Jesteś tutaj: Start / Klasa 7B / Język angielski

Język angielski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
05.2021

Tydzień 10.05-14.05.2021

GRUPA I

Lesson

 Subject: Revision- Unit 8.

 1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 102 w podręczniku.

 2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się 28 maja (piątek).

 Lesson

 Subject: Skills revision- Units 7-8.

 1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 104.

 Homework. Wykonaj zadania 3/104 i 4/105. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Lesson

 Subject: Landscapes and countries-vocabulary.

 1. Opisz obrazek z ćw. 1 str. 106. Odpowiedz na pytania:

 *Do you like this place?

 *Do you have places like this in your country?

 *Would you like to visit it?

 2. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramek  'Landscapes and natural features' oraz 'Countries'

 3. Wykonaj ćw. 5 i 6 str. 106.

 4. Przepisz i naucz się użycia właściwych przyimków:

 in a forest/a lake//a field/ the mountains/ the sea

 on a beach/ an island/ the coast

 by a lake/ the river/the sea

 5. Wykonaj ćw.7 i 10 str. 106

 Homework. Ćw. 7 str. 105. Pracę proszę przesłać na mój e-mail do wtorku  18 maja.

 

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Present Perfect-exercises.


1. Wykonaj pisemnie wszystkie ćwiczenia ze str. 132 z podręcznika.

2. Wykonaj ćwiczenia on-line utrwalające czas Present Perfect:

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-perfect-simple/exercises

 

Lesson

Subject: Outdoor activities.


1. Przepisz i przetłumacz słownictwo z ramek 'Outdoor activities' i 'Sporting equipment'.

2. Spójrz na obrazki w ćw. 1 str. 111 i odpowiedz na pytanie:

Which activity would you like to do? Why?

3. Wykonaj ćw. 2,5,7,8 str. 111.

 

 Lesson

Subject: Asking for, giving and refusing permission.


1. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Speaking' na str. 112 w podręczniku.

2. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Can I ask a favour?'

3. Wykonaj ćw. 3,5,6,7 str. 112.

 


 

Tydzień 4.05-07.05.2021

GRUPA I

Lesson

Subject: Listening and vocabulary: An unusual school.

 

1. Wysłuchaj nagrania o Skerries School i wybierz właściwą odpowiedź ( ćw.3 str.99).

2. Odpowiedz ustnie na pytanie: Would you like to be the only pupil in your school? Why?/ Why not?

3. Uzupełnij i przetłumacz wyrażenia z ramki 'School and education'

4. Obejrzyj filmik, dzięki któremu dowiesz się, jak wygląda system edukacji w Wlk. Brytanii

https://www.youtube.com/watch?v=BowbmDE9lJ8

 

 

Lesson

Subject: Speaking : probability.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'I'll definitely pass' na str. 100 w podręczniku. Przepisz i przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tym tekście:

Gosh!-

What a nightmare!-

Fingers crossed!-

3. Odpowiedz na pytanie: How do you feel before an important exam?

4. Spójrz na tabelkę 'Probability', z której dowiesz się, jak w jęz. angielskim wyrażamy prawdopodobieństwo.

5. Obejrzyj filmik na ten temat:

https://www.youtube.com/watch?v=BvwMs6a-3Xw

6. Wykonaj zad.1,2,6,7 /100.

 

 Lesson

Subject: Adjectives with prepostions.


1. Opisz ustnie obrazek na str. 101 w podręczniku. Następnie przeczytaj notatki znajdujące się w ćw. 2 i dopasuj imiona dzieci.

2. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Adjectives with prepositions'. Naucz się ich na następną lekcję.

Zapamiętaj, że po tych wyrażeniach do czasownika wstawiamy końcówkę -ing, np.

I am good at drawing.- Jestem dobry w rysowaniu.

She is interested in swimming.- Ona interesuje się pływaniem.

3. Wykonaj ćw. 5 i 7 str. 101.

4. Wypisz i przetłumacz 8 innych adjectives with prepostions.

 

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Present Perfect.


