Jesteś tutaj: Start / Klasa 8 / Język angielski

Język angielski

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
04.2021

 Tydzień 10.05-14.05

Lesson

Subject: Zdrowie-vocabulary.

1. Przetłumacz podane słownictwo do zeszytu: 

cheek-

ankle-

wrist-

elbow-

neck-

forehead-

knee-

stomach-

waist-

chin-

shoulder-

2. Wykonaj w zeszycie zadania 1,2,3,4/94.

Homework zad.5/94 i 6/95.

Lesson

Subject: Grammar practice. Poprawa sprawdzianu.

Lesson

Subject:  Zdrowie. Treatment.

Wykonaj zadanie 7,8,9/95 z podręcznika do zeszytu.

Homework

Wykonaj zadanie 9/95 i  2/96. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.


 

Tydzień 4.05-07.05.2021

Lesson 

Subject: Comparison of adjectives and adverbs.

1. Zapoznaj się z zasadami stopniowania przymiotników i przysłówków str.161.

2. Wykonaj zadania 1,2,3/162 z podrecznika do zeszytu.

* Homework

Zad.4/162 , 5/163.

 

Lesson

 Subject: Sport. Use of English.

1. Przypomnij sobie zwroty: as ...as, too and enough. Zapisz notatkę do zeszytu.

2. Wykonaj zad.6,7/163.

*Homework

Wykonaj zadania 1,2,3,4, 6/ 89 z podręcznika do zeszytu.

 


 

Lesson 

 Subject: Exam practice- writing (wpis na blogu , notatka).

1. Zapoznaj się z zasadami pisania prac pisemnych- blog, notatka:

 

 

2. Przeczytaj teksty z ramki (podręcznik str.86), następnie wykonaj zadania 3,4/86. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3. Przetłumacz i zapisz w zeszycie słówka:

annoyed-

tournament-

referee-

incredible-

during-

supporters-

score goals-

* Homework

Wykonaj zadania 2,3,4/87 z podręcznika do zeszytu.

 

Lesson

Subject: Sport- language functions.

 A)

 

B)

 Which course is the best for someone who would like to:

1. go away for more than a few days?

2. travel to one location?

3. stay in their own town?

4. travel abroad in the future?

 C)

Wykonaj z podręcznika zad.2,3/90. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Lesson

Subject: Test Unit 8-9.


 

Tydzień 19.04-23.04.2021

 Lesson 

Subject: Exam practice- writing (e-mail, ogłoszenie).

 Zapoznaj się z zasadami tworzenia wypowiedzi pisemnych (pliki do pobrania na stronie szkoły).

Przepisz przydatne zwroty do zeszytu.

Lesson

Subject: Sport- vocabulary.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem -wordlist str. 91. 

2. Wykonaj zadania 1,2,3/84. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3. Homework. Wykonaj  w zeszycie zadania 4,5/85.

 

Lesson

 Subject: Exam practice ( Part 2).

 Omówienie próbnego egzaminu ósmoklasity z języka angielskiego.

 


Tydzień 12.04-16.04.2021

Lesson 

Subject:Conditionals.  Zdania warunkowe.

 

Okresy warunkowe

W języku angielskim występują tzw. zdania warunkowe, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek.

 Zerowy okres warunkowy

 Zerowy okres warunkowy stosujemy odnosząc się do czynności lub wydarzeń mających miejsce w teraźniejszości lub zawsze i sytuacji prawdziwych i możliwych. Okresu zerowego używamy także, kiedy mówimy o prawdach ogólnych. W obu częściach zdania występuje czas Present Simple, a spójnik if możemy zazwyczaj zastąpić wyrazem when bez zmiany znaczenia.

Budowa:

If + Present Simple + Present Simple

lub:

Present Simple + if + Present Simple

I okres warunkowy

I okres warunkowy stosujemy odnosząc się do teraźniejszości lub przyszłości, gdy sytuacja jest realna. I okres warunkowy wyraża warunek możliwy do spełnienia. W takich przypadkach, zdanie wprowadzone za pomocą if występuje w czasie teraźniejszym prostym Present Simple i zdanie główne w czasie przyszłym prostym Future Simple.

