Jesteś tutaj: Start / Klasa 4 / Przyroda

Przyroda

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2020


 


 

Tydzień  10- 14.05.2021 r.

T: Sprawdzian wiadomości z działu 7. ( 12.05.2021)

T: Warunki życia w wodzie. ( 13.05.202) 


1. Wymień przystosowania zwierząt i roślin do życia w wodzie.

2. Wymień organizmy żyjące w wodzie.

3. Wykonaj zad. 1- 4/ 102- 103 w zeszycie ćwiczeń.


 

Tydzień  3-7.05.2021 r.

T: Parki narodowe w Polsce. ( 5.05.2021)

1. Praca z mapą- wyszukiwanie parków narodowych.

2.  Opis wybranego parku narodowego.

3. Zasady zachowania na obszarze chronionym.

 

T: Powtórzenie materiału z działu " Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy. ( 6.05.2021)


1. Przeczytaj podsumowanie działu 7/ 156.

2. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń - str. 98- 100

3. Przygotuj się do sprawdzianu.


 

Tydzień 26- 30.04.2021 r.

T: Krajobraz wczoraj i dziś. ( 28.04.20210

 1. Scharakteryzuj krajobraz najbliższej okolcy.

2.Wykonaj zad. 1- 4/ 94- 95 w zeszycie ćwiczeń.

 

T: Obszary i obiekty chronione. ( 29.04.2021)

1. Sposoby ochrony przyrody.

2. Wykonaj zadania 1- 4/ 96- 98 w zeszycie ćwiczeń.


 

   Tydziń 19- 23.04.2021 r.

T: Wody słodkie i wody słone. (21.04.2021)

1. Występowanie wód słonych i słodkich.

2. Klasyfikacja wód.

3. Odczytywanie na mapie rzek, jezior, oceanów.

 

T: Znaczenie gospodarcze i przyrodnicze wód. ( 22.04.2021)

Wykonaj zadania 1- 4/92 z materiałów ćwiczeniowych.

 

 

 

 


 

Tydzień 12-16  kwiecień 2021r.

T: Czy wszystkie skały są twarde? 14.04.2021 

Podręcznik str. 140 - 141

1. Podział skał.

2. Omówienie charakterystycznych cech poszczególnych grup skał.

3. Wykonaj zadanie 1/90 w zeszycie ćwiczeń.

T: Jak powstaje gleba? 15.04.2021

Podręcznik str. 142

1. Etapy powstawania gleby.

2. Znaczenie gleby.

3. Wykonaj zad. 2 i 3 ze strony 91 w zeszycie ćwiczeń. 


Tydzień  7- 9.04.2021

T: Co  to jest krajobraz?  ( 7.04.2021)

Podręcznik str. 134- 136


1. Wyjaśnij w zeszycie co to jest krajobraz?

2. Wpisz do zeszytu elementy krajobrazu.

3. Rodzaje krajobrazów.

4. Wykonaj zad. 1- 3 str. 86- 87 w zeszycie ćwiczeń.

 

T: Poznajemy formy terenu.  (  8.04.2021)


1.Zapoznaj się z wypukłymi i wklęsłymi formami terenu.

2. Wyjaśnij w zeszycie pojęcia:  pagórek, wzgórze, góra, równina, kotlina, dolina.

3. Wykonaj model ukształtowania powierzchni  terenu oraz nazwij elementy- praca dla chętnych.

4. Wykonaj zadania 1- 5 str. 88- 89 w zeszycie ćwiczeń


 

 Tydzień  29- 31.03.2021 r.

T:  Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu IV i V

 

DAWID  wykonaj zadanie:  2, 4, 6, 7, 9


1.Wymień cztery podstawowe zasady zdrowego stylu życia.

2.Do zarażenia grzybicą może dojść podczas...................................................................................................................................

Zęby należy szczotkować co najmniej ................................................................................................................................................

Nadmierne spożycie .................................................... przyczynia się  do rozwoju próchnicy.

3. Zaproponuj trzy sposoby unikania chorób drogą pokarmową.

4. Jak należy pomóc osobie poszkodowanej podczas oparzenia?

5. Na czym polega asertywne zachowanie?

6. Podaaj 4 przykłady zachowań zagrażających  naszemu bezpieczeństwu podczas burzy.

7. Jaka jest różnica między planem a mapą?

8. Co znaczy zapis  1:1000 ?

9.Narysuj  po dwa znaki topograficzne z każdej grupy i podpisz ich znaczenie.

10. Jaka jest rzeczywista długośc drogi jeśli na mapie w skali 1: 2000000  jej długość jest równa  12 cm.?

 

 Sprawdzian  prześlij  po lekcji na adres:               wladyslaw.dral@gmail.com

 


 

 Tydzień 22- 26.03.2021 r.

T: Ćwiczymy orientowanie się w terenie. ( 24.03.2021)

Ćwiczymy cztanie mapy.

 

T: Orientowanie sie  w terenie- podsumowanie działu. ( 25.03.2021)

1. Powtórz zagadnienia z tego działu i przygotuj się do sprawdzianu.

2. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania ze stron 84- 85.


Tydzień 15- 21.03.2021 r.

T: Praca z mapą- czytamy mapę. ( 17.03.2021)

1.  Ćwiczenia utrwalające z mapą.