1. Przypomnij sobie użycie i konstrukcję czasu Present Perfect.

Użycie czasu Present Perfect:

 

 • czynność, która dopiero co się zakończyła i nie ma podanego konkretnego momentu w przeszłości (np. On właśnie wyszedł. – He has just left.);
 • skutek czynności przeszłej widoczny w teraźniejszości (np. Zjadłam dużo i nie jestem już głodna. – I have eaten a lot and I’m not hungry any more.);
 • czynność, która rozpoczęła się w określonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Nie widziałam jej od roku. – I haven’t seen her for a year.);
 • czynność, która rozpoczęła się w nieokreślonym momencie w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej (np. Zawsze ją lubiłam. – I have always liked her.);
 • czynności przeszłe, w których nie zaznaczono kiedy miały miejsce (np. Kupiłam samochód. – I have bought a car.)

Budowa:

 Budowa zdania twierdzącego 

Podmiot + have/has + III forma czasownika + reszta zdania
I + have + gone + to Scotland once.
(Pojechałam raz do Szkocji.) 

– have – stosuje się dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej oraz wszystkich osób liczby mnogiej (I – ja, you – ty/wy, we – my, they – oni/one);
– has – stosuje się dla 3 osoby liczby pojedynczej (he – on, she – ona, it – to/ono).

Budowa zdania przeczącego

 Podmiot + have/has + not + III forma czasownika + reszta zdania

I + have + not + gone + to Scotland.
(Nie pojechałam do Szkocji.)

 Budowa pytania

 Pytania w czasie Present Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie have/has na początek zdania:

 Have/has + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania

Have + you ever + gone + to Scotland?
(Czy kiedykolwiek pojechałaś do Szkocji?)

 

2. Przeczytaj tekst z ćw. 2 str. 108 i odpowiedz na pytania:

*How many countries does Todd Morden still have to visit?

*Which were his favourite places?

3. Wykonaj ćw. 4,5,6 str. 108.

4. Homework. Wykonaj kartę pracy. Będzie umieszczona w plikach- materiały z zajęć.

 

 Lesson

Subject: Reading and vocabulary-true story.


1. Przeczytaj tekst 'Alone in the jungle' na str. 109 w podręczniku. Przepisz nowe wyrażenia, któe wystąpiływ tym tekście:

give up- poddać się

except- z wyjątkiem

weak- słaby

voices-głosy

2. Wykonaj ćw. 3,4,5 str. 109.

 

Lesson

Subject: Present Perfect with already/ just/ yet.

 1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Have you bought the tickets?' na str. 110 w podręczniku.

2. Spójrz na tabelkę w ćw. 3 i przepisz notatkę:

W czasie Present Perfect używamy następujących przysłówków:

already – już (używany jest w twierdzeniach i pytaniach), np.
 • I have already done it. (Już to zrobiłem.)
just – właśnie, dopiero co (używany jest w twierdzeniach i pytaniach), np.
 • I’m not hungry, I’ve just had lunch. (Nie jestem głodny, właśnie zjadłem obiad.) 
yet – jeszcze (używany jest w przeczeniach i pytaniach), np.
 • Has he stopped talking yet? (Czy on już przestał gadać?

Uwaga!  Zwróć uwagę na miejsce w którym wstawiamy te przysłówki.

 

 3,  Wykonaj ćw. 5 i 6 str. 109.
 
4. Homework. Ćw. 7 str. 109 (pisemnie).
 
 

 

Tydzień 26.04-30.04.2021

Grupa I

 Lesson

 Subject: Future Simple. Will- for future predictions.

 

 

1. Przepisz notatkę:

 

Czas Future Simple czyli przyszły prosty używany jest dla wyrażania przyszłości tzw. nieplanowanej, niepewnej, co do realizacji której nie mamy całkowitej pewności. Future Simple stosujemy do planów, przypuszczeń, rzeczy które mogą nastąpić, nie ma jednak całkowitej pewności co do ich realizacji.

Budowa:

1) twierdzenie:

podmiot+will+czasownik w bezokoliczniku

np. She will go to the cinema.

2) przeczenie:

podmiot+ will not (won't)+ czasownik w bezokoliczniku

np. The test won't  be difficult.

3) pytanie: 

Will+podmiot+ czasownik w bezokoliczniku

Will you help me?

Uwaga!

*W twierdzeniach najczęściej używamy form skróconych 'll

 2.  Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 96 z podręcznika.

 

Lesson

Subject: Reading and vocabulary: First job.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Beyonce cut my hair' na str. 97 w podręczniku.

2. Wykonaj zad. 1,2,3 str. 97.

3. Przepisz i przetłumacz słownictwo z tabelki 'Work and types of jobs'.

4. Wykonaj pisemnie zad.4 str.97

 

Lesson

Subject: First conditional.