Budowa:

If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple + if + Present Simple

 * Zapamiętaj:

unless= if not

 2.  Wykonaj zadanie 1/158.

* Homework 

Wykonaj zadanie 1/81.

Lesson 

Subject: Conditionals: type 2. 

 1. Przeczytaj informacje dotyczące zdań warunkowych typu 2, następnie zapisz notatkę w zeszycie.

II okres warunkowy

II okres warunkowy stosujemy odnosząc się do teraźniejszości lub jakiegokolwiek innego czasu i sytuacji nierealnych, praktycznie niemożliwych do spełnienia. Zdania takie nie opierają się na faktach. Używamy II okresu warunkowego do wyrażenia warunku hipotetycznego i jego prawdopodobnego skutku. W zdaniu podrzędnym, wprowadzonym za pomocą if, używamy czasu przeszłego prostego Past Simple, a w zdaniu nadrzędnym trybu przypuszczającego present conditional.

 Budowa:

If + Past Simple + Future Simple in the Past (would + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple in the Past + if + Past Simple

2. Wykonaj w zeszycie zadania 1,2/159.

* Homework

Przygotuj się do odpowiedzi z okresów warunkowych.

 Lesson

Subject: Writing.

1. Wykonaj zadania 1,2,3/82. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

* Homework 

Przetłumacz pisemnie email z zadania 3/82.

 


 

Lesson

Subject: Exam practice.

Omówienie próbnego egzaminu ósmoklasity z języka angielskiego.

* Homework

Wykonaj zadania 7,8,9 z próbnego egzaminu ósmoklasity. Praca domowa zostanie sprawdzona na zajęciach online.

 


 Lesson

Subject: Kultura- language functions.

 1. Zapoznaj się ze zwrotami ( podręcznik str.185):

- Giving permission

- Asking for permission

- Refusing permission

2. Przetłumacz podane zwroty do zeszytu:

Go right ahead-

Of course I don't mind-

May I leave the room?-

3.. Wykonaj zadania 1,2,3,5,4,6  z podręcznika do zeszytu.

 

Lesson

Subject: Kultura- listening.

1. Przetłumacz podane wyrazy do zeszytu:

shine-

rehearsal-

be talented at (doing)-

 2. Wykonaj zadania 1,2,3,5/80 z podręcznika do zeszytu.

* Homework

Wykonaj kartę pracy Exam practice ( zadania 1-13) i prześlij na adres: emilia-tichoniuk@wp.pl do 7 kwietnia.

 

 


 

Lesson

Subject: Kultura- vocabulary.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem związanym z kulturą zamieszczonym w filmiku, następnie wykonaj w zeszycie zadania 5,6,7,8/77.

https://www.youtube.com/watch?v=hgwQe7Xc6YE

Lesson

Subject: Kultura-reading.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika str.78, następnie wykonaj do zeszytu zadanie 2/78.

Lesson

Subject:Exam practice- writing.

 

1. Obejrzyj filmik zawierający sprawdzone wskazówki jak napisać wypowiedź pisemną na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=N3DI04yt0vU

 Styl wpisu blogowego

 Jak niemal wszystkie treści umieszczane w internecie, wpisy blogowe charakteryzują się dość nieformalnym, luźnym stylem. Możesz pozwolić sobie na zastosowanie słownictwa kolokwialnego, młodzieżowego, skrótów i wykrzykników. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Twój wpis kierowany jest do osób starszych lub instytucji, np. stanowi apel albo wyjaśnienie. W takim przypadku powinieneś swój styl sformalizować i sięgnąć po bardziej oficjalne zwroty oraz środki wyrazu. 

Zanim przystąpisz do pisania, upewnij się, że dokładnie i ze zrozumieniem przeczytałeś polecenie. Znajdziesz w nim wskazówki co do tego, kto jest czytelnikiem Twojego bloga. Pozwoli Ci to wybrać właściwy, dostosowany do odbiorców styl wypowiedzi. Bardzo ważna jest też konsekwencja w utrzymaniu stylistyki w całym wpisie.

 Wstęp

 W przypadku wpisu na bloga, wstęp nie powinien być długi. Składa się z dwóch elementów: tytułu, który nie zawsze jest wymagany i zdania lub kilku zdań wprowadzających. Tytuł skomponuj w taki sposób, aby wskazywał na treść całej wypowiedzi, a jednocześnie zaciekawiał i zachęcał czytelnika do przeczytania całości tekstu, np.:

 

 • The best gift for my boyfriend! - Najlepszy prezent dla mojego chłopaka!

