Religia prawosławna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
05.2021

 Tydzień od 24. 05. 2021r. do 30. 05. 2021r.

 24.05. 2021r.

 Temat: Przemienienie Pańskie.


Tydzień od 03. 05. 2021r. do 10. 05. 2021r.

 05.05. 2021r.

 Temat: Czytanie troparionów i wybranych kondakionów dwunastu wielkich świąt.


Tydzień od 26. 04. 2021r. – 02. 05. 2021r.

Ten tydzień, to Wielki Tydzień w Cerkwi Prawosławnej. W tych dniach wspominamy ostatnie dni życia Jezusa na ziemi, Jego męki i śmierć. Postarajmy się przeżyć te dni właściwie, aby godnie i z radością duchową spotkać Zmartwychwstałego Chrystusa.   Wam kochane dzieci oraz Waszym rodzinom życzę wszelkich łask od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

26.04. 2021r.

Temat: „Święto nad świętami” – nadrzędna rola święta Zmartwychwstania Pańskiego.

- Przepisz do zeszytu kondakion święta i naucz się go na pamięć: „Światisia, światisia, nowyj Ijerusalimie, sława bo Hospodnia na tiebie wozsija, likuj nynie i wiesielisia Sionie: Ty że, czistaja, krasujsia Bohorodice, o wostanii rożdżestwa Twojeho.

28.04. 2021r.

Temat: Tradycje świąt wielkanocnych.

- W zeszycie opisz tradycje świąt wielkanocnych jakie są w Twoim domu.


 Tydzień od 19. 04. 2021r. – 25. 04. 2021r.

 Najbliższa niedziela 25 kwietnia, to bardzo ważne święto – Wjazd Jezusa do Jerozolimy. W tym dniu przychodzimy do cerkwi z palmami.  

 19.04.2021r.

 Temat: Święty Męczennik Gabriel – analiza troparionu.

 21.04. 2021r.

 Temat: Królewski wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

- Przepisz pytania do zeszytu i odpowiedz na nie:

1. Dlaczego ludzie tłumnie wyszli, aby powitać Jezusa?

2. Kiedy obchodzimy Wjazd Jezusa do Jerozolimy?

3. Dlaczego w dzień tego święta przychodzimy do cerkwi z gałązkami palmowymi?


Tydzień od 12. 04. 2021r. – 18. 04. 2021r

12.04.2021r.

Temat: Wydarzenia Wielkiego Tygodnia i ich odzwierciedlenie w życiu liturgicznym.

14.04. 2021r.

Temat: Utrwalenie wiadomości o ostatnich dniach życia Jezusa.


 Tydzień od 05. 04. 2021r. – 11. 04. 2021r.

 07. 04. 2021r.

Temat: Wydarzenia Wielkiego Tygodnia i ich odzwierciedlenie w życiu liturgicznym.


Tydzień od 29. 03. 2021r. – 04. 04. 2021r.

 29. 03. 2021r.

 Temat: Wydarzenia Wielkiego Tygodnia i ich odzwierciedlenie w życiu liturgicznym.

 30. 03. 2021r.  

Temat: Wydarzenia Wielkiego Tygodnia i ich odzwierciedlenie w życiu liturgicznym.


Tydzień od 22. 03. 2021r. – 28. 03. 2021r.

 22.03. 2021r.

 Temat: Rekolekcje wielkopostne.   

 24. 03. 2021r.  

 Temat: Zwiastowanie – początek zbawienia.

 - Przepisz do zeszytu słowa modlitwy „Pozdrowienie Anielskie” i przetłumacz ją na język polski:

 „ Bohorodice Diewo radujsia, Błahodatnaja Marije, Hospod” s Toboju, błagosłowienna Ty w żenach i błagosłowien płod czrewa Twojeho jako Spasa rodiła jesi dusz naszych”.

 Pracę prześlij na stronę szkoły do 26.03.2021r.


Tydzień od 15. 03. 2021r. – 21. 03. 2021r.

15. 03. 2021r.

Temat: Modlitwy Wielkiego Postu.

1. Przypomnij sobie modlitwę wielkopostną Św. Efrema Syryjczyka, aby powiedzieć ją na pamięć. 

 17. 03. 2021r.

Temat: Rekolekcje wielkopostne.


 Tydzień od 08. 03. 2021r. – 14. 03. 2021r.