1. Przepisz notatkę:

 FIRST CONDITIONAL- pierwszy tryb warunkowy

 • Zastosowanie

Pierwszego trybu warunkowego używamy  mówiąc o możliwości,  prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności  w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się wydarzyć.

 • Wzór zdania

 If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik

np.If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

lub

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

np.I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi.

 

2. Przeczytaj tekst 'If you don't study' na str. 98 w podręczniku.

3. Wykonaj pisemnie zad. 2, 6 i 7 str.98.

4. Homework. Wykonaj pisemnie zad. 8/98..

 

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Revision- Unit 8.


1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 102 w podręczniku.

2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się 4 maja (wtorek).

 

Lesson

Subject: Skills revision- Units 7-8.


1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 104-105.

2. Homework. Ćw. 7 str. 105. Pracę proszę przesłać na mój e-mail do środy 5 maja.

 

Lesson

Subject: Landscapes and countries-vocabulary.


1. Opisz obrazek z ćw. 1 str. 106. Odpowiedz na pytania:

*Do you like this place?

*Do you have places like this in your country?

*Would you like to visit it?

2. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramek  'Landscapes and natural features' oraz 'Countries'

3. Wykonaj ćw. 5 i 6 str. 106.

4. Przepisz i naucz się użycia właściwych przyimków:

in a forest/a lake//a field/ the mountains/ the sea

on a beach/ an island/ the coach

by a lake/ the river/the sea

5. Wykonaj ćw.7 i 10 str. 106

 


 

Tydzień 19.04-23.04.2021

GRUPA I 

 Lesson

 Subject: Where can you buy a town?-reading

 1. Przeczytaj tekst 'Where can you buy a town?' na str. 92 w podręczniku.

 2. Przetłumacz nowe słownictwo, które wystąpiło w tekście:

 auction-

 cemetery-

 forehead-

 introductions-

 operate-

 3. Wykonanj ustnie zad. 1,2,3 str. 93.

 4. Wykonaj pisemnie zad. 5 i 7 str. 93.

 5. Homework. Przepisz i przetłumacz nazwy zawodów z ramki 'Jobs' str. 94 i 'Work' str. 95

 

Lesson

Subject: Test-Unit 7.

 

Lesson

Subject: Jobs-vocabulary.

1. Spójrz na diagram na str. 94 w podręczniku i dowiedz się, jaki zawód jest idealny dla ciebie.

2. Wykonaj wszystkie zadania ze str. 95 z podręcznika.

3. Wykonaj quizlet:

 https://quizlet.com/246622100/level-a2-lesson-81-jobs-zawody-flash-cards/

4. Homework. Przygotuj się do odpowiedzi ustnej z nazw zawodów i słownictwa z 2 ostatnich lekcji.

 

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Listening and vocabulary: An unusual school.

 

1. Wysłuchaj nagrania o Skerries School i wybierz właściwą odpowiedź ( ćw.3 str.99).

2. Odpowiedz ustnie na pytanie: Would you like to be the only pupil in your school? Why?/ Why not?

3. Uzupełnij i przetłumacz wyrażenia z ramki 'School and education'

4. Obejrzyj filmik, dzięki któremu dowiesz się, jak wygląda system edukacji w Wlk. Brytanii

https://www.youtube.com/watch?v=BowbmDE9lJ8

5. Homework. Wykonaj pisemnie ćw. 6,7,8 str. 99.

 

Lesson

Subject: Speaking : probability.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'I'll definitely pass' na str. 100 w podręczniku. Przepisz i przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tym tekście:

Gosh!-

What a nightmare!-

Fingers crossed!-

3. Odpowiedz na pytanie: How do you feel before an important exam?

4. Spójrz na tabelkę 'Probability', z której dowiesz się, jak w jęz. angielskim wyrażamy prawdopodobieństwo.

5. Obejrzyj filmik na ten temat:

https://www.youtube.com/watch?v=BvwMs6a-3Xw

6. Wykonaj wszystkie ćw. ze str 100.

 

 Lesson

Subject: Adjectives with prepostions.


1. Opisz ustnie obrazek na str. 101 w podręczniku. Następnie przeczytaj notatki znajdujące się w ćw. 2 i dopasuj imiona dzieci.

2. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Adjectives with prepositions'. Naucz się ich na następną lekcję.