 • I’ve read the last book by John Smith. That’s what I think about it. - Przeczytałem najnowszą książkę Johna Smitha. Oto co o niej sądzę.

 • It wasn’t a typical school trip. - To nie była typowa szkolna wycieczka. 

 Pomocne wyrażenia przy pisaniu wpisów blogowych po angielsku

 Podczas pracy nad wpisem na bloga po angielsku możesz wykorzystać zwroty charakterystyczne dla innych form, np. opowiadania, recenzji, opisu czy relacji. Dodatkowo przydatne mogą się okazać poniższe wyrażenia:

 

 • Hello everyone! - Cześć wszystkim!

 • Hi guys! Thanks for visiting my blog again. - Witajcie! Dziękuję, że ponownie odwiedzacie mojego bloga.

 • Guess what happened last weekend! - Zgadnijcie, co wydarzyło się w zeszły weekend!

 • I finally watched the new James Bond movie and I wanted to share my opinion on it with you. - W końcu obejrzałem nowy film o Jamesie Bondzie i chciałem podzielić się z Wami moją opinią na jego temat.

 • From my point of view… - Z mojego punktu widzenia…

 • I’m writing this post because… - Piszę tego posta, ponieważ…

 • I’m waiting for your comments. - Czekam na Wasz komentarze.

 • If you like this post, share it with your friends. - Jeśli podobał się Wam ten wpis, podzielcie się nim z Waszymi przyjaciółmi

 • Don’t forget to check the updates! - Nie zapomnijcie sprawdzać aktualizacji!

 

 

 

 

 

 


 

 Lesson

Subject: Kultura.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem Art and culture str.83. 

2. Przetłumacz i następnie zapisz w zeszycie podane słowa: 

actress-

design-

draw-

director-

main character-

perform-

plot-

sketch-

soundtrack-

tune-

writer-

3. Wykonaj zadania z podręcznika do zeszytu str. 76.

 

Lesson

Subject: Test Unit 7  and  8.

 

Lesson 

Subject: Exam practice.

 

Wykonaj zadania egzaminacyjne. Zadania zostaną zamieszczone w plikach do pobrania przed zajęciami.

 

 

 


 

Lesson 

 

Subject: Revision Units 7-8.

 

1. Wykonaj zadania z podręcznika do zeszytu str.74 oraz 75.

 

Lesson

 

Subject: Grammar. Past Simple and Past Continuous. 

 

1. Przypomnij sobie zastosowanie czasów przeszłych. Zapisz notatkę w zeszycie. 

 

 

 

 

2. Wykonaj zadania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

Lesson

 Subject: Exam practice.

Wykonaj zadania egzaminacyjne. Zadania zostaną zamieszczone w plikach do pobrania przed zajęciami.

 

 

 


 

Lesson

Subject: Podróżowanie i turystyka-writing.

1.Wykonaj zadania 1,2,3/72.

2. Przetłumacz i zapisz w zeszycie podane wyrażenia:

 

 

 3. Wykonaj podane zadania do zeszytu.

 

*Homework 

Wykonaj zadanie do zeszytu:

Przetłumacz podane wyrazy, następnie zapisz je w zeszycie:

gate-

carry-

however-

hiking-

guest house-

interview-

accident-

 Lesson

Subject: Podróżowanie i turystyka- ćwiczenia.

A. Uzupełnij opis do ilustracji. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

B.

C.

D. 

 

Lesson

Subject: Listening skills.

Wykonaj zadania ze słuchu, które zostaną udostępnione na zajęciach. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

* Homework ( trmin wykonania 22.02.2012). Praca domowa zostanie sprawdzona na zajęciach we wtorek 23.02.2021.

1. Przetłumacz podane słowa: 

delay-

check in-

campsite-

crew-

boarding pass-

avoid-

comfortable-

guard-

go past-

get lost-

just round the corner-

miss a train-

runway-

2. Wykonaj zadanie do zeszytu.

 

 

 

 

 

 


Lesson

Subject: Podróżowanie i turystyka- funkcje językowe.

