Wiedza o społeczeństwie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2020

 Zdalne nauczanie- 13.05.2021r

 Temat; Rada Ministrów i administracja rządowa w świetle konstytucji.- podręcznik s. 221-224- dokonaj analizy tekstu konstytucji.

Odpowiedz na następujące pytania:

1. Kto wchodzi w skład rządu?- wskaż art. mówiący o tym.

2. Jakie zadania stoją prze Prezesem Rady Minstrów- podaj stosowny art. konstytucji.

3. Jaką rolę odgrywa Prezydent w powoływaniu Rządu?

4. Przed jakimi organami ponoszą odpowiedzialność ministrowie rządu za swoją działalność?- wskaż odpowiedni artykuł konstytucji.

5. W jakich okolicznościach Premier skałada dymisje swego rządu?- wskaż odpowiednie art. konstytucji.

6. Kto jest reprezentantem Rządu w  terenie?-który art. konstytucji o tym mówi?

Na powyższe pytania odpowiadamy w zeszytach- sprawdzenie wykonanych zadań nastąpi po powrocie do szkoły/


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 26-30.04.2021r.

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu wiadomości z działu: Sprawy międzynarodowe.

Temat: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. - podręcznik s. 203-209


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 19-23.04.2021r.

 

Temat: Sprawdzamy nasze wiadomości.

 

Temat: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej- podstawy ustrojowe państwa - podręcznik s.200-203

 


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 12-16.04.2021r.

 

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.- podręcznik s.192-193

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 192-193 i udzielenie odpowiedzi na pytania 2, 3, 4, 8 i 9 ze s. 194-195 .

Temat: Lekcja powtórzeniowa: Sprawy międzynarodowe. - podręcznik s.168-196

Proszę o przypomnienie wiadomości z niniejszego działu nr VI. Wykonujemy krzyżówkę powtórzeniową do hasła: Polska członkiem Unii Europejskiej.

Proszę o przesłanie do nauczyciela na adres: miroslaw.wierchow@op.pl- do dnia 20.04.2021r.


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 07-09.04.2021r.

Temat: Współczesny terroryzm na świecie.- podręcznik s.191

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 191 i napisanie notatki .


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 29-31.03.2021r.

Temat: Konflikty zbrojne na świecie.- podręcznik s.190

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 190 i napisanie notatki .


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 22-26.03.2021r.

Temat: Problemy współczesnego świata.- podręcznik s.184- 189

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 184-189. Niniejszy temat realizujemy na dwóch kolejnych jednostkach lekcyjnych- 23.03. i 25.03.2021r.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3 i 4. Dla chętnych jako miniprojekt zad.9 ze s. 189.

Czas realizacji : 22.03.2021r miroslaw.wierchow@op.pl

 


 

Zdalna nauka- 15-19.03.2021 r

Temat: Fundusze unijne a rozwój Polski. - podręcznik s.181- 183

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku na s. 181-183, a następnie o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 1-5 ze s.  183

Temat: Unia Europejska okiem nastolatka. - elementy dyskusji .

Proszę o znalezienie informacji na temat polskich sukcesów w UE.


 

Zdalne nauczanie- okres edukacyjny- 08-12.03.2021r.

 

Temat: Polska w Unii Europejskiej.- podręcznik s.180- 183

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 180-183. Niniejszy temat realizujemy na dwóch kolejnych jednostkach lekcyjnych- 09.03. i 11.03.2021r.

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3 i 4.

 


 

 Okres edukacyjny: 01-05.03.2021r.

Temat: Unia Europejska.- podręcznik s.174- 179

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 174-179. Niniejszy temat realizujemy na dwóch kolejnych jednostkach lekcyjnych- 02.03. i 04.03..2021r.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania nr 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9


 

Okres edukacyjny: 22-26.02.2021r.

Temat: Organizacje międzynarodowe.- podręcznik s.168-173

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 168-173. Niniejszy temat realizujemy na dwóch kolejnych jednostkach lekcyjnych- 23.02. i 25.02.2021r.

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 

 1. Czym jest polityka zagraniczna?

 2. Kto realizuje zadania państwa w dziedzinie polityki międzynarodowej?

 3. Do jakich organizacji międzynarodowych należy Polska?

 4. Wymień najważniejsze cele ONZ?

 5. Wymień główne organy ONZ i ich zadania?

 6. Czym jest NATO i w jakim celu zostało powołane do życia?

 7. W jakich operacjach pod egidą ONZ brała lub bierze udział Polska?

 8. W jakich operacjach wojskowych w ramach NATO brała udział Polska?

 

 

 

Czas realizacji : 25.02.2021r miroslaw.wierchow@op.pl

 


 

Okres edukacyjny: 15-19.02.2021r.

Temat: Lekcja powtórzeniowa: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.- podręcznik s.122-164

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 122-164. Proszę o wykonanie krzyżówki powtórzeniowej do hasła: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej.

Czas realizacji – 17.02.2021r miroslaw.wierchow@op.pl

Temat: Sprawdzamy nasza wiedzę.- podręcznik s. 165.

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 165. Proszę o przesłanie wszystkich odpowiedzi na pytania ze s. 165.

Czas realizacji : 18.02.2021r miroslaw.wierchow@op.pl


 

 Okres edukacyjny: 08-12.02.2021r

 

Temat: Organizacje obywatelskie.- podręcznik s.152-157

 

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 152-157 Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania- 1,2,3,4,5 ze s.156-157

 

Czas realizacji – 10.02.2021r miroslaw.wierchow@op.pl

Temat: Media i opinia publiczna.- podręcznik s. 158-163.

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 158-163. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania- 1,2,3,4,7,10 ze s. 162-163

Czas realizacji : 12.02.2021r miroslaw.wierchow@op.pl


 

 Okres edukacyjny: 01-05.02.2021r.

Temat: Rada Ministrów.- podręcznik s.140-143

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 140-143 Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania

 1. W jaki sposób powoływany jest w Polsce rząd?

 2. Czym zajmuje się rząd?

 3. Co oznacza pojęcie: Rząd podaje się do dymisji?- w jakich okolicznościach może dojść do takiej sytuacji i jakie niosą one konsekwencje?

 4. Na jakich zasadach przebiega współpraca Rządu z Prezydentem? 

Temat: Władza sądownicza w Polsce.- podręcznik s. 146-151.

Proszę o zapoznanie się z tekstem w podręczniku- s. 146-151. Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Kto w Polsce sprawuje władzę sądowniczą?

 2. Na jakich zasadach działają w Polsce sądy?

 3. Jaką role pełnią w wymiarze sprawiedliwości sędziowie, a jaką prokuratorzy i adwokaci?

 4. Przedstaw strukturę polskich sądów.

 5. Dokonaj analizy ikonografiki ze s. 146-147 i udziel odpowiedzi na pytanie 1 i 2 ze s.149

  Czas realizacji : 05.02.2021r