Zapamiętaj, że po tych wyrażeniach do czasownika wstawiamy końcówkę -ing, np.

I am good at drawing.- Jestem dobry w rysowaniu.

She is interested in swimming.- Ona interesuje się pływaniem.

3. Wykonaj ćw. 5 i 7 str. 101.

4. Wypisz i przetłumacz 10 innych adjectives with prepostions.

 


 

Tydzień 12.04-16.04.2021

GRUPA I

 Lesson

 Subject: Notes (making arrangements).

 1. Obejrzyj filmik, następnie odpowiedz na pytania:

a) Do you like shopping centres?

b) How often do you go to shopping centres?

c) Who do you go with?

https://edesk.pearson.pl/lesson/view/5244140623233024/next/~courses~5938978284896256

2.Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Writing' na str. 89 w podręczniku.

 3. Wykonaj w zeszycie ćw.1,2 i 4 str.89.

 

 * Homework. Ćw. 5 str.89 (pisemnie).Praca zostanie sprawdzona na kolejnej lekcji on-line.

 

 Lesson

 Subject: Revision- Unit 7 (part 1).

 1. Wykonaj w zeszycie wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 91.

 Lesson

 Subject: Revision-Unit 7 (part 2).

 1. Wykonaj dodatkowe ćwiczenia z rozdziału 7. Karty pracy zostaną wyświetlone na lekcji on-line.

 2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się w czwartek 22.04.

 

 

 

 

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Future Simple. Will- for future predictions.

 


1. Przepisz notatkę:

Czas Future Simple czyli przyszły prosty używany jest dla wyrażania przyszłości tzw. nieplanowanej, niepewnej, co do realizacji której nie mamy całkowitej pewności. Future Simple stosujemy do planów, przypuszczeń, rzeczy które mogą nastąpić, nie ma jednak całkowitej pewności co do ich realizacji.

Budowa:

1) twierdzenie:

podmiot+will+czasownik w bezokoliczniku

np. She will go to the cinema.

2) przeczenie:

podmiot+ will not (won't)+ czasownik w bezokoliczniku

np. The test won't  be difficult.

3) pytanie: 

Will+podmiot+ czasownik w bezokoliczniku

Will you help me?

Uwaga!

*W twierdzeniach najczęściej używamy form skróconych 'll

 2.  Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 96 z podręcznika.

 

Lesson

Subject: Reading and vocabulary: First job.


1. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Beyonce cut my hair' na str. 97 w podręczniku.

2. Wykonaj ćw. 1,2,3 str. 97.

3. Przepisz i przetłumacz słownictwo z tabelki 'Work and types of jobs'.

4. Wykonaj pisemnie ćw.4 str.97

5. Homework. Wykonaj kartę pracy. Będzie umieszczona w plikach: materiały z zajęć.

 

Lesson

Subject: First conditional.


1. Przepisz notatkę:

 FIRST CONDITIONAL- pierwszy tryb warunkowy

 • Zastosowanie

Pierwszego trybu warunkowego używamy  mówiąc o możliwości,  prawdopodobieństwie wykonania pewnej czynności  w teraźniejszości lub przyszłości. Używając tego trybu warunkowego wyrażamy duże prawdopodobieństwo, że może się wydarzyć.

 • Wzór zdania

 If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + will+ czasownik

np.If she visits me, I will be happy. – Jeśli mnie odwiedzi, będę szczęśliwy.

lub

Podmiot + will + czasownik + If + Podmiot + Present Simple

np.I will be happy if she visits me – Będę szczęśliwy jeśli mnie odwiedzi.

 

2. Przeczytaj tekst 'If you don't study' na str. 98 w podręczniku.

3. Wykonaj pisemnie ćw 2, 6 i 7 str.98.

4. Homework. Ćw. 8 str. 98 (pisemnie).

 


 

Tydzień 05.04-09.04.2021

Grupa I

 Lesson

 Subject: A radio interview about how to save money.

  1. Wykonaj quiz 'How important is money for you?'

 2. Wytłumacz różnicę pomiędzy słówkiem borrow a lend.

 3. Odpowiedz na pytanie: Does money make people happy?

 4. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Money'. Naucz się ich na nastęną lekcję.

 5. Wykonaj ćw. 3,4,6,7 str.87.

 Lesson

 Subject: Speaking: shopping for clothes.

 1. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki' Shopping for clothes'. Przeprowadź przykładową rozmowę z kolegą/koleżanką.