08.03. 2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości o sakramentach.

1. Wypisz nazwy sakramentów w języku polskim i cerkiewnosłowiańskim.

2.Napisz, na czym polegają poszczególne sakramenty.

Pracę prześlij na adres szkoły do 12. 03. 2021r.

 10. 03. 2021r.

Temat: Wielki Post.

1.  Wykonaj plakat zatytułowany: „Wielki Post drogą do Boga”.

Pracę przynieś do szkoły lub prześlij na adres szkoły do 24. 03. 2021r.

 


Tydzień od 01. 03. 2021r. – 07. 03. 2021r.

01. 03. 2021r.

Temat: Sakrament Namaszczenia Świętymi Olejami.

1.     Przepisz do zeszytu następujący fragment z Listu ap. Jakuba i przetłumacz na język polski:

„Bolejet li kto w was: da prizowiet preswitiery cerkownyja, i da molitwu sotworat nad nim, pomazawsze jego jelejem wo imia Hospodnie”.

 03. 03. 2021r.

Temat: Powtórzenie wiadomości o sakramentach. 

1. Wypisz sakramenty dzieląc je na powtarzalne i niepowtarzalne.

2. Napisz, co stanowi widzialną, a co niewidzialną stronę sakramentu?

Pracę prześlij na adres szkoły do 07. 03. 2021r.

 


Tydzień od 22. 02. 2021r. – 28. 02. 2021r.

22. 02. 2021r.

Temat: Sakrament Kapłaństwa.

 • Odpowiedz na pytania:
 1. Jak powstało kapłaństwo w Starym Testamencie?
 2. Kto był pierwszym Pasterzem i Arcykapłanem w Nowym Testamencie?

 24. 02. 2021r.

Temat: Sakrament Małżeństwa.

 • Wypisz obrzędy, jakie wchodzą w skład sakramentu Małżeństwa.

              ( katechizm s. 56 – 58)

Pracę prześlij na adres szkoły do 27. 02. 2021r.

 


Tydzień od 15. 02. 2021r. – 21. 02. 2021r.

15. 02. 2021r.

Temat: Sakrament Spowiedzi.

 • Przepisz do zeszytu słowa Jezusa skierowane do Apostołów i wyjaśnij jak należy je rozumieć: „Zaprawdę powiadam wam, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i na niebie, a cobyście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane na niebie.”
 • Dlaczego spowiedź jest uznawana za środek uzdrawiający?
 • Pracę prześlij na adres szkoły do 19. 02. 2021r.

 17. 02. 2021r.

Temat: Sakrament Świętej Eucharystii.

 • Sakrament Eucharystii może dokonywać się tylko podczas Świętej Liturgii. Wymień rodzaje Św. Liturgii w cerkwi prawosławnej.

 


Tydzień od 08. 02. 2021r – 14. 02. 2021r

08. 02. 2021r.

Temat: Omówienie sakramentu Miropomazanija.

 10. 02. 2021r.

Temat: Spotkanie Pańskie świętem młodzieży prawosławnej.

 • Pod tematem opisz historię święta Spotkanie Pańskie.
 • Opisz, na czym polega obrzęd wwodu (wocerkowlenija) w cerkwi prawosławnej.

Pracę prześlij na adres szkoły do 12. 02. 2021r.

 


Tydzień od 01. 02. 2021r. do  07. 02. 2021r.

01.  02.  2021r.

Temat: Znaczenie sakramentów w życiu chrześcijanina.

 • Wypisz nazwy sakramentów w brzmieniu polskim i cerkiewnosłowiańskim. Możesz skorzystać z katechizmu s. 36 – 59 (stara wersja) lub ze strony internetowej http://sakramenty.cerkiew.pl/

 03.  02. 2021r.

Temat: Omówienie sakramentu Chrztu.

 • Odszukaj w Piśmie Świętym wskazane fragmenty J.3,5; Mt. 28,19, przepisz je do zeszytu i wyjaśnij o czym one mówią. Możesz skorzystać z katechizmu s. 36 – 40.
 • Odpowiedz na pytania:
 1. Kiedy i gdzie zostałeś/łaś ochrzczony/ochrzczona?
 2. Jakie imię nadano Ci podczas chrztu?
 3. Jak nazywają się Twoi rodzice chrzestni?

Pracę prześlij na adres szkoły do 05. 02. 2021r.