T: Jak orientować się w terenie? ( 18.03.2021)

1. Jak orientować mapę - krok po kroku.

2. Wykonaj zadania ze stron 80- 83 w zeszycie ćwiczeń.


Tydzień  8- 12.03.2021

T: Co to jest plan?  ( 10.03.2021)

1. Co to jest plan, mapa i skala?

2. Jakie są różnice między planem i mapą?

3. Rysowanie przedmiotów w skali.

4. Wykonaj zadania 1- 4 w zeszycie ćwiczeń str. 75- 76.

T: Czytamy plan miasta i mapę turystyczną.  ( 11.03.2021)

1. Znaki topograficzne na mapie.

2. Elementy mapy. 

3. Odczytywanie informacji z planu i mapy posługując się legendą  mapy.

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 77- 79.


 

Tydzień  1- 7.03.2021 r. 

T: Uzależnienia i i ch skutki. ( 3.03.2021)

1. Wyjaśnij, co to są uzależniemia.

2. Przykłady uzależnień- konsekwencje dla organizmu.

3. Zachowania asertywne. 

4. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 70- 71.

  T; Odkrywamy tajemnice zdrowia- podsumowanie działu 5. ( 4. 03.2021)

1. Zapoznaj się z informacjami ze str. 119- 120 w podręczniku.

2. Sprawdź swoją wiedzę- uzupełnij zeszyt ćwiczeń srt. 72- 74.

 


 

   Tydzień 22- 26.02.2021r.  

T: Jak unikać niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu? ( 24. 02.2021)

1. Jak zachować się podczas burzy, huraganu, zamieci śnieżnej?

2.Sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku użądlenia, ukąszenia przez żmiję, zatrucia grzybami.

3. Przykłady roślin trujących w domu.

4. Wykonaj zad.  1- 5 w zeszycie  str. 67- 68.

 

T; Niebiezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu. ( 25.02.2021)

1. Symbole na opakowaniach środków chemicznych używanych w domu. 

2. Numery telefonów alarmowych. 

3. Pierwsza pomoc w przypadku skaleczenia, oparzenia.

4. Wykonaj zadania 6- 7 ( strona 69 w zeszycie ćwiczeń).

 

 

 


 

T: Na czym polega zdrowy tryb życia (17.02.2021)

Podręcznik str. 98-102

  1. Napisz w zeszycie zasady zdrowego stylu życia.
  2. Na czym polega przestrzeganie zasad higieny osobistej.
  3. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.62-64.

 

T: Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze (18.02.2021)

Podręcznik str. 103-107

  1. Uzupełnij w zeszycie tabelę o chorobach.
  2. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.65-66.
  3. Opisz dowolną chorobę zwracając uwagę na czynnik chorobotwórczy, drogi przenikania, objawy, sposób zapobiegania oraz leczenia i prześlij do sprawdzenia na adres wladyslaw.dral@gmail.com do 22.02.2021.

 


 Sprawdzian z działu IV

Napisz tylko odpowiedzi na pttania i prześlij na adres wladyslaw.dral@gmail.com

1. Wymień składniki pokarmowe i napisz jaką rolę pełnią tłuszcze.

2.Krzywica to choroba spowodowana niedoborem witaminy...................................

3/Krew pompowana jest do naczyń krwionośnych dzięki pracy.......................................

4.Jak się obiawia okres dojrzewania u chłopców . Podaj 4 przykłady.

5. Uzupełnij zdania.

Wczasie w dechu powietrze z dużą ilością ...................................dostaje się do pęcherzyków płucnych. w czasie wydechu powietrze zawiera dużą ilość........................................................

6.Wymień 3 funkcje jakie pełni szkielet?

7.Jakie znasz zmysły przy pomocy których odbieramy bodzce ze świata zewnętrznego

...............................................................

 8. Podaj budowę układu pokarmowego w kolejności przemieszczania pokarmu.

9. Do zapłodnienia dochodzi w

a) macicy

b) jajniku

c) jajowodzie

d) pochwie

10 . Za regulację i koordynacje wszystkich narządów jest odpowiedzialny układ

a) nerwowy 

b)( krwionośny

c) szkieletowy

d) wszystkie układy

11.Podaj 3 przykłady jak należy dbać o narząd wzroku

12. Wstępne rozdrabianie i trawienie pokarmu odbywa się w ..................................................................

13. Komólrki rozrodczemęskie to...................................................

14. Podaj 4 pokarmy bogate w białko..............................................

 

 

 

 


 Tydzień 8 - 12.02.2021

T: Odkrywamy tajemnice ciała człowieka - podsumowanie działu IV. (10.02.2021)


1. Przeczytaj podsumowanie działu IV str. 95 w podręczniku.

2. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń str. 59 - 63.

3. Przygotuj się do sprawdzianu. 

 

T: Sprawdzian wiadomości z działu "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka" (11.02.2021)


 Tydzień 1.02- 5.02.2021r.

T: Jak jest bzbudowany układ rozrodczy?

Podręcznik  str.88- 91

1. Naucz się budowy i funkcji męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

2. Wyjaśnij w zeszycie znaczenie pojęć:

- zapłodnienie

- ciąża

- poród

- menstruacja

3. jak dbać o układ rozrodczy?

4. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 55- 56.

 

T: Dojrzewanie to czas wielkich zmian.

Podręcznik str. 92- 94

1. Cechy kobiety i mężczyzny.

2. Charakterystyczne cechy dojrzewania chłopców i dziewcząt.

3. Higiena okresu dojrzewania. 

4. Uzupełnij zeszyt ćwiczeń str. 57- 58.