Jesteś tutaj: Start / Klasa 5 / Język angielski

Język angielski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
05.2021

Tydzień 10.05-14.05.2021

Lesson

Subject: We're going to have a barbecue.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'We're going to have a barbecue' na str. 110 w podręczniku.

2. Przepisz nowe słownictwo, które wystąpiło w tym tekście:

That's a pity.-

Don't be sad.-

I can't wait.-

3. Wykonaj ćw. 2 str. 110 (pisz pełnymi zdaniami).

4. Wykonaj ćw. 4 i 5 str. 110.

 

 Lesson

Subject: Be going to (temat na 2 godz. lekcyjne).


1. Przepisz notatkę i przerysuj tabelkę do zeszytu:

Konstrukcję be going to stosujemy mówiąc o planach na przyszłość, w języku polskim tłumaczymy ją jako 'zamierzać'.

Budowa:

 


2. Obejrzyj filmik o użyciu i budowie konstrukcji 'be going to':

 https://www.youtube.com/watch?v=JjmKwB-QRP8

 3. Wykonaj ćw. 6,7,8,9,10 str. 111.

4. Wykonaj kartę pracy, będzie wyświetlona w czasie zajęć.


 

Tydzień 04.05-07.05.2021

Lesson

Subject: Test- Unit 7.

 

Lesson

Subject: Having fun-vocabulary.


1. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Events' str. 109 w podręczniku. Naucz się ich na następną lekcję.

2. Wykonaj ćw. 3,4,5 str. 109.

3. Spójrz na tabelkę 'Ordinal numbers' i dowiedz się co to są liczebniki porządkowe. Przepisz przykładowe daty:

1st May- the first of May

23rd June- the twenty-third of June

2nd November- the second of November

4. Homework. Wykonaj pisemnie ćw. 8 str. 109

 

 


 

Tydzień 26.04-30.04.2021

Lesson

Subject: Revision- Unit 7 (temat na 2 godz. lekcyjne).

1. Przypomnij sobie użycie i budowę czasu Past Simple. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=3VkPQd6nLt4

2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 104-105.

3. Wykonaj ćwiczenia on-line na stronie:

https://www.ang.pl/cwiczenia/past-simple

 

Lesson

Subject: Get culture! Transport in London.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'The London Tube' na str. 106 w podręczniku. Przepisz i przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tekście:

an underground train network-

a single journey-

false teeth-

2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4,5 str. 107.

3.  Obejrzyj filmik o historii powstania londyńskiego metra:

https://www.youtube.com/watch?v=lA9g7fDWnok

 


 

Tydzien 19.04-23.04.2021

Lesson

Subject: Buying a ticket.


1. Przepisz i przetłumacz słownictwo z ramki 'Buying a ticket' str. 100 w podręczniku.

2. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'What time does it arrive?'

3. Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 100.

4. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=MB1mdDk6D3k

5. Homework. Napisz ceny słownie:

60p-

 £10-

 £12-

 £5.30-

15p-

 £100-

 £1. 20-

40 p-

 

Lesson

Subject: Antarctic Adventure-reading.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Antarctic Adventure' na str. 101 w podręczniku.

2. Przepisz i przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tekście:

dangerous-

difficult-

expedition-

explorer-

heavy-

journey-

record-

3. Wykonaj ćw. 3 i 5 str. 101.

4. Homework. Ćw. 6 str. 101 (pisemnie).

 

Lesson

Subject: Writing- a postcard.


1. Wykonaj ćwiczenia ze słuchu 1,2,3,4 str. 102.

2. Przeczytaj i przetłumacz ustnie tekst z ćw. 5 str. 102.

3. Spójrz na tabelkę 'Writing a postcard' i dowiedz się, jak napisać pocztówkę w jęz. angielskim. 

Przepisz wyrażenia:

1) the beginning (rozpoczęcie): Hi..., Hello..., Dear...

2) the main part (rozwinięcie): We're staying in..., We're having a lovely time in..., Yesterday, we were in..., There are lots of...

3) the ending (zakończenie): Lots of love..., See you soon..., Bye for now...

4. Homework. Napisz pocztówkę z wakacji. Użyj zwrotów podanych powyżej. Pracę prześlij na mój e-mail do wtorku 27.04.

 


 

Tydzień 12.04-16.04.2021

Lesson

Subject: City Creatures: Roman holiday.

1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'City cratures: Roman holiday' na str. 98 w podręczniku.

2. Przetłumacz nowe słownictwo, które wystąpiło w tekście:

Rome-

You're back.-

go sightseeing-

alone-

souvenirs-

3. Wykonaj pisemnie ćw. 2 str. 98.

4. Wykonaj kartę pracy, zostanie wyświetlona na lekcji.

 

Lesson

Subject: Past Simple: questions and short answers.


