Religia prawosławna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17
11.2020

 

 Katecheza z 19.05.2021

Temat: Wniebowstąpienie Pańskie - ikona.

Zapoznaj się z ikoną  oraz  historią tego święta.

 KL VII

 KL VII


Katecheza z 17.05.2021

Temat:  Ćwiczenia z języka cerkiewnosłowiańskiego.

Wykonaj ćwiczenie, wszystkie wyrazy z tabelki przepisz do zeszytu i przetłumacz na język polski


 


Katecheza z 12.05.2021

Temat: Powtórzenie wiadomości z języka cerkiewnosłowiańskiego.

Przypomnij alfabet i napisz swoje imię i nazwisko  w tym języku.

 KL VII

 


Katecheza z 10.05.2021

Temat: Niedziela Antypaschy.

Antypascha - z języka greckiego oznacza "zamiast Paschy". Antypascha jest świętem zastępującym Paschę i jednocześnie ją zawierającym.

 


Katecheza z 05.05.2021

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zapoznaj się z poniższym tekstem. Napisz w zeszycie, jakie wydarzenia towarzyszyły śmierci Jezusa na krzyżu.

 


Katecheza z 28.04.2021

Temat: Wielka Sobota w Cerkwi.

Przeczytaj poniższy tekst. Na podstawie  trzeciego urywka tekstu napisz, co poświęcane jest po Św. Liturgii.

 


Katecheza z 26.04.2021

Temat: Wielki Czwartek i Wielki Piątek.

Przeczytaj poniższy tekst.

 

 

 


Katecheza z 21.04.2021

Temat: Wielki Tydzień zwieńczeniem postu przed Paschą.

Omówienie tekstów liturgicznych trzech pierwszych dni.

 


Katecheza z 19.04.2021

Temat: Historia święta "Wjazd Jezusa do Jerozolimy".

Zapoznaj się z historią oraz ikoną tego święta. Przepisz do zeszytu troparion i narysuj udekorowaną gałązkę wierzby.

 


Katecheza z 14.04.2021

Temat: Powtórzenie poznanych wiadomości.

Rozwiąż poniższy test

 KL VII

 KL VII

 KL VII


Katecheza z 12.04.2021

Temat: Ćwiczenia utrwalające posługiwanie się Pismem Świętym.

Zapoznaj się z treścią Ewangelii od św. Marka  perykopa 40 ( 9,17-31 ) 

 KL VII

 KL VII


Katecheza z 7.04.2021

Temat: Tekst Św. Ewangelii na święto Zwiastowania N.M.P.

Zapoznaj się z poniższym tekstem Ew.Św. Łukasza 1,26-38

 KL VIII

 


Katecheza z 31.03.2021

Temat: Liturgia Darów Uprzednio Poświęconych.

Przeczytaj poniższy tekst i wyjaśnij różnicę pomiędzy  Liturgią Darów uprzednio Poświęconych, a Liturgią Św. Jana Złotoustego. 

 KL VII

KL VII

KL VII

 

 


Katecheza z 29.03.2021

Temat: Znajomość Pisma Świętego.

Księga Salomona - wybrane urywki. Przeczytaj poniższy tekst i przepisz do zeszytu przykłady stworzeń.

 KL VII


Katecheza z 24.03.2021

Temat: Dobra Nowina Anioła - Zwiastowanie N.M.P.

Ewangelia Św. Łukasza 1,26 - 38 ; przeczytaj ten tekst.

 

 


Katecheza z 22.03.2021

Temat : Przygotowanie do przyjęcia sakramentów Pokuty i Eucharystii.

Przeczytaj poniższy tekst i na jego podstawie przygotuj się do przyjęcia świętych sakramentów.

 


 

Katecheza z 17.03.2021

Temat: Ofiara krzyżowa Pana Jezusa.

 Wyjaśnij, jak święci realizowali przykazanie miłości do Boga i bliźniego.

 


Katecheza z 15.03.2021

Temat: Egoizm i materializm - problem współczesnego człowieka.

Przeczytaj poniższy urywek tekstu z Ewangelii według Św. Mateusza, rozdział 6 wersety od 14 do 21.

KL VII


Katecheza z 10.03.2021

Temat: Wielki Post i jego znaczenie dla chrześcijanina.