1. Zapoznaj się z podanymi wyrażeniami, nastepnie zapisz je w zeszycie.

 

2. Wykonaj zadania 2,3,4/9 z podręcznika do zeszytu.

3. Wysłuchaj i wykonaj zadania 2,3,4/70.

*Homework 

Wykonaj kartę pracy nr 1 ( pliki do pobrania).  Kartę proszę przesłać do piątku 12.02.21 na adres emilia-tichoniuk@wp.pl.

 Lesson

Subject: Podróżowanie i turystyka- use of English.

1. Przypomnij sobie zastosowanie modal verbs.

2. Wykonaj zadania 1,3,4,/71 oraz 1/155  z podręcznika do zeszytu.

* Homework

Wykonaj do zeszytu zadania 2,5/156.

 Lesson 

Subject: Grammar. Defining relative clauses.

1.Przeczytaj informacje o zdaniach przydawkowych i sporządź krótką notatkę do zeszytu.

 

*Homework

 Wykonaj zadania 2,3/157.


 Lesson

Subject: Podróżowanie i turystyka- vocabulary.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem- podręcznik str.66.

2. Przeczytaj i przetłumacz podane wyrażenia na język polski, następnie zapisz je w zeszycie.

 Verbs

 You get on and get off a bus, train, plane, bike, boat, etc. This is because you need to take a step up to get on the means of transport.

 You get in and get out of a car, or taxi.

 You can travel or go by bike, train, car, tube. But you travel on or go on foot (=walk).

 You can drive a car, taxi or train.

You ride a bike, motorbike or horse.

You fly a plane.

 

Other words to describe transport and travel

 

a journey = the trip between the start and end.
“My journey to work / school takes twenty minutes.”

 

a commute (to commute) = the journey to work
“He commutes to work by train and tube.”
“His commute takes him half an hour.”

 

bus route = the journey the bus does
“The bus route follows London Road as far as the cinema, then turns left.”

 

a bus lane = special part of the road only for buses
“Don’t drive in the bus lane!”

 

traffic jam = when there are too many cars, buses etc and everything goes slowly – or stops.
“I’m in a traffic jam – I’ll be late for work.”

 

a bus stop = where the bus stops for people to get on or get off (also tram stop)

 

a railway station = where you get on or off a train (also tube station)

 

a single or a return (ticket) = a bus, train or air ticket to go only (single) or to go and come back (return)

 

a one-day return (for the train) = when you go and come back the same day

 

a travel card = a card where you can make multiple journeys in one day, for example on the London tube

 

a season ticket = a train ticket where you can go by train every day for a month, or a year

3. Wykonaj zadania 1,2,4,5 /66  z podrecznika do zeszytu.

* Homework

Wykonaj zadanie zamieszczone w plikach Teams. Praca domowa zostanie sprawdzona na zajęciach.

 

Lesson

Subject: Podróżowanie i turystyka- reading.

1. Wykonaj zadania 8, 9/ 67 oraz 1,2,3,4/68  z podręcznika do zeszytu.

* Homework

Przetłumacz podne wyrazy do zeszytu, nastepnie wykonaj zadanie 7/67.

guest house-

luggage-

suitcase-

runway-

taxi rank-

boarding pass-

excursion-

flight-

accident-

avoid-

allow-

 Lesson 

Subject: Exam Practice.

1.Wykonaj zadania egzaminacyjne zamieszczone w plikach Teams. Zadania zostaną zamieszczone przed zajęciami.

 


 

Lesson

Subject: Zakupy i usługi- funkcje językowe.

1. Zapoznaj się z podanymi wyrażeniami:

 

2. Wykonaj zadania 2,3,4,5/61 z podręcznika do zeszytu.

Lesson

Subject: Zakupy i usługi- listening.

1. Przetłumacz podane wyrazy:

accessories-

persuade-

ridiculous-

rude-

2. Wykonaj zadania 2,3,4 /62 z podręcznika do zeszytu.

 Lesson

Subject: Zakupy i usługi- writing.

