Jesteś tutaj: Start / Klasa 7B / Plastyka

Plastyka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
04.2021

 12.05.2021

 Temat:Przykładowe opisy dzieł sztuki.

Proszę przygotować dokumentację stopnia realizacji projektu.

Przygotuj: kartka z bloku, ołówek-B2,B4,HB,lustro.

  KONKURS: " CHOĆ  JEDEN DZIEŃ PSZCZOŁĄ BYĆ". 

Praca plastyczna w formacie A4 w układzie poziomym przedstawiająca jedno z nastepujących zagadnień:

 arola pszczoły w przyrodzie,

 b)zagrożenia dla pszczół wynikajace z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa,

c)sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół,

d)możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

 Dowolna technika malarska, rysunkowa, graficzna. Praca nie może być wyklejana ziarnami, kulkami z bibuły, nie może być formą przestrzenną.

 TERMIN SKŁADANIA PRAC29.05.2021


28.04.2021

Temat: Projekt artystyczno-edukacyjny cz.II

-konsultacje.

Przygotuj zeszyt i podręcznik.

Uwaga! Proszę o złozenie w szkole uzupełnionych zeszytów przedmiotowych(temat-zd.n.+ notatka) do dnia 30.04.2021.Dziękuję


21.04.2021

Temat:Projekt artystyczno-edukacyjny.

-faza realizacyjna

-role i zadania uczestników projektu

-konsultacje

Przygotuj: czarny mazak, marker, kartka z bloku, linijka.

DLA CHĘTNYCH: WYKONAJ PRACĘ  PLASTYCZNĄ NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA,DNIA ZIEMI. Może to być w formie plakatu, reklamy, kolażu, logo itd.Technika dowolna.  format A4,A3 

PRACE NA OCENĘ W II SEMESTRZE NAUKI: 

-wyszukaj w internecie i opisz HAPPENING, PERFORMANCE.

-wykonaj pracę w technice mozaiki :MARTWA NATURA-OWOCE I SZKLANE NACZYNIE.Format A4

-PORTRET- wykonaj portret z tektury przy użyciu różnej grubosci i struktury materiału. Forma płaska-reliefowa, A3,A4

-wykonaj ołówkiem szkic z natury: ręka-dloń.

-analiza dzieła "Eksperyment z ptakiem i pompą powietrzną"-Joseph Wright-ZESZYT

-pomysł, realizacja projektu artystyczno-edukacyjnego,

-prace dodatkowe.


14.04.2021

Temat: Projekt artystyczno-edukacyjny.

-załozenia metody projektu,

-faza przygotowawcza,

-formy i strategie działań.

Przygotuj pomysł na  projekt artystyczno-edukacyjny, przemyśl sposób realizacji  swoich założeń.

Kontynuacja pracy odtwórczej z lekcji 31.03. i 07.04.2021


07.04.2021

Temat: Analiza dzieł sztuki. 

-kontynuacja tematu z lekcji poprzedniej.

Przygotuj: zeszyt, podręcznik, blok rysunkowy, ołówek, linijkę.


31.03.2021

Temat: Analiza dzieł sztuki.

-elementy formy dzieła sztuki: technika wykonania i materiał, faktura, kształty, proporcje i skala, barwa, kompozycja, perspektywa, światłocien, plama barwna, linia.

-porównanie poszczególnych środków wyrazu na wybranych przykładach.

Przygotuj: zeszyt, podręcznik, blok rysunkowy, ołówek, linijkę.


24.03.2021

Temat: Rola i cel odwzorowania rzeczywistości w sztuce (c. d. tematu- Tworzenie z natury).

- typy rejestracji natury: obserwacja, szkic, odwzorowanie, przetworzenie, karykatura.

Kontynuacja pracy plastycznej z lekcji poprzedniej-portret.


17.03.2021

Temat: Portret- tworzenie z natury.

Przypomnij sobie czym jest portret, autoportret.

Przygotuj: róznej grubości tekturę, kartkę z bloku lub podkład formatu A3, klej, nożyce, wydruk lub rozrysuj schemat twarzy na formacie A3.

Konkurs plastyczny: " Bezpiecznie na wsi mamy -od 30lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" 

 -celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego,

  -praca plastyczna ma obrazować sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

 Format A3, praca plastyczna- płaska, technika dowolna, termin 26.03.2021. Prace składamy w budynku szkoły. 


10.03.2021

Temat: Tworzenie z natury.

-terminy: szkic, portret, autoportret, martwa natura, pejzaż, plener, camera obscura, vanitas, weduta.

-relacja między sztuką i rzeczywistością,

-natura i rzeczywistość jako inspiracja dla artystów.

Przygotuj: kartka rysunkowa, ołówek, piórko, cienkopis. 


03.03.2021

Temat: Kontynuacja tematu -Nowe media w sztuce.

Na lekcję przygotuj: kartka lub karton formatu A4, farby plakatowe, pastele,kolorowe gazety, kolorowe papiery, pianka plastyczna, klej, nożyce,  szklane naczynia(wazony), owoce. 


24.02.2021

Temat: Nowe media w sztuce.

-Co nazywamy mediami i nowymi mediami?

-Czym jest sztuka nowych mediów?

-Jakie są cechy sztuki nowych mediów?

Przygotuj: kartka z bloku technicznego lub rysunkowego, piórko, cienkopis, kolorowe gazety, klej, nożyce, kilka owoców. 


17.02.2021

Temat: Tworzenie wypowiedzi wizualnej-działania kreatywne.

-omówienie roli  artysty i odbiorcy w happeningu i performansie,

-omówienie działań z zakresu happeningu i performance'u. 

Przygotuj wymyślony przez ciebie performance i wyszukaj a następnie opisz ciekawy happening.


10.02.2021

Temat: Dzieło sztuki jako proces i wydarzenie-performance.

-rola odbiorcy jako współtwórcy sztuki,

-analiza przykładowego performance'u,

-tworzenie wypowiedzi wizualnej-działania kreatywne.


03.02.2021

Temat: Dzieło sztuki jako proces i wydarzenie. Happening.

Przeczytaj tekst do tematu, podrecznik s. 46.

-czym jest happening? 

-jakie są charakterystyczne cechy tej formy twórczości?