Jesteś tutaj: Start / Klasa 7A / Język polski

Język polski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
05.2021

 

 

Tydzień: 17.05. – 21.05.2021 r.

poniedziałek – 17.05.2021 r.

Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać?

1.Przeczytaj tekst ze str. 302-303.

2. Wpisz do zeszytu ,,nową wiadomość” ze str. 304.

3. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 4 str. 304.

 

środa – 19.05.2021 r.

Temat: Sprawdzian wiadomości ze składni.

 

czwartek – 20.05.2021 r., piątek  - 21.05.2021 r.

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?

1.Wpisz ,,przypomnienie” ze s. 305 do zeszytu.

2. Wykonaj zad. 1 s. 305.

3.Wpisz do zeszytu ,,przypomnienie” ze s. 306.

4. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 4 s. 306.

5. Wpisz do zeszytu ,,nową wiadomość’’( funkcje litery ,,i”) ze s. 307.

6. Wykonaj pisemnie zad. 5 ze s. 307.

 

piątek  - 21.05.2021 r.

Temat: Co już wiemy o głoskach i sylabach?- ćwiczenia.

1.Przypomnij sobie pojęcia litery, głoski, sylaby,  rolę ,,i” w wyrazie oraz pojęcia spółgłoski twardej i miękkiej.

2. Odszukaj temat ze str. 63  w zeszycie ćwiczeń i  wykonaj wszystkie ćwiczenia.

 

 

 


 

Tydzień: 10.05. – 14.05.2021 r.

10.05.2021 r. – poniedziałek

Temat: Podsumowanie wiadomości ze składni.

1.Powtórz informacje o częściach zdania, związkach wyrazów, podziale wypowiedzeń ze względu na budowę.

2.Uzupełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń z zakresu składni.

3.Przygotuj się do sprawdzianu ze składni.

 

12.05.2021 r. – środa

Temat: Człowiek w cywilizowanym świecie.

1.Opisz na brudno, co widzisz z okna swojego pokoju.

2. Przeczytaj wiersz pt. ,,Komunikat”- str. 296.

3.Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3, 4, 5 spod tekstu.

4. Zastanów się, co jest przyczyną niszczenia środowiska w Twoim miejscu zamieszkania. Napisz swój ,,Komunikat” w dowolnej formie ( w zeszycie).

 

13.05.2021 r. - czwartek

Temat: Co dziedziczymy?

1.Wymień trzy cechy komiksu. ( np.

- unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy

- operuje kadrem (co pozwala przenosić się między ogółem a szczegółem)

- stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze (oddają dźwięki z sytuacji prezentowanych na rysunkach)

- posiada fabularny charakter

- posiada temat przewodni np. walka dobra ze złem

- często występuje w odcinkach, seriach

- wykorzystuje graficzne elementy upływu czasu)

2.Przeczytaj komiks ze str. 298.

3.Wpisz do zeszytu odpowiedź na pytanie z zad. 3 str. 298 ( kilka  zdań).

 

14.05.2021r. – piątek – 2 godz.

Temat: Jak napisać list oficjalny?

1.Przeczytaj informacje ze str. 299.

2. Wpisz do zeszytu list oficjalny ze str. 300.

3. Wykonaj zad. 1 i 2 str. 300.

4.Wykonaj zadania z tematu ze str. 142 ( zeszyt ćwiczeń).

5. Praca domowa: zad. 7 s. 301(podręcznik). Zadanie prześlij do oceny na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl do 20 maja(czwartek).

 

 

.

 


 

Tydzień: 4.05. – 7.05.2021 r.

środa – 5.05.2021 r.

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału VI.

1.Zapoznanie się z zagadnieniami do powtórzenia – s.288

2.Przeczytaj tekst ,,O przypowieściach” – s. 289.

3.Wykonaj zad. 1 – 10 s. 289 – 290.

 

czwartek – 6.05.2021 r.

Temat: Spotkania z naturą.

1.Przyjrzyj się obrazowi ze str. 291.

2.Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3, 4 i 5 ze str. 291.

3.Wpisz do zeszytu odpowiedź na pytanie z zad. 6 str. 291 ( kilka  zdań).

 

piątek - 7.05.2021 r. – 1. godz.

Temat: Zdziwienie światem.

1.Wyjaśnij na podstawie dostępnych źródeł, co oznacza słowo ,,cud”. Podaj przykład cudu (ustnie).

2. Zapisz na brudno skojarzenia ze słowem ,,jarmark”.

3. Przeczytaj wiersz ,,Jarmark cudów” – str. 292.

4. Wykonaj ustnie  zad. 1, 2, 3, 4 i 5 str. 293

5. Wpisz notatkę do zeszytu.

Utwór Wisławy Szymborskiej "Jarmark cudów" jest prezentacją świata jako miliona cudów. Wszystko według poetki jest czymś cudownym, niezwykłym, wyjątkowym, jednym jedynym. Tak samo wyjątkowe są wschody słońca, jak i to, że posiadamy taką a nie inną ilość palców. Jest to poniekąd wyrażony zachwyt nad celowością, sensownością natury - wszystko w niej ma swoje uzasadnienie. Szymborska dzieli cuda na "pospolite", "zwykłe", "jedne z wielu", co ma oznaczać, iż cała nasza codzienność jest nimi przesiąknięta. Czytając wiersz noblistki powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, iż cud tkwi w samym życiu i wystarczy ten cud tylko zauważyć, odkryć, zdać sobie z niego sprawę.

 

piątek  - 7.05.2021 r. – 2. godz.

Temat: Uczucia zwierząt.

1.Przeczytaj tekst ,,Delfin człowiekowi człowiekiem” – str. 294.

2. Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3, 4 i 5 str. 295.

3. Wpisz do zeszytu zad. 6 str. 295.

 

 


 

Tydzień: 26.04. – 30.04.2021 r.

26.04.2021 r. – poniedziałek

Temat: Jak rozpoznać zdanie złożone podrzędnie?

1.Przypomnij sobie pojęcie ,,zdania złożonego” i wpisz je do zeszytu.

Zdanie złożone to zdanie, które zawiera co najmniej dwa orzeczenia. Zbudowane jest ze zdań składowych (tyle jest zdań składowych w zdaniu złożonym, ile jest orzeczeń), np.

(1)Krasnolud mocno się wzruszył, (2) gdy zaśpiewał pieśń na cześć przyjaciela.

 

2.Podziel podane zdania złożone na zdania składowe.

Nie pamiętam, co wczoraj powiedziałem.

Gdy zobaczyłem kominiarza, złapałem się za guzik.

Niedawno spotkałem kolegę, którego nie widziałem od wakacji.

 

3. Zapoznaj się z pojęciem zdania złożonego podrzędnie i wpisz notatkę podaną przeze mnie do zeszytu.

W zdaniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych określa drugie, czyli jest wobec niego podrzędne.

W zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamy:

a)zdanie nadrzędne (to, od którego stawiamy pytanie),

b)zdanie podrzędne (to, które jest odpowiedzią na pytanie), np.