Przeczytaj poniższy tekst i na jego podstawie scharakteryzuj pojęcie postu.


 


 

 Katecheza z 8.03.2021

Temat: Kogo Bóg kocha, tego doświadcza.

Znajdź w "Bohohłaśniku" pieśń "Sława Bohu za wsio..." i przepisz do zeszytu 1 zwrotkę i refren.

 


 Katecheza z 3.03.2021

Temat: Znaczenie słowa w codziennym życiu człowieka.

Komunikacja między ludźmi dzieli się na mowę werbalną ( słowa, mowa ) i mowę niewerbalną ( głos, gesty, mimika, postawa ciała )

 


Katecheza z 1.03.2021

Temat: Jutrznia - obraz świata Nowego Testamentu.

Jutrznia ( Utrenia) - przypomina nam nowotestamentowe wydarzenia, od Narodzenia Jezusa Chrystusa aż po Jego Zmartwychwstanie. 

 


Katecheza z 24.02.2021

Temat: Wieczernia - obraz świata Starego Testamentu.

Przeczytaj poniższy tekst. Przepisz do zeszytu ostatnie zdanie z drugiej kartki, które mówi co symbolizuje wieczernia.

KL VII

 KL VII

 


Katecheza z 22.02.2021

Temat: Utrwalenie wiadomości o Św. Liturgii.

Przepisz do zeszytu poniższy tekst i połącz prawdziwe odpowiedzi.

 KL VII

 


 Katecheza z 17.02.2021.

Temat: Kanon Eucharystyczny.

Przeczytaj poniższy tekst, wyjaśnij pisemnie w zeszycie, co dzieje się z wszystkimi, pozostałymi cząsteczkami na diskosie.

KL VII 


 

 Katecheza z 15.02.2021

Temat: Spotkanie Pańskie - historia święta.

Zapoznaj się z treścią historii święta i ikony. Przepisz do zeszytu troparion w dwóch wersjach. Znajdź w "molitwosłowie " tekst modliwty"Nynie odpuszczajeszy raba Twojeho Władyko...".

 KL VII

 


 

Katecheza z 10.02.2021

Temat: Analiza Liturgii Wiernych - Pieśń Cherubinów.

Przeczytaj poniższy tekst. Przepisz do zeszytu "Iże chieruwimy" w języku cerkiewnosłowiańskim i w transliteracji.

 kl VII

KL VII

KL VII


 

 Katecheza z 08.02.2021

Temat: Analiza Liturgii Katechumenów.

Przeczytaj poniższy tekst. Wyjaśnij w zeszycie, co symbolizuje "Małe wejście"i kto to jest lektor.

kl vii


 

Katecheza z 03.02.2021

Temat:  Proskomidia - I część Św. Liturgii.

kl VII

 kl VII


 

Katecheza z 01.02.2021

Temat: Liturgia Święta jako ofiara i dziękczynienie.

Przepisz do zeszytu poniższy tekst - oprócz ostatniej linijki.

 KL VII

 

 


 

 Katecheza z 27.01.2021

Temat: Charakterystyka nabożeństw cyklu dobowego.

Przeczytaj poniższy tekst i przepisz do zeszytu cykl 9 nabożeństw.

 kl vii


 

Katecheza z 25.01.2021

Temat: Omówienie przykazań błogosławieństw.

Zapoznaj się z przykazaniami błogosławieństw na stronach 87-93 lub 81-87. 

 

 


 

Katecheza z 20.01.2021

Temat: Nauka o Błogosławieństwach.

Przeczytaj w podręczniku tekst na stronach 85,86,87,88 lub 79,80,81,82. Przepisz do zeszytu fragment tekstu ze strony 86 lub 80, od słów"...modlitwa nie wystarcza.....do  słów .....przykazania Jezusa Chrystusa o błogosławieństwach.

 

 


 

Katecheza z 18.01.2021

Temat: Historia Chrztu Pańskiego w nawiązaniu do treści ikony i nabożeństw.

Przeczytaj tekst na temat tego święta, przepisz do zeszytu troparion święta. W domu: wymień wszystkie osoby znajdujące się na ikonie.

    chrzest

ikona                        

 

 


 

 Katecheza z 21.12.2020

Temat: Historia święta Bożego Narodzenia w nawiązaniu do treści ikony i nabożeństw.