1. Przepisz notatkę, dotyczącą tworzenia pytań w czasie Past Simple.

 PYTANIA w czasie Past Simple tworzone są przy pomocy operatora did oraz formy podstawowej czasownika (infinitive):

Did I win?
Did you win?
Did he/she/it win?

Did we win?
Did you win?
Did they win?

Krótkie odpowiedzi:

- twierdzące
Yes, I/he/she/it/we/you/they did.

- przeczące
No, I/he/she/it/we/you/they didn't.

W niekórych pytaniach pojawiają się zaimki pytające (interrogative pronouns), czyli: who? which? what? when? whose? whom? where? Zajmują one miejsce przed operatorem, tak jak w przykładach poniżej:

What did you eat for breakfast? - Co jadłeś na śniadanie?
How did it happen? - Jak to się stało?

2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 99 z podręcznika.

 

Lesson

Subject: Past Simple-exercises.


1. Przypmnij użycie i budowę czasu Past Simple (twierdzenia, przeczenia, pytania, krótkie odpowiedzi).

2. Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe z czasu Past Simple. Karty pracy będą umieszczone w plikach: materiały z zajęć.

3. Wykonaj ćwiczenia on-line:

https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple-exercise-8.html

 


 

Tydzień 05.04-09.04.2021

Lesson

Subject: Elena didn't sleep well-reading.


1. Popatrz na obrazki w historyjce na str.96 w podręczniku i odpowiedz na pytania:

Where are Elena and amy? What are they doing?

2. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę 'Elena didin't sleep well' na str. 96 w podręczniku.

3. Przetłumacz wyrażenia:

Don't worry!-

Don't panic.-

Oh dear!-

4. Wykonaj pisemnie ćw. 2 i 5 str.96

 

Lesson

Subject: Past Simple-neagtive.

1. Przepisz notatkę dotyczącą tworzenia przeczeń w czasie Past Simple.

Schemat przeczenia w czasie past simple jest następujący:

podmiot + did not (didn't ) + forma podstawowa czasownika (infinitive), np.:

 

Chris didn't buy sugar. - Chris nie kupił cukru.
My friend didn't call me on my birthday. - Moja przyjaciółka nie zadzwoniła do mnie w urodziny.
She didn't drink coffee. - Ona nie wypiła kawy.


2. Wykonaj ćw. 6 i 7 str. 97.

3. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Travel equipment' oraz wykonaj ćw. 9 str. 97.

4. Homework. Wykonaj pisemnie ćw. 10 i 11 str.97

 


 

Tydzień 29.03-02.04.2021

Lesson

Subject: Test- Unit 6.

 

Lesson

Subject: Transport-vocabulary.


1. Spójrz na obrazki różnych środków transportu na str. 94 w podręczniku. Odpowiedz na pytanie: Which of them do you use every day?

2. Przetłumacz wszystkie wyrażenia z tabelek 'Transport nouns' i 'Transport verbs' ze str. 95. Naucz się ich na nsastępną lekcję.

3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 95 z podręcznika.

4. Zwróć uwagę na tabelkę 'Look'. Przepisz do zeszytu wyrażenia:

go by car/ by train/by bus- jechać samochodem/pociągiem/autobusem

go on foot- iść pieszo

 

 


 

Tydzień 22.02-26.03.2021

Lesson

Subject: Revision-Unit 6 (part 1).


1. Wykonaj w zeszycie wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 90

 

Lesson

Subject: Revision-Unit 6 (part 2).


1. Przeczytaj i przetłumacz tekst na str. 91 w podręczniku. Odpowiedz na pytania do ćw. 10.

2. Wykonaj ćwiczenie ze słuchu 12 str.91.

3. W zeszycie opisz jak spędziłeś ostatni weekend. Pamiętaj o użyciu form przeszłych czasowników.

 

Lesson

Subject: Spring time.

1. Przeczytaj informacje oraz wykonaj wszystkie ćwiczenia dotyczące wiosny i Wielkanocy obchodzonej w Wlk. Brytanii (str.92-93 w podręczniku).

2. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60

3. Wykonaj plakat o Wielkanocy (ćw. 12 str.93). Pracę prześlij do 01.04.

 


 

Tydzień 15.03-19.03.2021

Lesson

Subject: Pocket money-reading.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Pocket money' na str. 87 w podręczniku. Przetłumacz nowe słownictwo:

pocket money-

extra money-

money box-

2. Wykonaj w zeszycie ćw. 3 i 4.

3. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Jobs at home'. Naucz się ich na nastęną lekcję.