(1) Podoba mi się sukienka, (jaka?)(2) którą masz na sobie.
1 - zdanie nadrzędne, 2 - zdanie podrzędne

(1) Zrezygnowaliśmy ze spaceru, (dlaczego?)(2) ponieważ zerwał się wiatr.
1 - zdanie nadrzędne, 2 - zdanie podrzędne

(1)Gdzie drwa rąbią,( gdzie?) (2) tam wióry lecą.

1 – zdanie podrzędne, 2 –zdanie  nadrzędne

4. Przeanalizuj ,,nową wiadomość” dotyczącą zdania złożonego podrzędnie s. 283.

5. Wykonaj pisemnie zad. 3 i 6 s. 284.

 

28.04.2021 r. – środa

Temat: Jak rozpoznać zdanie złożone współrzędnie?

1.Zapoznaj się z pojęciem zdania złożonego współrzędnie i wpisz podaną notatkę do zeszytu.

Zdanie złożone współrzędnie to zdanie złożone, w którym żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, np.

(1)Jeden buduje, (2)drugi psuje.

W zdaniu złożonym współrzędnie zdania składowe nazywamy współrzędnymi.

2. Przeczytaj informacje na temat zdania złożonego współrzędnie z podręcznika – str. 283.

3. Wykonaj pisemnie zad. 1 i 5 str. 284.

 

29.04.2021 r. - czwartek

Temat: Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia.

1.Przypomnij pojęcia zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie.

2. Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń – temat ze str. 56 ( bez ćw. 11).

 

30.04.2021r. – piątek – 2 godz. lekcyjne

Temat: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

1.Wykonaj ustnie zad. 1 str.286.

2. Przeczytaj informacje na temat typów zdań złożonych współrzędnie – podręcznik str. 286.

3. Wpisz nową wiadomość ze str. 286 do zeszytu.

4.Wykonaj pisemnie zad. 1 i 2 str. 287.


 

Tydzień: 19.04. – 23.04.2021 r.

 

poniedziałek – 19.04.2021 r.

Temat: Zasady postępowania.

1.Wykonaj zadanie opatrzone hasłem ,,Zanim przeczytasz” – s. 272.

2.Przeczytaj tekst pt. ,,Baśniobór”.

3.Wykonaj ustnie zad. 1,2,3 i 4  s.274.

4. Wpisz do zeszytu jak najwięcej zasad, które powinny obowiązywać na lekcji.

 

środa – 21.04.2021 r.

Temat: Czy warto budować mur wokół siebie?

1.Przeczytaj tekst pt. ,,Tolerancja” – s. 276.

2.Wykonaj ustnie zad. 1 i 2 s. 276.

3.Uzupełnij tabelę:

Opisane w piosence zachowania

pożądane

niepożądane

 

 

 

 

Skutki takiego sposobu postępowania

 

 

 

 

 

 

czwartek – 22.04.2021 r.

Temat: Użycie nawiasu.

1.Przeczytaj ,,nową wiadomość” ze s. 277 i wpisz ją do zeszytu.

2. Wykonaj ustnie zad. 1 s. 277.

3. Wykonaj pisemnie zad. 2 i 3 s. 277.

 

piątek - 23.04.2021 r. – 1 godz.

Temat: Radość obdarowywania.

1.Zapoznaj się z tekstem pt. ,,Noelka” ze s. 278.

2.Wypisz postacie występujące w tekście i napisz, kim jest każda z nich.

3.Zastanów się, jakie problemy zostały poruszone w tekście.

4. Wykonaj ustnie zad. 4, 5 i 6 s. 280.

 

piątek  - 23.04.2021 r. – 2 godz.

Temat: Pisownia wyrazów obcych.

1.Zapoznaj się z nową wiadomością ze s. 281 i wpisz ją do zeszytu.

2.Wykonaj pisemnie zad. 1, 2 i 3 s. 281 – 282.

3.Wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze s. 94 – 95.


 

Tydzień: 12.04. – 16.04.2021 r.

12.04.2021 r. – poniedziałek

Temat: Prometeusz – zbawca ludzkości.

1.Przypomnij pojęcia mitu i mitologii –    s. 258.

2. Przeczytaj ,,Mit o Prometeuszu”. – s.  256.

3. Wskaż ustnie w micie elementy   realistyczne i fantastyczne.

4.Wyjaśnij pisemnie, jak mit o  Prometeuszu tłumaczy pochodzenie   człowieka.

5. Wykonaj ustnie zad. 2, 3, 4 s. 258.

 

14.04.2021 r. – środa, 15.04.2021 r. - czwartek

Temat: O wielkiej sile miłości.

1.Przeczytaj ,,Mit o Orfeuszu i  Eurydyce” – s. 260.

2.Zredaguj plan wydarzeń.

3. Wykonaj ustnie zad. 1, 3 i 4 s. 263.

4. Napisz list do Orfeusza, w którym  pocieszysz bohatera ( zad. 9 s. 263).

Prześlij  list do 19.04.2020r. do godz. 16  na adres mailowy: gosia.mierzejewska@wp.pl

5. Przeczytaj ,,Kilka słów o bohaterze”    – s. 264.

6. Zapoznaj się z treścią wiersza   ,,Odys” – s. 264.

7. Wykonaj ustnie zad. 1, 2 , 3 i 4 s.265.

 

16.04.2021r. – piątek - 1 godz.

Temat: W świecie mitów.

1.Zapoznaj się z materiałem ze s. 266 - 267.

2. Wykonaj ustnie zad. 1 s. 268.

3. Wykonaj pisemnie zad. 3 s. 268.

 

 

16.04.2021r. – piątek - 2 godz.

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

1.Zapoznaj się z informacją ze s. 269.

2.Przeczytaj przykład opowiadania ze s. 270.

3.Wykonaj pisemnie zad. 1 i 5 s. 271.

4. Napisz na kartce inną wersję mitu o Syzyfie. Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby zrozumiał, że popełnił błąd, strącając Tanatosa do lochu? Prześlij pracę do  28 kwietnia  do godz. 16 na adres: gosia.mierzejewska @wp.pl

 

 


 

Tygodnie: 29.03. – 9.04.2021 r.

poniedziałek – 29.03.2021 r.

Temat: Zapiski Adama i Ewy.

1.Zastanów się, jakie wydarzenia opisujemy w pamiętniku, czym się charakteryzują tego typu notatki.

2.Podaj znane Ci z literatury przykłady pamiętników.

3.Przeczytaj tekst ze s. 245.

4.Wykonaj ustnie zad. 1 – 3 s. 246 – 247.

5. Zapisz w zeszycie cechy Adama i Ewy – zad. 4 s. 247.

6.Wpisz nową wiadomość ze s. 247 do zeszytu.

7.Praca domowa: zad. 9/247.

 

środa - 31.03.2021 r.

Temat: Motywy biblijne.

1.Zapisz skojarzenia ze słowem ,,Biblia”.

2.Wymyśl reklamę miejsca, o którym można by powiedzieć, że to ,,raj na ziemi”.

3.Zapoznaj się z materiałami ze s. 248 – 249.

