subject: Christmas time.

1. Przetłumacz podane słowa, następnie zapisz je w zeszycie:

angel- 

emperor- 

obedient- 

nativity-

shepard- 

wonderful-

manger-

2. Obejrzyj krótki filmik : 'The Christmas Story'

https://www.youtube.com/watch?v=zl2HVhwqnMs  

3. Jakie znasz symbole Świąt Bożego Narodzenia? Przerysuj i podpisz  nazwy Christmas symbols do zeszytu.

 

4. Dla chętnych: wykonaj plakat  bożonarodzeniowy. Najlepsze prace zostaną ocenione- termin nadsyłania prac do piątku 26.12.2020r.

  

                                                                                               

 

                                                                                                  

 


 

 Tydzień 14.12-18.12.2020r.

Lesson

Subject: I haven't got big feet!

1. Przypomnij sobie poznane części ciała. Patrząc na tabelkę zastanów się w jakiej kolejności podajemy poszczególne przymiotniki opisując wygląd zewnętrzny.

<img src="http://zda