4. Wykonaj ćw. 5 i 8 str. 87.

5. Obejrzyj filmik o pocket money:

https://www.youtube.com/watch?v=MSv7yTlu37k

 

Lesson

Subject: A great day out-reading.


1. Przeczytaja i przetłumacz tekst ' A great day out' na str. 88 w podręczniku.

2. Zwróć uwagę na słowa, dzięki którym porządkujemy wydarzenia. Przepisz je i przetłumacz:

First-

Then-

After that-


3. Wykonaj ćw. 2 i 3 str. 88.

4. Praca dla chętnych ćw. 6 str.88 ( termin nadesłania pracy do 19.03).

 

Lesson

Subject: Extra activities-Unit 6.


Wykonaj dodatkowe karty pracy związane ze słownictwem i gramatyką zawartą w rozdziale 6. Karty pracy zostaną wyświetlone na lekcji.

 


 

Tydzień 08.03-12.03.2021

Lesson

Subject: City creatures: Pizza delivery dog.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Pizza delivery dog' na str. 84 w podręczniku.

2.Przepisz i przetłumacz nowe słownictwo z tekstu:

a piece-

thirsty-

outside-

wash the dishes-

Never mind.-

3. Wykonaj ćw. 1 i 2 str.84.

 

Lesson

Subject: Past Simple- affirmative. Irregular verbs.

 

1. Przepisz i przetłumacz czasowniki z ćw. 3 str.85. Dopisz ich formę przeszłą-Past Simple.

2. Wykonaj ćw. 5,6,7 str.85.

3. Naucz się czasowników nieregularnych (od 'be' do 'dream').

 

Lesson

Subject: Can I borrow your trainers?-speaking


1.Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Asking for and giving or refusing permission' str. 86. Naucz się ich na następną lekcję.

2. Wysłuchaj i przeczytaj dialog 'Can I borrow your trainers?'

3. Odpowiedz na pytania: Where are Tom and Lucas? What three things does Lucas need?

4. Wykonaj ćw. 3,4,5 str. 86.

 

 


 

Lesson

Subject: Test- Unit 5.

 

Lesson

Subject: She asked me to babysit-reading.

1. Przeczytaj i przetłumacz historyjkę 'She asked me to babysit' na str. 82 w podręczniku. Odpowiedz na pytania: What is Amy's aunt job?

What job is Amy doing?

2. Przetłumacz i zapisz w zeszycie nowe wyrażenia, które wystąpiły w tej historyjce:

That was fun!-

What's new?-

Guess what?-

4. Wykonaj ćw. 2,4 i 5 str.82.

 

Lesson

Subject: Past Simple: affirmative. Regular verbs.


1. Przepisz notatkę do zeszytu.

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynności, która wydarzyła się i zakończyła w przeszłości. Określniki tego czasu to między innymi:

yesterday-wczoraj

two days ago- dwa dni temu

last Monday- w zeszły poniedziałek

in 1995- w roku 1995

Do czasowników w tym czasie dodajemy końcówkę -ed, np. play-played, watch-watched, cook-cooked. 

Zwróć uwagę na podane czasowniki i zmiany, które następują przy dodawaniu końcówki -ed.

arrive-arrived (jeżeli czasownik kończy się na samogłoskę -e, dodajemy tylko -d)

tidy-tidied (jeżeli czasownik kończy się na samogłoskę -y i poprzedza go spółgłoska, -y zamieniamy na -i)

stop-stopped (jeżeli na końcu wyrazu występuje układ spółgłoska+samogłoska+spółgłoska, to tę ostatnią podwajamy)

2. Wykonaj ćw. 6,7 i 8 str. 83.

3. Homework. Wykonaj ćw. 9 str.83 w zeszycie. Praca domowa zostanie sprawdzona na kolejnej lekcji on-line.

 


 

Tydzień 22.02-26.02.2021

Lesson

Subject: Revision-Unit 5.

1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia powtórzeniowe 1,2,3,4,5,8 str. 76 oraz ćw. 10 str.77

2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się w poniedziałek 1 marca.

 

Lesson

Subject: Get Culture! A journey around the UK.


1. Odpowiedz na pytanie: What do you know about the UK?

2. Spójrz na obrazek na str.78 w podręczniku i przeczytaj o ciekawostkach związanych z Wlk. Brytanią

3. Wykonaj ćw.2 i 3 str.79.

 

Lesson

Subject: Just the job-vocabulary.


1. Przepisz do zeszytu i przetłumacz nazwy zawodów z ramki na str. 81. Wysłuchaj prawidłowej wymowy tych słów. Naucz się ich na nastęną lekcję.