4.Zastanów się, co świadczy o tym, że Biblia zajmuje w naszej kulturze ważne miejsce.

5.Wyjaśnij znaczenie związków wyrazowych: wieża Babel, syn marnotrawny, sądny dzień, manna z nieba.

 

środa – 7.04.2021 r.

Temat: Czy ziarno wyda plon?

1.Zastanów się, jakie masz skojarzenia ze zwrotem: siać ziarno.

2.Przeczytaj tekst ze s. 251.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 6 s. 251 – 252.

4. Wpisz do zeszytu zad. 7 s. 252.

 

czwartek -8.04.2021 r.

Temat: Ludzka dobroć.

1.Wykonaj w zeszycie rysunek symbolizujący dobroć.

2.Przeczytaj tekst ze s. 252.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 6 s. 253.

4.Zapisz wnioski, które nasunęły Ci się po analizie zad. 9/253.

 

piątek - 9.04.2021 r. – 1 lek.

Temat: Korzystanie z talentu.

1.Wykonaj zadanie ,,Zanim przeczytasz” – s. 254.

2.  Przeczytaj ,,Przypowieść o  talentach” – s. 254.

3. Wykonaj ustnie zad. 1, 2, 3 i 6  s. 255.

4. Wpisz do zeszytu zad. 4 s 255.

 

piątek  - 9.04.2021 r. – 2 lek.

Temat: Wartość przygotowań.

1.Wykonaj zadanie ,,Zanim  przeczytasz”  ze s. 255.

2.Przeczytaj ,,Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych” – s.   255.

3. Wykonaj ustnie zad. 1,3 i 4 s. 256.

4. Wpisz do zeszytu zad. 5 s. 256.

 

 

 


 

Tydzień: 22.03. – 26.03.2021 r.

22.03.2021 r. – poniedziałek, 24.03.2021 r. – środa - 2 godz.

Temat: Co było na początku?

1.Wykonaj zadanie zanim przeczytasz ze s. 238.

2. Przeczytaj tekst ,,Stworzenie świata” – s. 238.

3.Wykonaj pisemnie zad. 1 s. 240.

4.Odszukaj w tekście zdania, które wypowiadał Bóg, gdy stwarzał kolejne elementy świata. Określ, jakiego rodzaju są to zdania. Następnie zapisz w zeszycie wyrazy określające Boga.

5. Wykonaj ustnie zad. 3 s. 240 i wpisz pojęcie powtórzenia do zeszytu.

6.Wykonaj ustnie zad. 4, 5 i 6 s. 241.

7. Zastanów się, czym różni się opis stworzenia świata zawarty we fragmencie  Biblii od opisu znanego z mitologii greckiej.

8.Wybierz właściwe wyrażenia, które odnoszą się do biblijnego lub mitologicznego stworzenia świata, a następnie zapisz je w odpowiedniej kolumnie tabeli.

cykl tworzenia świata trwa sześć dni; z chaosu wyłaniają się bóstwa; jest porządek tworzenia, Bóg jest jedynym pierwiastkiem twórczym; bogowie walczą między sobą o władzę na ziemi; brak określonego czasu tworzenia świata; istnieje wielu bogów podobnych do ludzi; Bóg nie jest osobą; jest obecny od zawsze

Opis biblijny

Opis mitologiczny

 

 

 

 

 

 

czwartek – 25.03.2021r.

Temat: Pierwsi ludzie.

1. Zapisz skojarzenia z wyrazem ,,cuda”.

2.Odczytaj wiersz ,,Człowiek, żeby patrzał” – s. 241.

3.Wymień elementy świata stworzone przez Boga, o których jest mowa w wierszu. Dlaczego zostały one nazwane cudami?

4.Zastanów się, jaki obraz Boga wyłania się z tekstu J. Kulmowej.

5.Wykonaj ustnie zad. 4  i 5 s. 242.

6. Wpisz notatkę do zeszytu:

Wiersz Joanny Kulmowej „ Człowiek żeby patrzał” opowiada o dziełach, stworzonych przez Boga. Bóg w tekście jest dobry i łagodny. Cieszy Go to, co stworzył. Bóg nie chciał sam oglądać swoich cudów, dlatego stworzył człowieka.  Podmiot liryczny zwraca uwagę na to, że Bóg do dnia dzisiejszego podziwia świat i dziwi się temu, jaki ten świat jest.  Te ostatnie słowa tekstu powinny zmusić nas do zastanowienia się nad tym, co dzisiaj ludzie robią dla tego świata. Powinniśmy robić wszystko, aby Ziemia nadal była cudownym, wyjątkowym miejscem, na które Bóg nadal z przyjemnością może patrzeć.

7. Wyszukaj w tekście epitety.

8.Praca domowa: zad. 6/242.

 

piątek – 26.03.2021r. – 1 godz.

Temat: Sprawdzian wiadomości z rozdziału V.

 

piątek – 26.03.2021r. – 2 godz.

Temat: Punkt widzenia.

1.Zgromadź w zeszycie skojarzenia ze słowem raj.

2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze s. 242 – 243.

3.Wykonaj ustnie zad. 1 – 4 s. 243 – 244.

4. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych: zakazany owoc, rajskie życie, czuć się jak w raju, raj utracony.

 

 


 

Tydzień: 15.03. – 19.03.2021r.

15.03.2021 r. - poniedziałek

Temat: Egzotyczny świat ludzi i przyrody w powieści H. Sienkiewicza.

1.Wpisz do zeszytu wyjaśnienie pojęcia egzotyczny.

2.Wpisz do zeszytu po 10 przykładów fauny i flory afrykańskiej.

Fauna afrykańska– wobo, ………

Flora afrykańska – rafia, ………..

3. Zapisz w zeszycie obyczaje mieszkańców Afryki opisane w powieści, np. wiara w dobre i złe Mzimu, porozumiewanie się za pomocą tam – tamów, czczenie ważnych wydarzeń tańcem, braterstwo krwi itp. …..

4. Odczytaj fragmenty opisujące pustynię, burzę piaskową, khory, śpiewające piaski, fatamorganę, białą godzinę.

5. Praca domowa: Przygotuj się do sprawdzianu z lektury – 19.03. - piątek.

 

17.03.2021 r. – środa

Temat: Podsumowanie i powtórzenie wiadomości z rozdziału V.

1.Zapoznaj się z zagadnieniami, które musisz powtórzyć przed sprawdzianem – s. 234.

2.Przeczytaj tekst ,,Internet – muzea w sieci”.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 4 oraz zad. 8 s. 236.

4. Wpisz do zeszytu zad. 5, 6 i 7 s. 236.

5.Przygotuj się do sprawdzianu – 26.03. – piątek.

 

18.03.2021 r. - czwartek

Temat: A było to dobre.

1.Zapisz w zeszycie skojarzenia z hasłem ,,dobre uczynki”.

2.Dokończ ustnie zdanie: ,,Bezinteresowne działania to takie, które …”

3.Obejrzyj reprodukcję obrazu ze s. 237.

4.Wykonaj ustnie zad 1- 4 s. 237.

