Jesteś tutaj: Start / Klasa 5 / Plastyka

Plastyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
05.2021

10.05.2021

TEMAT: Ekosztuka.

Przygotuj materiały ekologiczne z których utworzysz pejzaż, np. tektura, sznurki, wytłaczanki po jajkach itp. klej, nożyce.

KONKURS: " CHOĆ  JEDEN DZIEŃ PSZCZOŁĄ BYĆ". 

Praca plastyczna w formacie A4 w układzie poziomym przedstawiająca jedno z nastepujących zagadnień:

a) rola pszczoły w przyrodzie,

b)zagrożenia dla pszczół wynikajace z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,

c)sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,

d)możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna. Praca nie może być wyklejana ziarnami, kulkami z bibuły, nie może być formą przestrzenną.

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 29.05.2021


26.04.2021

Temat: Quizy plastyczne.

Przygotuj zeszyt i podręcznik.

Uwaga! Proszę o złożenie uzupełnionego zeszytu przedmiotowego (temat + krótka notatka do tematu), do dnia 30.04.2021 - budynek szkoły.


19.04.2021

TEMAT: Dekoracja na Dzień Ziemi.

-formy sztuki użytkowej,

-estetyczne kształtowanie otoczenia,

-zastosowanie w praktyce elementów plastycznych:linii, barwy, kształtu.

Przygotuj: kolorowe papiery, gazety, tektury, materiały ekologiczne, klej, taśmę, plastelinę.

DLA CHĘTNYCH: WYKONAJ PRACĘ  PLASTYCZNĄ NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA,DNIA ZIEMI. Może to być w formie plakatu, reklamy, kolażu, logo itd.Technika dowolna.  format A4,A3


12.04.2021

Temat: Kompozycja rytmiczna.

-terminy: k.rytmiczna, 

-cechy k.rytmicznej,

-sposoby tworzenia kompozycji rytmicznej oraz jej funkcja w dziele plastycznym.

Przygotuj: blok techniczny, pastele, kolorowe papiery, klej, nożyce.


29.03.2021

Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.

-termin-klasycyzm,

-ramy czasowe sztuki klasycyzmu,

-malarstwo, rzeźba, architektura klasycyzmu.

Na lekcję przygotuj podrecznik i zeszyt.


22.03.2021

Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.

-terminy: barok, porcelana,

-ramy czasowe sztuki baroku,

-zastosowanie kompozycji w sztuce baroku,

- malarstwo, rzeźba, architektura baroku-cechy charakterystyczne, najważniejsze informacje.

Przygotuj: zeszyt i podręcznik.


15.03.2021

Temat: Kompozycja statyczna i dynamiczna.

-terminy: k. statyczna, k.dynamiczna,

-cechy kompozycji statycznej i dynamicznej,

-sposoby tworzenia oraz funkcja w dziele plastycznym kompozycji statycznej i dynamicznej,

- elementy i układy tworzące k. statyczną i dynamiczną w najbliższym otoczeniu.

Przygotuj zeszyt i podręcznik.

Konkurs plastyczny: " Bezpiecznie na wsi mamy -od 30lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" 

 -celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,

 -praca plastyczna ma obrazować sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

 Format A3, praca plastyczna- płaska, technika dowolna, termin 26.03.2021. Prace składamy w budynku szkoły. 


08.03.2021

Temat: Kompozycja otwarta i zamknięta.

- terminy :kompozycja otwarta, zamknięta,

-cechy kompozycji otwartej i zamkniętej, 

-sposoby tworzenia oraz funkcja w dziele plastycznym kompozycji otwartej i zamkniętej.

Przygotuj: wycinanki, kolorowe papiery, nożyce, klej lub farby i dwa stemple np. wycięte z ziemniaka, kartka z bloku technicznego.


01.03.2021

Temat: Funkcja w dziele plastycznym kompozycji symetrycznej i asymetrycznej. C.d.

-tworzenie pracy plastycznej  o kompozycji asymetrycznej.


22.02.2021

Temat: Kompozycja symetryczna i  asymetryczna.

-kompozycja symetryczna i asymetryczna,

-cechy kopozycji symetrycznej i asymetrycznej.

Przygotuj farby plakatowe lub wycinanki/kolorowe papiery, klej ,nożyce, blok techniczny.


15.02.2021

Temat: Kompozycja centralna.

-kompozycja,

-kompozycja centralna,

-akcent plastyczny,

-cechy kompozycji centralnej i sposoby jej tworzenia

Przygotuj: kartka z bloku rysunkowego, kolorowy papier, nożyczki, klej, cyrkiel, linijka, ołówek. 


 08.02.2021

Temat: Proporcje form w sztuce renesansu.

-renesans, odrodzenie,

-ramy czasowe sztuki renesansu,

-zastosowanie form w sztuce renesansu,

-malarstwo, rzeźba architektura renesansu- cechy charakterystyczne, najważniejsze informacje.

Na lekcję przygotuj: zeszyt, podrecznik, wycinankę lub kawałki kolorowego papieru, klej , nożyce.


01.02.2021

Temat:Tworzenie pracy plastycznej-formy przestrzennej, z zastosowaniem różnych kształtów, form, brył.

Na lekcję przygotuj: miękkie druty, bibuły, sznurki, spinacze, taśmę klejącą, patyczki, wykałaczki, folię aluminiową, podręcznik, zeszyt.

do wykonania ćw.2 str.41.