Jesteś tutaj: Start / Klasa 7B / Język polski

Język polski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
11.2020

 

17.05.2021 r. – 19.05.2021 r.

 

18.05.2021 r. (wtorek)

Temat: Co już wiemy o twórczości Aleksandra Fredry?

 

1. Zapoznaj się informacjami dotyczącymi Aleksandra Fredry ze s. 324. - 325.

2. Przeanalizuj zadania 1.-5. s. 324.-325., zad. 2./325. wykonaj w zeszycie.

 

 

 

18.05.2021 r. (wtorek)

Temat: Wojna – bohaterstwo czy bezsensowna śmierć? (S. Crossan „My dwie, my trzy, my cztery” -fragmenty)

 

1. Przeczytaj fragment książki ze s. 314. -315.

2. Przeanalizuj zadania znajdujące się pod tekstem. 

3. Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w temacie lekcji.

 

 

 

19.05.2021 r. (środa)

Temat: O trudnych wyborach naszych bliskich. (B. Kosmowska „Pozłacana rybka”- fragmenty)

 

1. Zastanów się nad zagadnieniem zamieszczonym przed tekstem. (s. 326.)

2. Przeczytaj tekst. (s. 326.-328.)

3. Wykonaj ustnie pol. 1.-8./328.

4. Wykonaj w zeszycie zad. 8./328.

 

 


 

Tydzień: 10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.

 

11.05.2021 r. (wtorek) - 2 lekcje

Temat: „Tych dwóch ludzi – ogień, woda” - charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta. (A. Fredro „Zemsta”)

1.Wykorzystując zaznaczone fragmenty utworu, zgromadź informacje o bohaterach „Zemsty”, a następnie uzupełnij poniższą tabelkę.

 

2. Porównaj informacje dotyczące obu postaci, zredaguj i zapisz wniosek.

Praca domowa

Zaznacz fragmenty utworu dotyczące Papkina.

 

 

 

12.05.2021 r. (środa)

Temat: Jaką rolę pełni w „Zemście” Papkin? (A. Fredro „Zemsta”)

 

1. Wykorzystując zaznaczone fragmenty, zgromadź informacje o Papkinie i zapisz je w zeszycie w formie notatki.

2. Odpowiedz pisemnie na pytanie zawarte w temacie lekcji.

 

 

 

13.05.2021 r. (czwartek)

Temat: Dlaczego „Zemsta” A. Fredry nas śmieszy?

 

1. Zapoznaj się z wiadomościami dotyczącymi komizmu i jego rodzajów (skorzystaj w tym celu z podręcznika – s. 319.).

2. Zapisz w zeszycie wyjaśnienie tego pojęcia, wypisz rodzaje komizmu i podaj po trzy przykłady z utworu Fredry każdego typu komizmu. 

Praca domowa:

Wspólnie z kolegami przygotuj inscenizację najzabawniejszego, Twoim zdaniem, fragmentu „Zemsty”.

 

 

 

14.05.2021 r. (piątek)

Temat: „Zemsta” A. Fredry jako komedia.

 

1. Przypomnij cechy dramatu i wskaż je w utworze „ Zemsta”. 

2. Zapisz w zeszycie definicję komedii jako gatunku dramatycznego (podr. s. 319.), znajdź cechy komedii w utworze A. Fredry.