 

19.03.2021r. – piątek – 1 lekcja

Temat: Sprawdzian z lektury ,,W pustyni i w puszczy”

 

19.03.2021r. – piątek – 2 lekcja

Temat: Związek zgody, rządu i przynależności – ćwiczenia.

1.Z podanych zdań wypisz związki wyrazów i nazwij je.

Interesująca baśń bardzo zaciekawiła moją mamę.

Czarny rycerz pędził na rączym rumaku do zamku.

W ogródku szkolnym rosną piękne drzewka owocowe.

Promienie słońca ozłacają różowym blaskiem jezioro.

2. Przygotuj się do kartkówki.

 

 


 

Tydzień: 8.03. – 12.03.2021 r.

8.03.2021 r. - poniedziałek

Temat: Związki wyrazów - ćwiczenia.

1.Sprawdź pracę domową.

2.Z podanych zdań wypisz związki wyrazów i nazwij je:

Pracowite pszczółki zbierają nektar na łące.

Wczoraj nasza drużyna odniosła wielkie zwycięstwo.

Interesująca baśń bardzo zaciekawiła moją mamę.

Czarny rycerz pędził na rączym rumaku do zamku.

W ogródku szkolnym rosną piękne drzewka owocowe.

Promienie słońca ozłacają różowym blaskiem jezioro.

 

10.03.2021 r. – środa

Temat: Czy uważnie przeczytaliśmy utwór H. Sienkiewicza ,,W pustyni i w puszczy”?

1.Odpowiedz na pytania sprawdzające znajomość lektury – plik ,,Sprawdzian z lektury” w plikach Teams. Odpowiedzi zapisz na podpisanej kartce i odeślij do sprawdzenia na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl

2. Przygotuj na brudno informacje o genezie powieści ,,W pustyni i w puszczy”, powstaniu Mahdiego, elementach świata przedstawionego.

 

11.03.2021  r. – czwartek

Temat: Elementy świata przedstawionego w powieści H. Sienkiewicza.

1.Zapoznaj się z genezą powieści ,,W pustyni i w puszczy”.

2.Zapisz w zeszycie elementy świata przedstawionego:

 • czas wydarzeń: lata 80 -te XIX w. ( grudzień 1884 – sierpień 1885) – zapoznaj się z informacjami dotyczącymi powstania Mahdiego;
 • miejsce wydarzeń: Afryka – Port Said, Medinet, Kair, Assuan, Chartum, Omdurman, Faszoda, Mombasa, Suez, Pustynia Libijska, puszcza afrykańska – obejrzyj trasę wędrówki bohaterów;
 • Bohaterowie: ( wypisz samodzielnie)

3. Przygotuj na brudno ramowy plan wydarzeń lub uporządkuj podany.

 Aresztowanie Fatmy.

Burza piaskowa.

Choroba Nel.

Chrzest Kalego i Mei.

Dobre rady Greka.

 Dołączenie Saby do karawany.

 Kali nowym wodzem.

Niespodziewany ratunek z rąk Glena i Clary'ego.

 Nieudane próby pozostawienia śladów przez porwanych (porzucone rękawice).

Oswojenie zwierzęcia przez Nel.

Pobyt na „górze Lindego”.

Podróż bohaterów do Kairu.

 Podróż przez sawannę.

Pogrzeb podróżnika i jego towarzyszy.

Porwanie dzieci.

Pożarcie koni przez lwy.

Próba uwolnienia się z rąk porywaczy – zdobycie strzelby.

Przecięcie worków z wodą przez czarowników.

 Przybycie do plemienia Wa-himów.

Przybycie podróżników do Omdurmanu.

Puszczanie latawców.

Spotkanie „wobo”.

 Spotkanie dzieci z rodzicami.

Spotkanie karawany z lwem.

Spotkanie z plemieniem M’Ruy – przymierze.

Spotkanie ze słoniem uwięzionym w wąwozie.

Staś przed obliczem Mahdiego.

Ślub Stasia i Nel.

Tułaczka dzieci do Faszody.

Uwolnienie Kinga.

Wizyta Stasia w obozie Lindego.

Wypędzenie czarowników z wioski.

Zamieszkanie w baobabie.

 Zastrzelenie lwa i zabicie porywaczy przez Stasia.

 Zwycięstwo Wa-himów nad Samburami.

 

12.03.2021 r. – piątek – 1 godz.

Temat: Fascynujące przygody Stasia i Nel.

1.Zapisz w zeszycie plan wydarzeń ( ułożony samodzielnie lub uporządkowaną propozycję podaną przez nauczyciela).

1.Aresztowanie Fatmy.
2. Podróż bohaterów do Kairu.
3. Porwanie dzieci.
4. Nieudane próby pozostawienia śladów przez porwanych (porzucone rękawice).
5. Dołączenie Saby do karawany.
6. Burza piaskowa.
7. Próba uwolnienia się z rąk porywaczy – zdobycie strzelby.
8. Przybycie podróżników do Omdurmanu.
9. Dobre rady Greka.
10. Staś przed obliczem Mahdiego.
11. Tułaczka dzieci do Faszody.
12. Spotkanie karawany z lwem.
13. Zastrzelenie lwa i zabicie porywaczy przez Stasia.
14. Pożarcie koni przez lwy.
15. Spotkanie ze słoniem uwięzionym w wąwozie.
16. Oswojenie zwierzęcia przez Nel.
17. Zamieszkanie w baobabie.
18. Choroba Nel.
19. Wizyta Stasia w obozie Lindego.
20. Pogrzeb podróżnika i jego towarzyszy.
21. Uwolnienie Kinga.
22. Pobyt na „górze Lindego”.
23. Puszczanie latawców.
24. Chrzest Kalego i Mei.
25. Spotkanie z plemieniem M’Ruy – przymierze.
26. Wypędzenie czarowników z wioski.
27. Spotkanie „wobo”.
28. Przybycie do plemienia Wa-himów.
29. Zwycięstwo Wa-himów nad Samburami.
30. Kali nowym wodzem.
31. Podróż przez sawannę.
32. Przecięcie worków z wodą przez czarowników.
33. Niespodziewany ratunek z rąk Glena i Clary'ego.
34. Spotkanie dzieci z rodzicami.
35. Ślub Stasia i Nel.

2.Napisz w zeszycie streszczenie wybranej przygody.

3.Określ gatunek literacki, do którego należy utwór ,,W pustyni i w puszczy”.

Cechy powieści podróżniczej:

• opowiada o podróżach, zazwyczaj do egzotycznych krajów

• jej bohaterowie przeżywają wiele przygód

• pojawiają się w niej opisy obcych ludów i ich kultury oraz przyrody

• adresowana jest najczęściej do młodzieży

4. Zgromadź na brudno słownictwo opisujące Stasia Tarkowskiego.

 

12.03.2021 r. – piątek – 2 godz.

Temat: Przygotowujemy się do charakterystyki Stasia Tarkowskiego – bohatera powieści H. Sienkiewicza.