 2. Wyłuchaj i przeczytaj tekst 'New shoes'. Przetłumacz nowe wyrażenia:

 Just a second.-

 I'm fed up.-

 3. Wykonaj ćw. 3 i 4 str.88.

 4.Wykonaj quizlet:

https://quizlet.com/246621202/level-a2-lesson-75-money-pieniadze-flash-cards/

https://quizlet.com/246621043/level-a2-lesson-71-containers-okreslanie-ilosci-rzeczownikow-niepoliczalnych-flash-cards/

5. Obejrzyj filmik:

 https://www.youtube.com/watch?v=aWSg7MsHYpU

 

 

Grupa II

Lesson

Subject: Where can you buy a town?-reading


1. Przeczytaj tekst 'Where can you buy a town?' na str. 92 w podręczniku.

2. Przetłumacz nowe słownictwo, które wystąpiło w tekście:

auction-

cemetery-

forehead-

introductions-

operate-

3. Wykonanj ustnie ćw. 1,2,3 str. 93.

4. Wykonaj pisemnie ćw. 5 i 7 str. 93.

5. Homework. Przepisz i przetłumacz nazwy zawodów z ramki 'Jobs' str. 94 i 'Work' str. 95

 

Lesson

Subject: Jobs-vocabulary.

1. Spójrz na diagram na str. 94 w podręczniku i dowiedz się, jaki zawód jest idealny dla ciebie.

2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze str. 95 z podręcznika.

3. Homework. Przygotuj się do odpowiedzi ustnej z nazw zawodów i słownictwa z 2 ostatnich lekcji.

 


 

Tydzień 29.03.-02.04.2021

Grupa I

 

Lesson

 Subject: Going to and the Present Continuous.

 1. Przypomnij sobie jak opisujemy przyszłość w języku angielskim, zapisz notatkę w zeszycie.

 

 3. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Are you coming with us'. Przetłumacz wyrażenia:

 It's a surprise!-

 Thanks for telling me.-

 4. Wykonaj ćw. 1,2,3,5 str. 86.

5. Wykonaj quizlet: 

https://quizlet.com/246621135/level-a2-lesson-73-shopping-centres-centra-handlowe-flash-cards/

https://quizlet.com/246621165/level-a2-lesson-74-out-of-class-flash-cards/

* Homework

Wykonaj ćwiczenie 6 str.86 z podręcznika do zeszytu.

 

GRUPA II

Lesson

Subject: Test-Unit 7.

 

 


 

Tydzień 22.03.-26.03.2021

GRUPA II

Lesson

Subject: Notes (making arrangements).


1. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Writing' na str. 89 w podręczniku.

2. Wykonaj w zeszycie ćw.1,2 i 4 str.89.

3. Homework. Ćw. 5 str.89 (pisemnie).Praca zostanie sprawdzona na kolejnej lekcji on-line.

 

Lesson

Subject: Revision- Unit 7 (part 1).

1. Wykonaj w zeszycie wszystkie ćwiczenia powtórzeniowe ze str. 91.

 

Lesson

Subject: Revision-Unit 7 (part 2).

1. Wykonaj dodatkowe ćwiczenia z rozdziału 7. Karty pracy zostaną wyświetlone na lekcji on-line.

2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się we wtorek 30.03.

 

 


 

Tydzień 15.03-19.03.2021

GRUPA II

Lesson

Subject: Going to and the Present Continuous.


1. Przypomnij sobie jak tworzymy czas przyszły w języku angielskim (tabela ćw. 4 str.86). Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=_ijisUEakxI

2. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Are you coming with us'. Przetłumacz wyrażenia:

It's a surprise!-

Thanks for telling me.-

3. Wykonaj ćw. 1,2,3,5 str. 86.

4. Homework. Ćw.6 str.86.

 

Lesson

Subject: A radio interview about how to save money.

 1. Wykonaj quiz 'How important is money for you?'

2, Wytłumacz różnicę pomiędzy słówkiem borrow a lend.

3. Odpowiedz na pytanie: Does money make people happy?

4. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki 'Money'. Naucz się ich na nastęną lekcję.

5. Wykonaj ćw. 3,4,6,7 str.87.

 

Lesson

Subject: Speaking: shopping for clothes.


1. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z ramki' Shopping for clothes'. Przeprowadź przykładową rozmowę z kolegą/koleżanką.

