Jesteś tutaj: Start / Klasa 5 / Historia

Historia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
12.2020

Historia  V  (7)

Praca w terminie czasowym:  21– 22 XII 2020r.

 1. Temat: Początki średniowiecza. Podręcznik s. 103.

 

Praca w terminie czasowym:  14  – 18 XII 2020r.

 1. Temat:.Tajemnice sprzed wieków – Bursztynowy szlak. Podręcznik s. 100.
 2. Temat: Podsumowanie rozdziału – starożytny RzymŻycie w Wiecznym Mieście. Podręcznik s.102.

 

Praca w terminie czasowym:  7-11  XII 2020r.

 1. Temat: Dokonania starożytnych Rzymian.– cd.Podręcznik s. 90.
 2. Temat: Początki chrześcijaństwa.  Podręcznik s. 96.

 


Historia  V  (6)

Praca w terminie czasowym:  30 XI – 4 XII 2020r.

 1. Temat: Imperium Rzymskie. Podręcznik s. 81.
 2. Temat: Życie w Wiecznym Mieście. Podręcznik s. 86.

Do tematu 1. Słownictwo: Prowincja, Imperium, Barbarzyńca, Podatki.

                         Co wydarzyło się w roku 476?

 

Do tematu 2. Słownictwo: Forum Romanum, Amfiteatr, Willa,  oraz imiona bogów rzymskich odpowiadających imionom bogów greckich: Zeus, Atena, Posejdon, Ares i kim były co robiły westalki?

 


Historia kl. V (5)

Praca dla uczniów w terminie czasowym, tygodniowym: 23 – 27 listopada 2020r.

Temat: Ustrój starożytnego Rzymu. Podręcznik s. 76.

Musimy znać i rozumieć określenia:

obywatel ( wolny człowiek – nie niewolnik), republika, kadencja, senat,, konsul, cesarz, dyktator trybun ludowy. 

 


15.11.2020r.

Historia kl. V (4.)

 

praca w terminie czasowym : 16-20 listopada 2020r.

Temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału Starożytna Grecja.

Praca do wykonania: podręcznik s. 74.

Do zeszytu udzielamy odpowiedzi na pytania – nie przepisując pytania, a piszemy tylko jego numer.

 

Pytanie 1. proszę napisać co rozumiemy przez określenie „demokracja”

Pytanie 2 przepisujemy zdania i na końcu stawiamy literkę A lub S co znaczy, że A – Ateny, S-Sparta. ( oznaczamy w ten sposób czy zdanie odnosi się do Aten, czy do Sparty)

Pytanie 3. chronologicznie to znaczy w kolejności od wydarzenia najstarszego czyli tego, które było najdawniej, do najmłodszego. Odpowiedzi udzielamy pisząc ją w poprawnej kolejności.

Pytanie 7. trzeba połączyć w pary osobę z tym czy się zajmowała.

Pytanie 9.  przepisujemy zdania i na końcu stawiamy literkę P lub F co znaczy, że P – prawda,   F -fałsz

 

Nie przepisujemy ćwiczeń nr 4, 5, 6, 8

 


10.11.2020r.

Historia kl. V (3)

Praca w terminie czasowym: 9 – 13 listopada 2020r.

Temat: Imperium Aleksandra Wielkiego. (temat zawsze wpisujemy do zeszytu)


Podręcznik s. 67
Musimy znać i rozumieć znaczenie słów:
- falanga (macedońska),
- imperium,
- hellenizacja,
- odwet,
oraz musimy wiedzieć kim był Aleksander Wielki.
 

Temat: Podboje Aleksandra Wielkiego


Podręcznik s. 67  
Praca do zeszytu: (proszę wpisać do zeszytu)

 • Wymień najważniejsze bitwy stoczone przez Aleksandra Wielkiego.
 • Przepisz zdania i zaznacz kółkiem właściwą odp.  P prawda czy F fałsz


Po bitwie pod Issos Aleksander Wielki wrócił ze swoim  wojskiem do Grecji.                       P     F    
Słynna Biblioteka Aleksandryjska powstała na kontynencie azjatyckim.                                  P     F
Skutkiem podbojów Aleksandra Wielkiego było powstanie kultury hellenistycznej.      P     F  
Aleksander Wielki zginął  w bitwie pod Maratonem.                                                                               P     F

 


30.10.2020r.

Historia kl. V  (2)

Praca w okresie czasowym 2 - 7 listopada 2020r.

 

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji:  

 1. Temat:  Sport w starożytnej Grecji.

Podręcznik s. 66. Przeczytajcie temat, podrozdział Sport w starożytnej Grecji.

Do zeszytu napiszcie notatkę: 

Zawody sportowe w Grecji to agony. W zawodach brali udział wyłącznie mężczyźni. Rozgrywano następujące dyscypliny: biegi, rzut dyskiem, rzut oszczepem, zapasy, skok w dal i wyścigi rydwanów. Nie rozgrywano dyscyplin drużynowych. W każdej dyscyplinie liczył się tylko zwycięzca. Nie nagradzano za zdobycie drugie i trzeciego miejsca. Zwycięzca otrzymywał wieniec  z liści laurowych lub z liści dębu czy selera, zależało to od polis w której odbywały się agony. Jednak najcenniejszym była sława, którą szczycił się zwycięzca i polis z której pochodził.   Pierwsze igrzyska (zawody sportowe – agony)  rozegrano w 776 roku p.n.e. w Olimpii.  Igrzyska były tak ważnym wydarzeniem, że na czas ich trwania zaprzestawano wojen, aby sportowcy i widzowie ze wszystkich zakątków Hellady mogli bezpiecznie dotrzeć na agony. Każda polis organizowała zawody sportowe. Te najsłynniejsze odbywały się jednak w Olimpii.        

 

2. Temat:  Sparta i wojny z Persami.

 

Podręcznik s. 49. Przeczytajcie temat. ( i nauczcie się )

Napiszcie   notatkę, ujmując w niej między innymi:

- co to takiego Sparta,

- z ilu i jakich części (grup)  składało się społeczeństwo Sparty

- kto to jest hoplita, 

- gdzie Grecy, należy podać nazwy miejsc, pokonali w bitwie Persów a gdzie Persowie pokonali Greków.

- co oznacza wyrażenie: spartańskie warunki  oraz wyrażenie:  wypowiedź lakoniczna

 


 

27.10.2020r.

Praca w okresie czasowym 26-30 października 2020r.

Do zeszytu wpisujemy temat lekcji:
Temat: Kultura starożytnej Grecji.

Podręcznik s. 61. Przeczytajcie temat, bez podrozdziału Sport w starożytnej Grecji.
Do zeszytu napiszcie notatkę – na temat teatru greckiego:
a) Kim byli aktorzy,
b) Jakie rodzaje przedstawień wystawiano,
c) Co to takiego amfiteatr oraz dialog.