1.Zapisz w zeszycie słownictwo charakteryzujące Stasia Tarkowskiego:

1. Przedstawienie postaci: Stanisław Tarkowski – główny bohater powieści H. Sienkiewicza ,,W pustyni i w puszczy”; 14 lat; urodził się i wychował w Port Saidzie; ojciec – Władysław Tarkowski – Polak, pracował pracował  przy budowie Kanału Sueskiego;  matka – z pochodzenia Francuzka – zmarła po urodzeniu syna; chłopiec wychowywał się pod opieka ojca.

2.Wygląd zewnętrzny: wyższy i silniejszy od swoich rówieśników; blond włosy.

3.Cechy charakteru, zachowanie : - opracuj samodzielnie.

2. Zaznacz w powieści fragmenty opisujące pustynię, burzę piaskową, khory, śpiewające piaski, fatamorganę, białą godzinę.

 

15.03.2021 r. - poniedziałek

Temat: Egzotyczny świat ludzi i przyrody w powieści H. Sienkiewicza.

1.Wpisz do zeszytu wyjaśnienie pojęcia egzotyczny.

2.Wpisz do zeszytu po 10 przykładów fauny i flory afrykańskiej.

Fauna afrykańska– wobo, ………

Flora afrykańska – rafia, ………..

3. Zapisz w zeszycie obyczaje mieszkańców Afryki opisane w powieści, np. wiara w dobre i złe Mzimu, porozumiewanie się za pomocą tam – tamów, czczenie ważnych wydarzeń tańcem, braterstwo krwi itp. …..

4. Odczytaj fragmenty opisujące pustynię, burzę piaskową, khory, śpiewające piaski, fatamorganę, białą godzinę.

5. Praca domowa: Przygotuj się do sprawdzianu z lektury.

 

 


 

Tydzień: 1.03. – 5.03.2021r.

W przyszłym tygodniu rozpoczynamy omawianie lektury.

1.03.2021 r. -  poniedziałek

Temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach?

1.Wykonaj zadanie na rozgrzewkę ze s. 227.

2.Przerysuj do zeszytu schemat zamieszczony w przypomnieniu ze s. 227.

3.Wykonaj pisemnie zad. 1,2 i 3 s. 227 – 228.

4.Wpisz do zeszytu przypomnienie ze s. 228.

5 Wykonaj pisemnie zad. 4 s. 228.

 

3.03.2021 r. – środa, 4.03.2021r. – czwartek i 5.03.2021r. – piątek – 1 godz.

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

1.Zapoznaj się z przypomnieniem ze s. 229.

2. Wpisz do zeszytu wyjaśnienie pojęć: związek wyrazów, związek główny i związki poboczne.

3.Z podanych zdań wypisz związki główne i poboczne.

Młodzi chłopcy chętnie czytają książki podróżnicze.

Mała Ola dostała wczoraj od mamy nowy rower.

Piękna królewna spotkała w lesie miłe, pracowite krasnoludki.

Biedna dziewczynka wytrwale sprzedaje zapałki.

Szara foka długo wygrzewała się na kamienistej plaży.

Na zielonej łące radośnie figlują trzy małe zające.

Dobra wróżka przegoniła nieznośnego trolla.

4. Wpisz do zeszytu nową wiadomość z podręcznika  ze s. 230.

5.Nazwij rodzaje związków w zdaniach:

Młodzi chłopcy chętnie czytają książki podróżnicze.

Mała Ola dostała wczoraj od mamy nowy rower.

Piękna królewna spotkała w lesie miłe, pracowite krasnoludki.

Biedna dziewczynka wytrwale sprzedaje zapałki.

Szara foka długo wygrzewała się na kamienistej plaży.

Na zielonej łące radośnie figlują trzy małe zające.

Dobra wróżka przegoniła nieznośnego trolla.

6.Zapoznaj się z nową wiadomością ze s. 231 i wpisz ją do zeszytu.

7.Wykonaj pisemnie zad. 5 s. 231.

 

5.03.2021r. – piątek – 2 lekcja

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym – przypomnienie wiadomości.

1.Wykonaj pisemnie zadanie na rozgrzewkę ze s. 232.

2.Zapoznaj się z przypomnieniami ze s. 232 i 233.

3 Na podstawie przypomnień sporządź w zeszycie notatkę dotyczącą  przecinka w zdaniu pojedynczym.

W zdaniu pojedynczym przecinek stawiamy:

a)

b)

c)

W zdaniu pojedynczym przecinka nie stawiamy:

a)

b)

4.Wykonaj pisemnie zad. 1, 2, 3  i 4 s. 232 – 233.


 

Tydzień: 22.02. – 26.02.2021 r.

poniedziałek – 22.02.2021 r.

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?

1.Zapoznaj się z informacjami ze s. 216.

2.Zapisz w zeszycie przydatne słowa( podręcznik s. 216):

 • rozpoczynające opowiadanie
 • przyspieszające akcję
 • kończące opowiadanie

3.Przeczytaj przykładowe opowiadanie twórcze – s. 217.

4.Wykonaj pisemnie na kartce zad. 4 s. 218 i prześlij do oceny do dnia 2 marca do godz.16 na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl

 

środa – 24.02.2021 r.

Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia?

1.Zapisz w zeszycie skojarzenia ze słowem wyobraźnia.

2. Przeczytaj wiersz ,,Pudełko zwane wyobraźnią’ – s. 219.

3.Określ nastrój wiersza.

4.Wykonaj ustnie zad. 2 s. 220.

5.Wpisz do zeszytu zad. 3 s. 220.

6. Zapoznaj się z wyjaśnieniem zwrotu środki stylistyczne i wpisz je do zeszytu.

7. Odszukaj w wierszu i wpisz do zeszytu porównania, epitety i ożywienia.

8.Wyjaśnij, jak rozumiesz tytuł utworu.

 

czwartek – 25.02.2021r.

Temat: Pamiętny dzień.

1.Zgromadź w zeszycie skojarzenia ze słowem książka.

2. Przeczytaj tekst z podręcznika ze s. 222 – 224.

3.Wpisz do zeszytu elementy świata przedstawionego w utworze ,,Atramentowe serce”.

4.Wskaż wydarzenia fantastyczne i realistyczne.

5.Wykonaj ustne zad. 1 – 5 s. 224 – 225.

 

 

piątek – 26.02.2021r. – 1 godz.

Temat: Zagadka Mona Lisy.

1.Wykonaj zad. zanim przeczytasz s. 225.

2. Zapisz skojarzenia ze słowem celebryta.

3.Przeczytaj tekst ze s. 225 -226.

4. Wykonaj ustnie zad. 1 – 5 s. 226.

5.Zredaguj wywiad, który można by przeprowadzić z Mona Lisą.

 

piątek – 26.02.2021r. – 2 godz.

Temat: Części zdania – ćwiczenia.

1.Sporządź wykresy i nazwij części zdania w podanych zdaniach:

Pracowite pszczółki zbierają nektar na łące.

Wczoraj nasza drużyna odniosła wielkie zwycięstwo.

Interesująca baśń bardzo zaciekawiła moją mamę.