Obejrzyj rysunek ikony tego święta, przeczytaj tekst mówiący o historii święta. W zeszycie opisz wszystkie postacie występujące na ikonie.

B.N.

 Boże Narodzenie


 

Katecheza z 14.12.2020

Temat: Miłość do Boga - najważniejszym przykazaniem.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 102 lub 93 . Przepisz do zeszytu odpowiedź Pana Jezusa na pytanie - "Które jest największe przykazanie w zakonie?" - tekst tłustym drukiem.

 

Katecheza z 16.12.2020

Temat:"Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego"

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie:

- kto jest Twoim bliźnim,

- podaj przykłady miłości wobec drugiego człowieka w życiu codziennym

 


 

Katecheza z 7.12.2020

Temat: Analiza X przykazania.

Przeczytaj tekst na stronach 120,121 lub 111 w podręczniku. Napisz w zeszycie, co nakazuje to przykazanie. Odpowiedz pisemnie na pytanie - do czego może doprowadzić nas zazdrość, pożądliwość, pycha.

 

Katecheza 9.12.2020

Temat: Jak chrześcijanin radzi sobie z trudnościami życia?

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie, co oznaczają słowa, które mówią, że każdy ma swój" Krzyż". 

 

 


ikonaKatecheza z 30.11.2020

Temat: Honor, sprawiedliwość i prawda w życiu chrześcijanina.

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie, co oznaczają te określenia z tematu; ustnie uzasadnij, dlaczego trzeba kierować się w życiu sprawiedliwością i prawdą.

Katecheza z 2.12.2020

Temat: Ikona święta "Wprowadzenie do świątyni N.M.P."

Wymień postacie, które są przedstawione na ikonie.

 


 

 Katecheza z 23.11.2020

Temat:Konieczność życia w prawdzie.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 110, 111 lub 119, 120. Korzystając z tekstu napisz w zeszycie czego zabrania to przykazanie oraz przepisz cytaty z Pisma Świętego.

 

Katecheza z 25.11.2020

Temat: Post przed Bożym Narodzeniem.

Przepisz do zeszytu: Post ten jest nazywany Postem Filipowym, gdyż zaczyna się 28 listopada - po dniu , w którym czcimy pamięć Ap. Filipa. Praca domowa: Wymień uczynki, które naruszają post - post duchowy i post cielesny.

 


Katecheza z 16.11.2020

 Temat: Uczciwość fundamentem chrześcijańskiego życia.

 Przeczytaj tekst na stronach 118 i 119 lub 109,110.

Przepisz do zeszytu jakich grzechów zabrania VIII przykazanie; dokładnie wyjaśnij 2 wybrane grzechy.

 

 Katecheza z 18.11.2020

 Temat: Bezinteresowność i miłosierdzie wobec bliźnich.

 Znajdź w Internecie opis życia Św. Mikołaja ( prawdziwego!!!) i na tej podstawie wyjaśnij pisemnie w zeszycie dlaczego trzeba pomagać bliźnim  - nie oczekując nic w zamian .

  


Katecheza z 9.11.2020

Temat: „Miłość jest największym darem”.

Przepisz do zeszytu cytat z I Listu Ap. Pawła do Koryntian 13 rozdział, wersety 4 – 8  .

Odpowiedz pisemnie na pytanie : Co znaczy kochać prawdziwie?


 Katecheza z 4.11.2020

Temat: VII przykazanie.

Przeczytaj tekst na stronach 107,108,109 – lub 117,118.

Przepisz do zeszytu czego zabrania to przykazanie. 


 Katecheza z 26.10.2020

Temat: Życie jest darem Bożym – analiza VI przykazania.

Przeczytaj tekst na stronach 105, 106, 107 lub 115, 116 – zależy od podręcznika.

Przepisz do zeszytu definicję samobójstwa ( punkt 7 ), wyjaśnij na czym polega zabójstwo duchowe.

 

Katecheza z 28.10.2020

Temat: Co znaczy żyć godnie?

Napisz w zeszycie notatkę uzasadniającą, że życie jest darem Bożym i należy je szanować.

 

Uwaga! Wszystkie prace pisemne wykonujemy w zeszycie przedmiotowym, który będzie później sprawdzony w klasie, nie wysyłamy żadnych e-maili.