2. Wyłuchaj i przeczytaj tekst 'New shoes'. Przetłumacz nowe wyrażenia:

Just a second.-

I'm fed up.-

3. Wykonaj ćw. 3 i 4 str.88.

4. Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=aWSg7MsHYpU

 

 


 

Tydzień 08.03-12.03.2021

Lesson

Subject: Shopping around.

1. Przepisz i przetłumacz słownictwo z ramki Types of shops str.82 oraz Containers str.83.

2. Wykonaj wszystkie ćw. ze str.83 (pisemnie do zeszytu).

3. Naucz się nowego słownictwa na następną lekcję.

 

Lesson

Subject: Comparative and superlative adjectives.


1. Na podstawie tabelki omów jak w języku angielskim stopniujemy przymiotniki.

 

 2. Wykonaj w zeszycie ćw. 1,2,6,7 str. 84.

3.Homework. Wykonaj pisemnie ćw. 8 str.84. 

 

Lesson

Subject: The history of shopping centres-reading.

 1. Przepisz i przetłumacz słownictwo z ramki Vocabulary: shopping centres str.85 w podręczniku.

2. Odpowiedz ustnie na pytanie: Where do you prefer to spend your free time and why?

3. Spróbuj odpowiedzieć na pytania z ćw.2 str. 85. Odpowiedzi sprawdź na str. 133.

4. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'Who invented the shopping centre?'. Przepisz i przetłumacz nowe słownictwo z tekstu:

pleasant-

in the middle-

unfortunately-

out-of-town-

invention-

5. Wykonaj pisemnie ćw. 4 i 6 str. 85.

6. Homework. Wykonaj pisemnie ćw.7 str.85. Naucz się słownictwa z lekcji.

 


 

Tydzień 01.03-05.03.2021

Lesson

Subject: Test- Unit 6.

 

Lesson

Subject: Poland. Home-cooked.


1. Przepisz i przetłumacz do zeszytu nowe słownictwo:

beetroots-

broccoli-

cabbage-

noodles-

pearl barley

peppers-

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 78.

3. Przeczytaj menu z ćw.3 i odpowiedz na pytanie: What would you like to have?

4. Przeczytaj post Tomka 'My heart beats for beets' i na jego podstawie odpowiedz na pytania w ćw.5.

5. Wykonaj ćw. 6 i 8 str.79.

6. Homework. Wykonaj ćw. 10 str.79 pisemnie w zeszycie. Praca zostanie sprawdzona na zajęciach on-line.

 

Lesson

Subject: Skills revision.


1. Wykonaj wszystkie ćwiczenia z tematu Skills Revision Units 5-6 str. 80-81.

2. Homework. Napisz e-mail ćw. 7 str. 81. Praca zostanie sprawdzona na lekcji on-line. 

 


 

Tydzień 22.02.-26.02.2021

Lesson

Subject: Talking about health and illnesses.


1. Opisz obrazek na str. 74 w podręczniku.

2. Wysłuchaj i przeczytaj tekst 'What's the matter.'  Przetłumacz nowe wyrażenia:

I see.-

Just the usual.-


3. Przepisz i przetłumacz wyrażenia z tabelki Speaking: Health and illnesses. Naucz się ich na następną lekcję.

4. Wykonaj ćw. 5 i 6 str.74.

 

Lesson

Subject: English in use: phrasal verbs.


1. Spójrz na ramkę Language i dowiedz się czym są phrasal verbs.

2. Przetłumacz podane phrasal verbs i naucz się ich na następną lekcję.

find out-

take up-

give up-

go on-

top up-

get on-

hang out-

check out-

look after-

go off-

pick up-

fall out-

 3. Wykonaj ćw. 1,2,3,4 str. 75.

 

 Lesson

Subject: Revision-Unit 6.

1.  Wykonaj w zeszycie ćwiczenia powtórzeniowe 1,2,3,4,5,6 str. 76

2. Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się w czwartek 4 marca. O formie sprawdzianu zostaniesz poinformowany na lekcji on-line.

 


 

Tydzień 15.02-19.02.2021

 

Lesson 

Subject: Reading and vocabulary: Sleep problems.

 1. Przeczytaj tekst na str. 71. Przetłumacz nowe wyrażenia, które wystąpiły w tym tekście:

  get ready for bed-

  fall asleep-

  feel tired/sleepy-

  teenagers-

  depend on-

  memory-

 2. <span<