Czarny rycerz pędził na rączym rumaku do zamku.

W ogródku szkolnym rosną piękne drzewka owocowe.

Promienie słońca ozłacają różowym blaskiem jezioro.

2. Przygotuj się do kartkówki z części zdania.


 

Tydzień: 15.02. – 19.02.2021r.

15.02.2021 r. -  poniedziałek

Temat: Ludzie muzyki.

1.Dokończ ustnie zdania:

Lubię słuchać muzyki, ponieważ …

Nie lubię słuchać muzyki, ponieważ …

2.Narysuj w zeszycie ćwierćnutę i pomaluj ją na wybrany kolor, który kojarzy ci się z muzyką. Uzasadnij ustnie swój wybór.

3. Przyporządkuj definicje do terminów i wpisz je do zeszytu.

 

Ludzie muzyki

 

Choreograf

Śpiewak, muzyk lub tancerz, który sam wykonuje dany utwór.

 

Chór

Opracowuje układy taneczne w balecie, musicalu, operze i innych widowiskach muzycznych.

Solista

Tworzy utwory muzyczne, dbając o harmonię dźwięków, melodię i rytm.

Tancerze

Kieruje wykonaniem utworu muzycznego przez orkiestrę lub chór. 

Orkiestra

Zespół śpiewaków, którzy wspólnie wykonują utwór muzyczny.

Aranżer

Wieloosobowy zespół muzyków, którzy grają na różnych instrumentach.

Autor tekstów, tekściarz

Ludzie, którzy za pomocą kroków, ruchów i gestów opowiadają jakąś historię i wyrażają uczucia.

Kompozytor

Odpowiada za całokształt projektu muzycznego. Decyduje między innymi o wyborze utworów i ich wykonawców. Nadzoruje poszczególne etapy prac.

Producent muzyczny

Osoba odpowiedzialna za techniczne opracowanie utworu i nagranie dźwięku.

Realizator dźwięku

Pisze piosenki lub utwory kabaretowe.

Dyrygent

Przystosowuje utwór do warunków, w których zostanie on wykonany, na przykład opracowuje go na inny niż przewidziano w oryginale instrument, głos lub zespół.

 

4.Zastanów się, co by było gdyby nie było muzyki.

 

17.02.2021 r. – środa

Temat: Koncert Wojskiego.

1.Przeczytaj fragment ,,Pana Tadeusza” –  podręcznik s.201.

2.Wykonaj zad. 1 – 5 s. 203.

3. Uporządkuj punkty planu koncertu Wojskiego.

□ Oklaski słuchaczy.

□ Echo i muzyka.

□ Historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu.

□ Pierwsze dźwięki muzyki.

□ Opis rogu Wojskiego.

□ Odgłosy zwierząt.

□ Zdziwienie strzelców.

3. Co się działo, gdy Wojski zaczynał grać na rogu? Wpisz w puste miejsca podane wyrażenia. Pamiętaj o zachowaniu właściwej kolejności.

odgłosy zwierząt, zdziwienie strzelców, echo i muzyka, oklaski słuchaczy, historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu

 

Dźwięki rogu

Wywołane obrazy

1. Pierwsze dźwięki rogu

 

 

2. Drugie zadęcie w róg

 

3. Gra na rogu po raz trzeci

 

 

 

4. Wypisz do zeszytu z fr. ,,Pana Tadeusza” epitety, porównania i wyrazy  dźwiękonaśladowcze.

 

18.02.2021r. – czwartek i 19.02.2021r. – piątek – 2 godz.

Temat: Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en.

1.Wykonaj w zeszycie zadanie na rozgrzewkę ze s. 204.

2. Po przeczytaniu przypomnienia ze s. 204  oraz nowej wiadomości ze s. 205 sporządź notatkę dotyczącą pisowni ą i ę.

3. Wykonaj pisemnie zad od 1 do  5 s. 204  - 206.

4. Przeczytaj nową wiadomość ze s. 206 i sporządź notatkę.

6.Wykonaj zad. 7 – 10 s. 206 – 207.

7. Odszukaj w zeszycie ćwiczeń temat Pisownia ą, ę oraz om, on, em, en i wykonaj 5 wybranych ćwiczeń.

 

19.02.2021r. – piątek – 2 lekcja

Temat: Sprawdź wiedzę i umiejętności.

 


 

Tydzień: 8.02. – 12.02.2021 r.

poniedziałek – 8.02.2021 r.

Temat: ,,Coś więcej tkwi w tym hobbicie, niż wam się wydaje…” – charakterystyka Bilba Bagginsa.

1.Zgromadź słownictwo do charakterystyki Bilba Bagginsa:

 • Przedstawienie postaci
 • Wygląd zewnętrzny
 • Cechy charakteru, zachowanie

 

środa – 10.02.2021 r.

Temat: Podsumowanie i powtórzenie treści z rozdziału IV.

1.Zapoznaj się z zagadnieniami do powtórzenia przed sprawdzianem – s. 188.

2. Przeczytaj tekst ,,Lalki w ogniu” – s. 189.

3. Wykonaj pisemnie zad. od 1 do 8 ze s. 189 – 190.

4. Przygotuj się do sprawdzianu z roz. IV – 19. 02.2021r. – piątek

 

czwartek – 11.02.2021r.

Temat: Na skrzydłach fantazji.

1.Zgromadź na podstawie dostępnych źródeł informacje na temat Marcina Kołpanowicza.

2.Przyjrzyj się obrazowi ze s. 191.

3. Wykonaj ustnie zad. od 1 do 6 ze s. 191.

4. Opisz obraz ,,Pracownia geografa”.

 

piątek – 12.02.2021r. – 1 godz.

 

Temat: Widzenie świata.

 

1.Opisz na brudno obraz wywołany w Twojej wyobraźni przez hasło ,,przyroda”.

2.Odczytaj tekst ze s. 192.

3.Wykonaj ustnie zad. od 1 do 6 ze s. 192 – 193.

 

 

piątek – 12.02.2021r. – 2 godz.

 

Temat: Mowa muzyki.

 

1.Wyjaśnij na podstawie dostępnych źródeł znaczenie słowa ,,maestro”.

2.Zastanów się nad następującymi pytaniami:

W jakich okolicznościach najczęściej słuchasz muzyki?

Jak muzyka wpływa na Twój nastrój?

Co decyduje o tym, że dany utwór szczególnie Ci się podoba?

Jakie znaczenie mają dla Ciebie słowa do muzyki?

Jaką rolę odgrywa wyobraźnia podczas słuchania muzyki?

3. Przeczytaj tekst ,,Tam, gdzie mieszka Muzyka”.

4. Wykonaj ustnie zad. od 1 do 7 s. 196.

5. Wpisz nową wiadomość do zeszytu – s. 196.

6.Wykonaj na brudno zad. 8 s. 197.

 


 

Tydzień: 1.02. – 5.02.2021 r.

poniedziałek – 1.02.2021 r.

Temat: Co już wiemy o częściach zdania? – przydawka, dopełnienie i okolicznik.

1.Wpisz notatkę do zeszytu.