1. Przeczytaj Mary's mail  z zadania 2/64.

2. Wykonaj zadanie 5 /64 z podręcznika do zesytu.

 3. Zapoznaj śię z podanymi zwrotami, następnie wykonaj zadanie 6/64 z podrecznika do zeszytu.

 

Pracę proszę przesłać do  poniedziałku 01.02.21 na adres: emilia-tichoniuk@wp.pl

4. Przygotuj się do kartkówki (wtorek 02.20.21):

vocabulary- słownictwo str. 65


 

Lesson

Subject: Zakupy i usługi- vocabulary.

1. Zapoznaj się z nowym słownictwem ( podręcznik str.65).

2. Przetłumacz i przepisz do zeszytu:

save money-

item-

pocket money-

bargain-

spend money-

newsagent's-

butcher's-

3. Wykonaj zadania 1,2,4/58.

*Homework 

Wykonaj w zeszycie zadanie 3/58 oraz odpowiedz pisemnie na pytania : Where does your money go?

(podręcznik str.58)

Wykonane ćwiczenie zostanie sprawdzone na zajęciach.

 Lesson

Subject: Spending habits- zwyczaje zakupowe.

1.  Przetłumacz podane wyrazy, następnie zapisz je w zeszycie:

half price-

in cash-

by card-

change-

I can't afford-

discount-

in stock- 

changing room-

2. Wykonaj z podręcznika do zeszytu zadania 6,7,8,9,11/59.

Lesson

Subject: Zakupy i usługi-reading.

1.Przeczytaj ogłoszenia z zadania 3/60, nastepnie zadecyduj, które zdania 1-6 są prawdziwe.

2. Wykonaj zadania egzaminacyjne. Zadania zostaną zamieszczone przed lekcją na stronie szkoły w plikach do pobrania.

 

 

 


 

Lesson

Subject: Christmas in Poland.

1.Przeczytaj tekst zamieszczony w plikach do pobrania na dole strony.

2. Wypisz  i przetłumacz do zeszytu słowa zaznaczone czerwonym kolorem.

3. Napisz notatkę o najważniejszych zwyczajach obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia w Polsce .

 

                                                                                            


 

Tydzień 14.12-18.12.2020r.

Lesson

Subject: Review: Units 5-6. 

1.Przypomnij sobie zasady stosowania: will, be going to oraz Present Continuous for future plans

2. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika do zeszytu: 1,2,3,4,5/ 56.

Homework

Proszę wykonaj zadania  vocabulary- food umieszczone w plikach do pobrania na dole strony.

Lesson 

Subject: Vocabulary practice. Przyimki: at, in, on.

Wyrazy atinon należą do grupy przyimków. Przyimki odgrywają w języku angielskim podobną rolę co w języku polskim, określają relację pomiędzy poszczególnymi częściami zdania, głównie pomiędzy orzeczeniem a dopełnieniem. 

 

at  używamy

– Z określeniami ‘punktów’ czasu (points of time):

at two o’clock (o godzinie drugiej), at the end of the lesson (na końcu lekcji), at midnight (o północy)

 – Z porami posiłków:

We can meet at breakfast. (Możemy spotkać się w porze śniadania.)

 – Gdy mówimy o weekendzie, oraz świętach Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych (the weekend, Christmas, Easter):

Why don’t we go to the cinema at the weekend(Może pójdziemy do kina w ten weekend?)

 – Gdy mówimy o nocach ogólnie:

I prefer to study at night because it’s quieter. (Wolę uczyć się w nocy, gdyż jest ciszej.)

 in  używamy

– Z określeniami ‘okresów’ czasu (periods of time):

in 2015 (w roku 2015), in March (w marcu)in the summer (podczas lata)in the 18th century (w osiemnastym wieku)

 – Przy określeniach pory dnia:

Ann often has a short sleep in the afternoon(Anna często ucina sobie drzemkę po południu)

(Ale: Anna slept for two hours on Saturday afternoon.)

 – Gdy mówimy o okresie czasu do jakiegoś wydarzenia lub o tym jak długo coś zajmuje:

I’ll be going to university in two weeks’ time. (Za dwa tygodnie pójdę na uniwersytet.)

He did the writing task in just 18 minutes. (Wykonał on zadanie pisemne w ciągu zaledwie 18 minut.)

 on  używamy

– W odniesieniu do konkretnych dat, dni lub rodzajów dni:

He was born on June 15th. (On urodził się 15 czerwca)

What are you doing on Sunday night? (Co robisz w niedzielę wieczorem?)

