Wychowanie do życia w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2020

25-29.01.2021r

Temat:Stalking, hejting, cyberprzemoc (grupa chłopców)

1. Ryzyko uzależnienia: • silna potrzeba korzystania z Internetu, • osłabienie samokontroli, • spędzanie coraz większej ilości czasu on-line, • rozdrażnienie przy próbach ograniczenia korzystania.

2. Zasady roztropnego korzystania z mediów

3. Cyberprzemoc i stalking.

4. Nękanie, wyśmiewanie i hejt w przestrzeni wirtualnej.

5. Zasady etyczne w mediach.

Wyjaśnij na czym polega roztropne korzystanie z mediów, podaj przykłady.


 

18 - 22.01.21r

Temat: Stalking, hejting, cyberprzemoc (grupa dziewcząt)

1. Ryzyko uzależnienia: • silna potrzeba korzystania z Internetu, • osłabienie samokontroli, • spędzanie coraz większej ilości czasu on-line, • rozdrażnienie przy próbach ograniczenia korzystania.

2. Zasady roztropnego korzystania z mediów

3. Cyberprzemoc i stalking.

4. Nękanie, wyśmiewanie i hejt w przestrzeni wirtualnej.

5. Zasady etyczne w mediach.

Wyjaśnij na czym polega roztropne korzystanie z mediów, podaj przykłady.


 

21-22.12.2020r.

Temat: Media - wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.

1. Zalety środków masowej komunikacji

2. Mechanizmy manipulacji w reklamie.

3. Kontakty wirtualne a fizyczna obecność: • kreowanie siebie zgodnie z aktualnymi trendami, • „lajki” i lęk przed utratą polubień, • „sieciowi” znajomi, • Fake newsy.

4. Bierne korzystanie z mediów: • brak refleksji i analizy treści, • przyzwyczajenie i uzależnienie.

Napisz co to znaczy Twoim zdaniem - bezpieczne korzystanie z mediów.


 

Tydzień 14-18.12.2020r.

Temat:Mam swoją godność (grupa chłopców)

1.Człowiek istotą wielowymiarową.

2. Szacunek dla ciała w kontekście godności człowieka.

3. Naturalna potrzeba intymności.

4. Zachowania, które łamią prawo do intymności

 5. Sytuacje, które naruszają intymność.

6. Asertywność wobec próby naruszenia sfery intymnej (odmowa, jednoznaczne i bezsłowne komunikaty).

7. Strony pornograficzne : • pornografia przedmiotowym traktowaniem człowieka, • możliwość szybkiego uzależnienia od pornografii • przepisy prawa (art. 200 par. 3 KK).

8. Wypracowanie postawy czujności wobec dwuznacznych zachowań innych osób.

Jakie zachowania łamią prawo do intymności?  Na czym polega intymność fizyczna a na czym psychiczna?


 

Tydzień 7 - 11.12.2020r.

Temat: Mam swoją godność (grupa dziewcząt)

1.Człowiek istotą wielowymiarową.

2. Szacunek dla ciała w kontekście godności człowieka.

3. Naturalna potrzeba intymności.

4. Zachowania, które łamią prawo do intymności

 5. Sytuacje, które naruszają intymność.

6. Asertywność wobec próby naruszenia sfery intymnej (odmowa, jednoznaczne i bezsłowne komunikaty).

7. Strony pornograficzne : • pornografia przedmiotowym traktowaniem człowieka, • możliwość szybkiego uzależnienia od pornografii • przepisy prawa (art. 200 par. 3 KK).

8. Wypracowanie postawy czujności wobec dwuznacznych zachowań innych osób.

Jakie zachowania łamią prawo do intymności?  Na czym polega intymność fizyczna a na czym psychiczna?


 

Tydzień 30.11.2020r. - 4.12.2020r.

Temat: Dojrzewam do męskości (grupa chłopców)

1. Być  mężczyzną,być kobietą.
2. Dojrzewanie chłopców w perspektywie pełnienia przyszłych życiowych ról.
3. Niewłaściwe odżywianie, używki zagrożeniem dla zdrowia i kondycji nastolatka.
4. Akceptacja siebie i swojej męskości.

Punkty do zapisania w zeszycie. Wyjśnij w jaki sposób używki wpływają na rozwój nastolatka. Nie odsyłać do sprawdzenia.


 

Tydień 23-27.11.2020r.

Temat: Dojrzewam do kobiecości (grupa dziewcząt)

1. Być kobietą, być mężczyzną.
2. Dojrzewanie dziewcząt w perspektywie macierzyństwa.
3. Niewłaściwe odżywianie zaburzeniem funkcjonowania organizmu
  anoreksja,
• bulimia.
4. Akceptacja siebie i swojej kobiecości.

Punkty do zapisania w zeszycie. Wyjaśnijcie poijęcia: anoreksja, bulimia. Jakie są różnice między tymi chorobami? Nie odsyłać do sprawdzenia.


 

Tydzień 16 - 20.11.2020r.

Temat: Mój styl to zdrowie (grupa chłopców)

Punkty do zapisania w zeszycie.

1. Zdrowie – stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego (definicja WHO – Światowej Organizacji Zdrowia).

2. Zdrowie prokreacyjne, czyli zdolność przekazywania życia.

3. Czynniki wpływające na zdrowie prokreacyjne.

4. Obserwacja własnego organizmu i zgłaszanie rodzicom zdrowotnych zaburzeń.

Napisz co wpływa na zdrowie na podstawie dostępnych źródeł. Nie przesyłać odpowiedzi.


 

9.11.2020r. - 13.11.2020r.

Klasa VIb

Temat: Mój styl to zdrowie (grupa dziewcząt)

Punkty do zapisania w zeszycie.

1. Zdrowie – stanem dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego (definicja WHO – Światowej Organizacji Zdrowia).

2. Zdrowie prokreacyjne, czyli zdolność przekazywania życia.

3. Czynniki wpływające na zdrowie prokreacyjne.

4. Obserwacja własnego organizmu i zgłaszanie rodzicom zdrowotnych zaburzeń.

5. Pierwsza wizyta u ginekologa

 

Napisz co wpływa na zdrowie na podstawie dostępnych źródeł. Nie przesyłać odpowiedzi.


 

Tydzień: 3.11 - 6.11.2020r.

  

Temat : Zarządzanie sobą (grupa chłopców)

Notatka (punkty) do zeszytu:

1. Planowanie zajęć i efektywne wykorzystywanie czasu.

2. Higieniczny tryb życia:

• regularny sen,

• higiena osobista,

• stosowny ubiór.

3. Zasady zdrowego odżywiania.

4. Aktywność fizyczna i wypoczynek.

5. Własna odpowiedzialność za zdrowie i jakość życia.

Proszę w zeszycie rozwinąć punkt 3 – zasady zdrowego odżywiania na podstawie dostępnych źródeł. Proszę mi tego nie przesyłać.

 


26.10.2020r.

 

Temat : Zarządzanie sobą (grupa dziewcząt)

 

Notatka (punkty) do zeszytu:

1. Planowanie zajęć i efektywne wykorzystywanie czasu.

2. Higieniczny tryb życia:

• regularny sen,

• higiena osobista,

• stosowny ubiór.

3. Zasady zdrowego odżywiania.

4. Aktywność fizyczna i wypoczynek.

5. Własna odpowiedzialność za zdrowie i jakość życia.

 

Proszę w zeszycie rozwinąć punkt 3 – zasady zdrowego odżywiania na podstawie dostępnych źródeł. Proszę mi tego nie przesyłać.