Przydawka to część zdania, która:

a)jest najczęściej określeniem rzeczownika;

b)wyrażona jest zazwyczaj przymiotnikiem, liczebnikiem, rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym ( rzeczownik z przyimkiem);

c)odpowiada na pytania:

 • jaki? jaka? jakie?, np. nowoczesny budynek;

 

 • który? która? które?, np. trzecie piętro;

 

 • czyj? czyja? czyje?, np. projekty inżyniera;

 

 • ile?, np. dwa mieszkania;

 

 • czego?, np. rozwiązanie problemu;

 

 • z czego?, np. dom z cegły.

 

 

Dopełnienie to część zdania, która:

a)jest najczęściej określeniem czasownika;

b)wyrażona jest zazwyczaj rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym (rzeczownik z przyimkiem);

c)odpowiada na pytania przypadków zależnych ( wszystkie przypadki oprócz mianownika i wołacza):

 • kogo? czego?, np. nie spodziewaliśmy się gości   D.

 

 • komu? czemu?, np. podziękowałem siostrze  C.

 

 • kogo? co?, np. przygotowałem kolację   B.

 

 • z kim? z czym?, np. rozmawiały z Anią   N.

 

 • o kim? o czym?, np. zapomniałem o serwetkach  Ms.

 

 

Okolicznik to część zdania, która:

a)jest najczęściej określeniem czasownika;

b)wyrażona jest zazwyczaj przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym (rzeczownik z przyimkiem);

c)odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy? skąd?, dokąd?, którędy?, dlaczego?, jak długo?, z jakiego powodu?, np.

 • kiedy? – wróciliśmy wczoraj;

 

 • dokąd? – poszliśmy do lasu;

 

 • jak? – bacznie spoglądał;

 

 • gdzie? – ukryliśmy się w zaroślach.

 

2. Narysuj wykresy podanych zdań i nazwij części zdania.

Zaatakowany diplodok uderzał napastnika długim ogonem.

Wykres zdania znajduje się w plikach do pobrania.

 

                                      

zaatakowany – przydawka

diplodok – podmiot

uderzał – orzeczenie

napastnika – dopełnienie

długim – przydawka

ogonem – dopełnienie

 

Młodzi chłopcy chętnie czytają książki podróżnicze.

Mała Ola dostała wczoraj od mamy nowy rower.

Piękna królewna spotkała w lesie miłe, pracowite krasnoludki.

Biedna dziewczynka wytrwale sprzedaje zapałki.

Szara foka długo wygrzewała się na kamienistej plaży.

Na zielonej łące radośnie figlują trzy małe zające.

Dobra wróżka przegoniła nieznośnego trolla.

 

 

środa – 3.02.2021 r., czwartek – 4.02.2021 r.

Temat: Hobbici, elfy, krasnoludy i mapy, czyli jak pisarz tworzy świat Hobbita.

1.Przygotuj notatkę biograficzną o J. R. R. Tolkienie.

2.Ustal  i wpisz do zeszytu elementy świata przedstawionego – czas, miejsce akcji, bohaterowie.

3. Uporządkuj plan wydarzeń i wpisz go do zeszytu.

 

Pojawienie się Gandalfa przed domem Bilba.

Kolacja z czarodziejem i krasnoludami.

Atak smoka na Miasto na Jeziorze.

Bitwa Pięciu Armii.

Droga przez spokojne kraje.

Napad goblinów na podróżników śpiących w jaskini.

Oblężenie Samotnej Góry.

Pobyt w ostatnim Przyjaznym Domu.

Podróż przez Mroczną Puszczę.

Pokonanie Smauga przez Barda.

Pomoc ze strony orłów.

Schronienie się na drzewach przed wargami i goblinami.

Spotkanie Bilba z Gollumem i rozwiązywanie zagadek.

Spotkanie z trollami i zdobycie mieczy Orkrista i Glamdringa.

W niewoli u elfów.

Walka z pająkami.

Wizyta podróżników u Beorna.

Wizyta w Mieście na Jeziorze.

Wyruszenie w podróż.

Znalezienie pierścienia przez Bilba i wydostanie się z jaskini.

Zorganizowanie ucieczki z niewoli przez Bilba.

Zwiady pod Górą i rozmowa Bilba ze Smaugiem.

Zwycięstwo nad goblinami.

Droga powrotna.

Bilbo w domu.

4. Ustal, do jakiego gatunku literackiego należy utwór ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”. W tym celu uzupełnij podanymi sformułowaniami  poniższą tabelę:

książka jest wyposażona w mapę, na której można zaznaczyć trasę wyprawy Bilba; Gandalf nie bez przyczyny wyznacza Bilba na czternastego uczestnika wyprawy – pod koniec opowieści Hobbit mówi: ,,A więc stare przepowiednie jednak się sprawdziły…’’; Gandalf to czarodziej, Erlond jest elfem, poza ludźmi bohaterami są hobbici i krasnoludy; ,,U krasnoludów pierwszym dniem Nowego Roku jest pierwszy dzień ostatniego księżyca jesieni”; brak samochodów, telefonów komórkowych, jeździ się konno, wokół rosną lasy, panują królowie; Bilbo wraz z krasnoludami wyrusza odzyskać skarby, a po drodze zostaje właścicielem ważnego dla dalszej historii przedmiotu

Pisarz uznany za twórcę literatury fantasy

J. R. R. Tolkien

 

Cechy literatury fantasy

 

 

Świat nie jest współczesny, lecz podobny do dawnego, z zamierzchłych czasów.

 

 

 

Do utworu często dołączone są mapy.

 

 

Charakterystyczne postacie: smoki, wróżki, czarodzieje, krasnoludy, elfy  …

 

 

 

Bohaterowie wyruszają w daleką wyprawę, by spełnić jakąś misję.

 

 

 

Istnieje przepowiednia, która wytycza losy bohaterów.

 

 

 

Często w świecie utworu obowiązuje własna miara czasu – odmienny kalendarz.

 

 

 

 

piątek - 5.02.2021 r. – 1 godz.

Temat: Sztuka przekonywania według krasnoludów i Gandalfa.

1.Uzupełnij w zeszycie tabelę następującymi zwrotami: do uznania jego klienta za niewinnego; do pójścia do kina; do kupienia jakiegoś produktu; do głosowania na jego partię; do zawarcia rozejmu.

Kto/co

Reklama

Polityk

Poseł w czasie wojny

Adwokat

Kolego

Do czego może przekonywać?

 

 

 

 

 

 

2.Zgromadź w zeszycie jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do czasownika przekonywać.

3. Ustal, w jaki sposób Gandalf i krasnoludy przekonywali hobbita do wyruszenia w podróż. Wnioski zapisz w tabeli. Wpisz do niej następujące sformułowania: śpiewają pieśni, by wprowadzić  Bilba w odpowiedni nastrój; zaświadcza, że Hobbit będzie dobrym towarzyszem wyprawy; wywołują zaciekawienie opowieściami o tajemnicach; opowiadają o pięknych okolicach, które chce się zobaczyć na własne oczy; przestrzega przed wyruszeniem w trzynastu, bo trzynastka przynosi pecha; oznajmia, że nikogo lepszego nie znajdzie; tłumaczy, że wypraw jest dla hobbita nagrodą i przyniesie korzyści; obiecują zdobycie skarbów; chwali odwagę hobbita i nazywa go zuchem.