I got married on a sunny day in July. (Pobrałem się w słoneczny dzień w lipcu.)

 Zapamiętaj!

at in on
at your/my house

 at the festival

at the party

at the theatre

at the concert

at my school

at the camp

at the university

at the beach

at the airport

at the seaside

in the world

 in the city

in the mountains

in the country

in the town

in the sky

in a car

in this area

in the countryside

in the street

in the sea

in traffic jams

on the beach

 on the/a train

on the island

on the/a farm

on the outskirts

on the floor

on the stage

on the bus

on the road

on the plane

2.Przypomnij sobie słownictwo z rozdziału 6 (Unit 6)- żywienie.

3. Wykonaj zadania 6,8 i 9/ 57 - podręcznik. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Lesson 

Subject: Test Unit 5-6. 

   Na dzisiejszej lekcji napiszemy test z rozdziałów 5-6. Test będziemy pisać  40 minut, na kartkach, przy włączonych kamerkach. W trakcie kolejnych 10 min. przysyłacie odpowiedzi bezpośrednio na e- mail nauczyciela: emilia-tichoniuk@wp.pl.

  Test będzie zamieszczony w plikach (materiały z zajęć) chwilę przed rozpoczęciem lekcji.

 Good luck!

 


 

Tydzień 7.12-11.12.2020r.

Lesson

Subject: Żywienie- listening.

1. Wysłuchaj i zaznacz poprawną odpowiedź ( zadanie 2/52).

2. Zapoznaj się z tekstem z ramki TIP. Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie usłyszanych informacji wybierz właściwą odpowiedź do zdań 1-5. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3. Wykonaj zadania z podręcznika do zeszytu 4,5/52.

Homework

Wykonaj w zeszycie zadania 1,2/56. Odpowiedzi zostaną sprawdzone na zajęciach online.

Lesson

Subject:Żywienie- Use of English.

1. Przypomnij sobie znaczenie i zastosowanie: will, be going to oraz czsu Present Continuous for future plans.

                               Present Continuous and will

 

2. Wykonaj zadania: 1,2,3,6/53. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

3. Przypomnij sobie zapis godzin w języku angielskim:

 

 

Lesson

Subject: Żywienie- writing.

1. Przeczytaj reklamę ( podręcznik zadanie 1/54), następnie w zeszycie odpowiedz na 3 pytania.

2. Wykonaj zadania 2,3,i 5/54. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 


Drodzy uczniowie, w tym tygodniu widzimy się na lekcjach online. Poniżej  znajdują się tematy i zagadnienia, które będą omawiane na zajęciach. Osoby, które nie mogą skorzystać z lekcji online, proszone są o samodzielne wykonanie zadań. 

 

 Lesson                                                                                                                                                         30 th November

Subject: Żywienie- vocabulary.

1. Przetłumacz podane wyrazy do zeszytu:

dairy products-

snacks-

fry- 

heat-

peel-

slice-

spread-

taste-

2. Przypomnij sobie nazwy smaków w języku angielskim. Przerysuj rysunek do zeszytu.

                                                                                               Describing taste

 

         3.  Wykonaj zadania 6,7,9/49. Opowiedzi zapisz w zeszycie.

 

 Lesson                                                                                                                                                       2 nd December

 

 

Subject: Żywienie-reading.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika str.50  ' Poland's shining star', następnie wykonaj zadanie 2,3,4/50. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

2. Przetłumacz podane wyrazy:

abroad-

delightful-

paid off-

award-

handed down-

recipe- 

tip-

bill-

3. Przypomnij sobie zasady użycia some i any.

 

 

                                        

Homework

Wejdź w pliki do pobrania na dole strony , następnie przetłumacz tekst C. Tłumaczenie proszę przesłać do poniedziałku  7.12.2020r. 

Pozdrawiam,

Emilia Tichoniuk

 

 Lesson                                                                                                                                      4th December

Subject: Żywienie- funkcje językowe

1. Zapoznaj się z wyrażeniami  z podręcznika str.184:

-  Making an invitation

- Accepting an invitation

- Considering an invitation

- Declining an invitation