Jesteś tutaj: Start / Klasa 7B / Geografia

Geografia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
05.2021

 

11.05.2021 i 13.05.2021

 

Temat: Moja mała ojczyzna.

 

Podręcznik str. 206-210.

 

Do zeszytu notatka.

 

 


04.05.2021 i 06.05.2021

Temat: Poznaję region w którym mieszkam – projekt wycieczki.

Podręcznik str. 203-205.

Zaprojektuj podróż po Twoim regionie.

 

 


27.04.2021

 Temat: Usługi w Polsce – sprawdzenie wiadomości.

 Sprawdzian na lekcji online.

 

 29.04.2021

Temat: Poznaję region w którym mieszkam.

Podręcznik str. 200-202.

 Do zeszytu wypisz cechy przyrodnicze, społeczno – kulturowe i gospodarcze Twojego regionu.

  


20.04.2021

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

Podręcznik str. 190-192.

Do zeszytu wykonaj ćw. 1 i 2 str. 193.

 

22.04.2021

Temat: Lekcja powtórzeniowa – Usługi w Polsce.

Podręcznik str. 174-194.

Do zeszytu wykonaj: „Sprawdź, czy potrafisz” str. 195-196.

 


13, 15.04.2021

Temat: Turystyka.

Podręcznik str. 185-189.

Do zeszytu co należy do walorów przyrodniczych, a co do kulturowych rozwoju turystyki w Polsce.

Wypisz obiekty wpisane na listę UNESCO z obszaru Polski.


  30.03.2021 i 08.04.2021

Temat: Handel.

Podręcznik str. 182-184.

Do zeszytu wykonaj notatkę uwzględniając najważniejszych partnerów handlowych Polski.

 


23.03.2021 

Temat: Transport i łączność.

Podręcznik str. 174-178.

Do zeszytu wykonaj notatkę.

 

25.03.2021

Temat: Wpływ transportu na rozwój usług i przemysłu.

Podręcznik str. 179-181. 

Do zeszytu wykonaj notatkę.

Proszę o złożenie zeszytów do sprawdzenia do szkoły. Termin: 26.03.2021, godz. 12.00.


16.03.2021

Temat: Rolnictwo i przemysł Polski – sprawdzenie wiadomości.

 

18.03.2021

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

Podręcznik str. 174-178.

Do zeszytu wykonaj notatkę.


09.03.2021

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Podręcznik str. 164-167.

Do zeszytu wykonaj notatkę.

11.03.2021

Temat: Rolnictwo i przemysł Polski - powtórzenie.

Podręcznik str. 136-168.

Do zeszytu wykonaj: „Sprawdź, czy potrafisz” str 169-170.


02.03.2021

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Podręcznik str. 158-160.

Do zeszytu wykonaj ćwiczenie 2/160.

 

04.03.2021

Temat: Gospodarka morska.

Podręcznik str. 161-163.

Do zeszytu wykonaj ćwiczenie 1 i 2/163.

Prześlij do sprawdzenia ćwiczenia z obu lekcji, tj 2/160, 1 i 2/163.

 

 


 

23.02.2021

Temat: Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 roku.

Na podstawie podręcznika str.151-153 zapisz do zeszytu cechy gospodarki centralnie sterowanej i gospodarki rynkowej.

25.02.2021

Temat: Energetyka w Polsce.

Na podstawie podręcznika str.154-157 zapisz do zeszytu źródła energii oraz rodzaje i przykłady elektrowni w Polsce


 

16.02.2021 i 18.02.2021

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.

Podręcznik str. 146-150.

Do zeszytu wypisz przyczyny i skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu. Wypisz przykłady znanych produktów polskiego przemysłu.

 


 

09.02.2021

Temat: Produkcja roślinna.

Na podstawie podręcznika str.140-142 wykonaj do zeszytu ćwiczenie 1 i 2 str. 142.

 

11.02.2021 

Temat: Produkcja zwierzęca. 

Na podstawie podręcznika str.143-145 wykonaj do zeszytu ćwiczenie 1 i 3 str. 145.

 


 

02.02.2021

Temat: Sprawdzenie wiadomości – Ludność i urbanizacja w Polsce.

 Tu były polecenia sprawdzianu wiadomości

W trakcie lekcji online będą podyktowane polecenia. Na napisanie sprawdzianu i przesłanie przewidziane jest 55min. Pracę prześlij do sprawdzenia na adres:

h.muczko@zspnurzecstacja.pl lub prace@nurzec-stacja.eu

Zagadnienia dla Dominiki, Oli, Mariusza i Kacpra
Tu były polecenia sprawdzianu wiadomości

 

04.02.2021

Temat: Warunki rozwoju rolnictwa.

Podręcznik str. 136-139.

Do zeszytu:

1.Wypisz przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa,

2. Podaj nazwy regionów, w których występują najkorzystniejsze w Polsce warunki do prowadzenia działalności rolniczej.

 


 

26.01.2021

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Podręcznik str. 127- 129.

Wykonaj do zeszytu ćwiczenie 2 str.129 z podręcznika.

 

28.01.2021

Temat: Lekcja powtórzeniowa – Ludność i urbanizacja w Polsce.

Wykonaj do zeszytu „Sprawdź czy potrafisz” str. 131-132 z podręcznika.

Dnia 2 lutego 2021 przewidziany jest sprawdzian z działu Ludność i urbanizacja w Polsce.