Bilbo

Gandalf

 

Krasnoludy

 

Gandalf przekonuje krasnoludy, że Bilbo będzie dobrym towarzyszem wyprawy

 

 

4. Zastanów się nad przesłaniem powieści ,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”.

5. Wpisz notatkę  do zeszytu.

   W powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” została opisana podróż  Bilba Bagginsa, krasnoludów i czarodzieja Gandalfa po skarby skradzione przez smoka Smauga. Początkowo uczestnicy wyprawy odnoszą się do siebie z nieufnością. W trakcie wędrówki jednak, dzięki wspólnym doświadczeniom i wzajemnemu wsparciu, uczą się współpracy i motywują do pokonywania trudności. Stają się lojalnymi przyjaciółmi, gotowymi narażać swoje życie w obronie kompanów. W przygodach wędrowców znaczącą rolę  odgrywają czarodziejskie moce. Pomagają  im pokonać zło.

    Świat opisany przez Tolkiena jest nieprawdziwy. Rządzą nim legendy, pieśni i magia. Mimo to wydaje się czytelnikom bliski, ponieważ bohaterowie doświadczają  uczuć znanych każdemu człowiekowi. Zniechęcenie, nadzieja, chęć  osiągnięcia czegoś wielkiego, pragnienie bycia lubianym dotyczą wszystkich ludzi. Wyruszając w podróż z hobbitem i krasnoludami, mamy okazję  się przekonać, że warto pokonywać własne słabości. Troszcząc się o innych, zyskujemy przyjaciół. Przedkładając przyjaźń nad inne bogactwa, dokonujemy naprawdę dobrego wyboru.

 

piątek – 5.01.2021 r. – 2 godz.

Temat: Pieśni, zagadki i pamiętniki, czyli jak literatura umilała życie w dawnych czasach.

1.Zastanów się, jak ludzie spędzali czas w dawnych czasach.

2.Wskaż różnice między pieśnią a piosenką. W tym celu uzupełnij tabelę wyrażeniami:

 • Jak ją opisać? – zawsze można ją sobie nucić; podniosła, patetyczna; służy rozrywce; wznoszona w uroczystych, szczególnych momentach;  opowiada o wielkich bohaterach oraz o wspaniałych przygodach i czynach; umila czas, np. w pracy; wznoszona, np. przez rycerzy; słucha się jej przy innej pracy, niejednokrotnie nie zwracając uwagi na treść
 • Jakie czasowniki najlepiej pasują? – wznieść; zaintonować; rozpocząć; zainicjować; nucić; zaśpiewać

 

 

pieśń

piosenka

Jak ją opisać?

 

 

Jakie czasowniki najlepiej pasują?

 

 

 

3.Zastanów się, czym różnią się pieśni elfów, krasnoludów i goblinów. Dobierz określenia spośród podanych: wzywają do przygód i odkrywania tajemnic, dodają ducha; straszne, złowrogie, przerażające; pełne spokoju, opisują wspaniałą, czarowną przyrodę.

Pieśni elfów - …..

Pieśni krasnoludów - …

Pieśni goblinów - …

4. Bilbo Baggins pisze pamiętnik. Zredaguj kartkę z pamiętnika bohatera, w której opowiesz o pojawieniu się Gandalfa i krasnoludów w jego domu. Pracę prześlij do oceny do 10.02. 2021 r. do godz. 16 na adres: gosia.mierzejewska@wp.pl

poniedziałek – 8.02.2021 r.

Temat: ,,Coś więcej tkwi w tym hobbicie, niż wam się wydaje…” – charakterystyka Bilba Bagginsa.

1.Zgromadź słownictwo do charakterystyki Bilba Bagginsa:

 • Przedstawienie postaci
 • Wygląd zewnętrzny
 • Cechy charakteru, zachowanie

 


 

 Tydzień: 25.01. - 29.01.2021 r.

poniedziałek – 25.01.2021 r., środa – 27.01.2021r. – 2 godz.

Temat: Co już wiemy o częściach zdania? – podmiot i orzeczenie.

1.Zapoznaj się z przypomnieniem ze s. 161.

2. Wykonaj pisemnie zad. 1 s. 161, 2 i 3 s. 162.

3. Wpisz notatkę do zeszytu.

Podmiot to nadrzędna część zdania. Nazywa wykonawcę czynności. Odpowiada najczęściej na pytania: kto?, co? Wyróżniamy:

a)podmiot gramatyczny – wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku, np. Klaudia dostała nagrodę. Ona ma talent.

b) podmiot szeregowy – składa się z kilku wyrazów oznaczających wykonawcę czynności, np. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zorganizowali świąteczne spotkanie.

c)podmiot domyślny – nie jest wyrażony w zdaniu odrębnym słowem, lecz możemy się go domyślić dzięki formie orzeczenia lub z treści innych zdań, np. Mówił wyraźnie. (on)

4. Zapoznaj się z nową wiadomością ze s. 162 i wpisz ją do zeszytu.

5. Wykonaj pisemnie. zad. 4 s. 162.

6. Wykonaj ustnie zad. 5 s. 162.

7. Wpisz notatkę do zeszytu.

Orzeczenie to podrzędna część zdania tylko wobec podmiotu. Nazywa czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi?, co się z kimś ( czymś) dzieje? Wyróżniamy:

a)orzeczenie czasownikowe – wyrażone czasownikiem w formie osobowej, np. Dziecko zachorowało.

c)orzeczenie imienne – oznacza cechę, tego na co wskazuje podmiot, kim lub czym jest podmiot albo w jakim stanie się znajduje, np. Janek jest pracowity.  Mój brat jest studentem. Dzień był pochmurny.  Składa się z łącznika i orzecznika. W roli łącznika występuje osobowa forma czasownika: być, stać się lub zostać. W funkcji orzecznika może występować: przymiotnik, rzeczownik, zaimek rzeczowny, liczebnik lub przysłówek.

8. Zapoznaj się z nową wiadomością ze s. 163 i wykonaj pisemnie zad. 7 s. 163.

9. W podanych zdaniach wskaż orzeczenia.

Pszczoła jest owadem. Ciało pszczoły jest owłosione. Odwłok jest żółtawoszary. Pszczoła ma bardzo delikatne skrzydełka. Pszczoły żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym. Pszczoły są bardzo pożyteczne. Ludzie od dawna je hodują dla miodu i wosku.

 

czwartek – 28.01.2021 r., piątek – 29.01.2021r. – 1 godz.

Temat: Co już wiemy o częściach zdania? – przydawka, dopełnienie i okolicznik.

1.Wpisz notatkę do zeszytu.

Przydawka to część zdania, która:

a)jest najczęściej określeniem rzeczownika;

b)wyrażona jest zazwycz