2. Wykonaj w zeszycie ćw.3 i 4 str.81.

3. Odpowiedz na pytania: What do people in your family do? Where do they work? What do you want to do when you grow up?

4. Wysłuchaj rozmowy Eda z sąsiadem i uzupełnij notatkę w ćw.6.

5. Wyobraź sobie siebie i swoich kolegów/koleżanki  z klasy za 20 lat. Napisz, gdzie pracujecie, np. Alex is a vet in Hollywood.

 


 

Tydzień 15.02-19.02.2021

Lesson

Subject: Is it far?

1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Is it far?' na str. 72 w podręczniku.

2. Przepisz do zeszytu i przetłumacz wyrażenia z tabelki 'Directions'. Naucz się ich na następną lekcję.

3. Wykonaj w zeszycie ćw. 3,4,5 str. 72.

 

Lesson

Subject: Hollywood then and now-reading.

1. Przetłumacz wyrażenia ' Places i town' (part 2):

 police station-

post office-

shopping centre-

sports centre-

swimming pool-

train station-

2. Zwróć uwagę jak czytamy daty w języku angielskim (tabelka LOOK!). Przeczytaj następujące daty:

1998, 2005, 1784, 2021, 1800, 1945

3. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Hollywood then and now'.

4. Wykonaj ćw. 3 str.73 w zeszycie.

5. Homework. Wykonaj ćw.4 str. 73. Przygotuj się do odpowiedzi ustnej z 3 ostatnich lekcji.

 

Lesson

Subject: Listening and writing: My town.

1. Przepisz i przetłumacz nazwy przymiotników z ćw. 3 str.74. Wskaż pary przymiotników o przeciwnym znaczeniu.

2. Wysłuchaj rozmowy Amy z babcią i odpowiedz na pytania z ćw. 2 (true/false).

3. Przeczytaj opis miasta (ćw.5 str.74), zwróć uwagę na poszczególne paragrafy.

4. Homework. Opisz swoją wieś/miasto. Pracy nie przesyłaj. Sprawdzona zostanie na nastęnej lekcji.

 


 

Tydzień 08.02-12.02.2021

Lesson

Subject: City creatures: the muffins.

1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'The muffins' str. 70 w podręczniku.

2. Przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąiły w tekście:

muffins-

fridge-

What's happening?-

asleep-

bad dreams-

3. Wykonaj ćw. 1 i 2 str.70

 

Lesson

Subject: Past Simple: to be- questions and short answears.


1. Zapoznaj się z tabelką 'Get grammar' na str.71 w podręczniku. Opowiedz w jaki sposób tworzymy pytania i krótkie odpowiedzi  z użyciem formy przeszłej czasownika 'być'.

2. Wykonaj w zeszycie ćw. 3,5,6 str. 71.

3. Przygotuj się do kartkówki (czasownik 'być' w formie przeszłej- twierdzenia, przeczenia,pytania i krótkie odpowiedzi).

 


Tydzień 01.02-05.02.2021

Lesson

Subject: Omówienie i poprawa sprawdzianu.

 

Lesson

Subject: We were worried about you!-reading

1. Przeczytaj i wysłuchaj tekst 'We were worried about you' na str. 68 w podręczniku.

2. Przepisz i przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tekście:

That was awesome!-

It's a shame.-

Sorry, I'm late.-

Never mind.-

perhaps-

ill-

flat tyre-

3. Wykonaj w zeszycie ćw. 2 i 4 str. 68

 

Lesson

Subject: Past Simple: to be- affirmative and negative.

Temat na dwie godziny lekcyjne.


1. Spójrz na tabelkę 'Past Simple: to be' i zastanów się, jak w jęz. angielskim wygląda czasownik 'być' w formie przeszłej.

2. Przepisz notatkę:

Czasownik 'to be' - być w formie przeszłej przyjmuje formę was lub were- w zdaniach twierdzących, wasn't lub weren't- w zdaniach przeczących

was/ wasn't  stosujemy do osoby: I, he, she, it

were/weren't stosujemy do osoby: we, you, they

 Przykładowe zdania:

I was at home- Ja byłem w domu.

She was happy-Ona była szczęśliwa.

We were ill- My byliśmy chorzy.

He wasn't at school-On nie był w szkole.

My friends weren't at the park-Moi przyjaciele nie byli w parku.

3. Wykonaj ćw.6 i 7 str.69

 


 

Tydzień 25.01-29.01.2021

Lesson

Subject: Poland: Winter time.


