Jesteś tutaj: Start / Klasa 7A / Geografia

Geografia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
05.2021

04.05.2021 i 11.05.2021

Temat: Relacje Polski z sąsiadami.

Podręcznik str. 168-172.

Do zeszytu wykonaj notatkę.

 

 


21, 28.04.2021

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

Podręcznik str. 160-167.

Do zeszytu na podstawie mapy

ogólnogeograficznej wypisz krainy geograficzne Rosji

gospodarczej wypisz okręgi przemysłowe Rosji


13.04.2021

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

Podręcznik str. 152-157.

Do zeszytu wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str.157.


23.03.2021

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy.

Podręcznik str. 145-151.

Do zeszytu wykonaj notatkę.

 

30.03.2021

Temat: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Białorusi.

Podręcznik str. 145-151.

Do zeszytu wykonaj notatkę.


16.03.2021

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Podręcznik str. 138-144.

Na podstawie podręcznika wypisz jak najwięcej argumentów zachęcających do wyjazdu na wycieczkę do Czech i Słowacji. Wykonaj to na kartce i pracę przynieś do sprawdzenia do szkoły.

Termin: 22.03.2021r do godziny 13.00


09.03.2021

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Podręcznik str. 130-137.

Do zeszytu wykonaj notatkę.

Proszę o dostarczenie uzupełnionych zeszytów przedmiotowych do szkoły.

Termin:12.03.2021r.

 


02.03.2021

Temat: Gospodarka Europy – sprawdzenie wiadomości.

Szczegóły na lekcji online.

 


 23.02.2021

 Temat: Gospodarka Europy – powtórzenie.

Na podstawie podręcznika str.96-126 wykonaj do zeszytu SPRAWDŹ SIĘ str 127-128.

 


 

16.02.2021

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Podręcznik str. 120-124. Do zeszytu wykonaj ćwiczenia1 i 2 str. 124.

 


 

09.02.2021

Temat: Energetyka w Europie.

Na podstawie podręcznika str.114-119 zapisz do zeszytu

 1. Źródła energii z podziałem na odnawialne i nieodnawialne.

 2. Dla każdego rodzaju elektrowni podaj państwo w którym jest ona podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię. Rodzaje elektrowni pod mapą str. 116.

 3. Wykonaj ćwiczenie 3 str. 119 do zeszytu.


 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I LUDNOŚĆ EUROPY  KL.VI.

 

Na podstawie podręcznika i własnej wiedzy odpowiedz na pytania:

 

 

 

 1. Na jakich półkulach leży Europa i jaka to jej część?

 2. Jakie oceany oblewają Europę i z której strony?

 3. Wymień 4 półwyspy Europy.

 4. Wymień 4 wyspy należące do Europy.

 5. W jakiej części Europy leżą łańcuchy górskie, podaj ich przykłady.

 6. W jakiej części Europy leżą niziny, podaj ich przykłady.

 7. Jaki związek mają ze sobą ruchy płyt litosfery i wulkany na Islandii?

 8. Wymień strefy klimatyczne Europy w kolejności od południa w kierunku północnym. Dla każdej z nich podaj charakterystyczna formację roślinną.

 9. Z jakimi krajami graniczy obecnie Polska?

 10. Wymień zadania Unii Europejskiej?

 11. Podaj czynniki wpływające na dużą gęstość zaludnienia, poprzyj je przykładami.

 12. Podaj czynniki wpływające na małą gęstość zaludnienia, poprzyj je przykładami.

 13. Wymień trzy skutki starzenia się społeczeństw.

 14. Wymień trzy przyczyny migracji.

 15. Jakie funkcje jako miasto pełni Londyn?

 16. Jakie funkcje jako miasto pełni Paryż?

odpowiedzi prześlij do 10 lutego na adres:  prace@nurzec-stacja.eu  lub h.muczko@zspnurzecstacja.pl 

 

 

02.02.2021

Sprawdzian nie mógł się odbyć w ustalonym terminie. W zamian otrzymacie do wykonania pracę tzw. długoterminową. We środę na zdalnym ukażą się zagadnienia do opracowania pisemnie i przesłania. Uwagi, szczegóły, termin zostaną ustalone na lekcji online.

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Podręcznik str. 107-113.

W ramach notatki przepisz: To najważniejsze!


 

26.01.2021

Temat: Sprawdzian – Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.

W trakcie lekcji online będą podyktowane polecenia. Na napisanie sprawdzianu i przesłanie przewidziane jest 55min.


 

tydzień 18-24.01.2021

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

Na podstawie podręcznika str.96-105 zapisz do zeszytu cechy rolnictwa Danii i Węgier najlepiej dzieląc stronę zeszytu pionową kreską. Uwzględnij następujące cechy: klimat, gleby, ukształtowanie powierzchni, własność, wielkość gospodarstw, zmechanizowanie, pomoc państwa, dostępność środków ochrony roślin. Objaśnienia na lekcji online.