1. Przeczytaj i przetłumacz tekst Luke'a o zimie w jego kraju. Jakie znajdujesz podobieństwa do zimy w Polsce?

2. Przeczytaj i opowiedz:  'How to make a snow angel?' (ćw.2 str. 64)

3. Przetłumacz wyrażenia związane z zimą i świętami:

fights-

ice-skating-

sledding-

snowman-

bauble-

chain-

gingerbread man-

4. Wykonaj w zeszycie wszystkie ćwiczenia ze str. 65.

 

Lesson

Subject: Test-Unit 4.


Na dzisiejszej lekcji napiszemy sprawdzian z rozdziału 4.

 

Lesson

Subject: Places in town.

1. Przepisz do zeszytu i przetłumacz słownictwo z tabelki ' Places in town' (miejsca w mieście) str. 67.

2. Wykonaj w zeszycie ćw. 3 i 4 str.67.

3. Przypomnij jakie przyimki miejsca już poznałeś. Przepisz i przetłumacz przyimki z tabelki 'Prepostions of place' na str.67 oraz wykonaj ćw.6.

4. Homework- ćw. 8 str.67 (wykonaj je w zeszycie).

 


 

Tydzień 18.01-22.01.2021

Lesson

Subject: My best friend-listening and writing.

 1. Nazwij zwierzęta przedstawione na obrazkach w ćw.1 str. 60. Odpowiedz na pytanie : Are they friends?

 2. Wysłuchaj nagrania o przyjaźni wśród zwierząt i odgadnij o którym obrazku jest mowa A,B czy C. Na podstawie słuchania wykonaj również ćw. 3.

 3. Przeczytaj tekst 'My best friend- by Ben'. Zwróć uwagę na paragrafy wystpujące w tym tekście.

 4. Homework. Opisz swojego najlepszego przyjaciela. Skorzystaj z podpowiedzi z ćw. 6 str.60.

  Pracę przyślij na adres e-mail nauczyciela do piątku 22.01

 

Lesson

Subject: Revision-Unit 4.

1. Proszę przypomnieć stopniowanie przymiotnika w jęz. angielskim. Będę pytać.

2. Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe z rozdziału 4: 1,2,3,4,7 str. 62. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

Lesson

Subject: Revision-Reading and writing.

 1. Przeczytaj tekst o dwóch kolegach na str. 63 w podręczniku. Następnie wykonaj ćw. 8 i 9.

 2. Wysłuchaj nagrania i wykonaj ćw.11 str. 63

 3. Przeczytaj podpunkty w 'Check yourself' i sprawdź, ile nauczyłeś się w tym rozdziale. Wszystkie zagadnienia powtórzymy na lekcji on-line.

 4. Homework: Przygotuj się do sprawdzianu.

 


 

Lesson

Subject: World Records.

Spróbuj rozwiązać quiz na str. 59 w podręczniku. Nastęnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi.  Przetłumacz wyrażenia:

parachute-

humans-

kill-

safe-

Wykonaj ćw. 3 i 4 str. 59.

Odpowiedz ustnie na pytania:

Who's the oldest/youngest in your class?

Who's got the longest hair?

Who's got the biggest pet?

Who's got the oldest brother/sister?

Zwróć uwagę na tabelkę LOOK!

(Jakich wyrażeń używamy do  opisywania wysokości, długości lub wieku?)

 


 

Tydzień 14.12-18.12

Lesson

Subject: City Creatures: The zoo.

 Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'The zoo' na str.56 w podręczniku. Przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tekście:

 Hurry up!-

Wait a minute!-

That's a good idea!

The worst day in my life!-

 Wykonaj w zeszycie ćw.2 str. 56 (można skrótem)

 

 Lesson

Subject: Superlative adjectives.

 Na dzisiejszej lekcji dowiemy się jak tworzyć stopień najwyższy przymiotnika. Zajrzyj do tabelki poniżej. Powtórz tworzenie stopnia wyższego.

 

 

 Przetłumacz nazwy przymiotników:

beautiful-

fast-

friendly-

funny-

intelligent-

kind-

strong-

 Wykonaj ćw. 3,4 i 5 str.57

 

 Lesson

Subject: What's your favourite film?

 Na dzisiejszej lekcji dowiemy się w jaki sposób pytać oraz wyrażać swoją opinię.

Przepisz notatkę. 

Asking for opinions- pytanie o opinię:

What's your favourite film?-Jaki jest twój ulubiony film?

What about you?- A ty?

What do you think of cartoons?- Co sądzisz o bajkach?

 

Giving opinions- wyrażanie opinii

 My favourite film is...- Mój ulubiony film to...

I think.... is more exciting- Myślę, że... jest bardziej interesujący.

In my opinio

Pliki do pobrania