Religia prawosławna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
11.2020

 

Katecheza z 15.02.2022

Temat: II Sobór Powszechny.

Przepisz do zeszytu tabelkę ze strony 131 ( poprzedni temat ) .Narysuj świecę gromniczną.

 


Katecheza z 14.02.2022

Temat: Sobory Powszechne.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 127-131. Przpisz do zeszytu treść tabelki ze strony 128 - najważniejsze elementy.

t

 

t

t

 


 Katecheza z 08.02.2022

Temat: Święty Jan z Damaszku.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 124-126. W domu pisemnie  odpowiedz na 1,2,3, zadanie ze 126 strony.

o 

o

 

o


Katecheza z 07.02.2022

Temat: Św.Grzegorz z Nazjanzu i św. Jan Chryzostom .

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 120-123. Zapoznaj się z żywotami tych świętych.

 o

 o

o

o

 


Katecheza z 03.01.2022

Temat: Ojcowie pustyni.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach od 100 do 103 ( lub poniżej ).Przepisz do zeszytu definicje: asceta, monastycyzm,formy życia monastycznego oraz anachoreci.

 

ojcowie pustyni

 


Katecheza z 21.12.2021

Temat: Święty Jerzy i święta Katarzyna.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 95,96,97,98 i 99. Odpowiedz pisemnie na 1,2,3,4 pytania ze strony 99.

 św. Jerzy

św. Katarzyna

 

historia 


Katecheza z 20.12.2021

Temat: Święci męczennicy za wiarę Chrystusową.

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronach 89,90,91,92,93. Napisz notatkę o życiu św. Dymitra i świętych Wierze, Nadzieji i Lubowii.

 


 


Katecheza z 19.05.2021

Temat: Treść Ewangelii na święto "Wniebowstąpienia Pańskiego"
Zapoznaj się z treścią Ewangelii.

 KL VIII

 


Katecheza z 17.05.2021

Temat: Prawosławie a ekologia.

Przeczytaj tekst z I Księgi Mojżesza 1,28-30.

 KL VIII

 


Katecheza z 12.05.2021

Temat: Znaczenie pokory w życiu chrześcijanina.

Przykłady pokory w życiu. Przeczytaj urywek ze Św. Ewangelii Mat.5,38-42.

 KL VIII

 


Katecheza z 10.05.2021

Temat: Problemy współczesnej ekonomii.

Zapoznaj się z tekstem Św. Ewangelii - Mat. 6,24-34; 19,16-30. Wyjaśnij znaczenie II przykazania Dekalogu we współczesnym świecie.

 KL VIII

KL VIII 

KL VIII

 KL VIII


Katecheza z 05.05.2021

Temat: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj poniższy tekst. Wymień osoby, które wskrzesił Pan Jezus.

 


Katecheza z 28.04.2021

Temat: Wydarzenia Wielkiej Soboty na podstawie ikony "Zejście do piekła"

Na podstawie ikony opisz wydarzenie i osoby, które biorą w nim udział. Odpowiedz pisemnie na pytanie -kto pierwszy trafił do raju i dlaczego?

 KL VII - KL VIII

 


Katecheza z 26.04.2021

Temat: Nabożeństwa Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku.

 

 

 


Katecheza z 21.04.2021

Temat: Teksty ewangeliczne Wielkiego Tygodnia.

Zapoznaj się z poniższym tekstem Ewangelii

KL VIII 

 KL VIII

 KL VIII

 


Katecheza z 19.04.2021

Temat: Analiza troparionu święta "Wjazdu Jezusa do Jerozolimy".

Zapoznaj się z historią tego święta. Przepisz troparion do zeszytu. Narysuj udekorowaną gałązkę wierzby.

 


Katecheza z 14.04.2021

Temat: Jak chrześcijanin powinien regenerować siły fizyczne i duchowe?

1. IV przykazanie Mojżesza.

2. Znaczenie postu w regeneracji sił człowieka.

3. Siódmy dzień tygodnia - jak go spędzić? 

 


Katecheza z 12.04.2021

Temat: Wszystko na sprzedaż? - granice prywatności.

I List Św. Ap. Pawła do Koryntian 6,19.


Katecheza z 7.04.2021

Temat: Analiza tekstu Św. Ewangelii na święto Zwiastowania N.M.P.

Zapoznaj się z tekstem Św. Ewangelii Ew. Łukasza 1,26-38

 


Katecheza z 31.03.2021

Temat: Niebezpieczne recepty na życie .

Wyjaśnij pojęcia: okultyzm, joga, subkultury (emo)

 


Katecheza z 29.03.2021

Temat: Wizerunek zewnętrzny chrześcijanina.

Wyjaśnij pojęcia: piercing, tatuaż, "tunele"


 Katecheza z 24.03.2021

Temat: Problem eutanazji.

Przeczytaj poniższy tekst.

kl VIII

kl VIII

 


Katecheza z 22.03.2021

Temat: Święte sakramenty Pokuty i Eucharestii - przygotowanie.

Przeczytaj poniższy tekst i na jego podstawie przygotuj się do przyjęcia świętych sakramentów.

 


 

Katecheza z 15.03.2021

Temat:  Wielki Post w życiu chrześcijanina.

Przeczytaj poniższy urywek Św. Ewangelii. Wyjaśnij - na podstawie tego tekstu- jak należy pościć. Wersety od 12 do 21.

 


Katecheza z 10.03.2021

Temat: Modyfikacje genetyczne, a nauczanie  Cerkwi.

Przeczytaj poniższy tekst, w zeszycie wyjaśnij pojęcia: in vitro, genotyp, eutanazja, klonowanie.

 KL VIII

KL VIII

 


Katecheza z 8.03.2021

Temat: Problemy współczesnego świata, a nauczanie Cerkwi.

Zapoznaj się z tekstem poniżej.

 KL VIII

KL VIII

KL VIII


Katecheza z 3.03.2021

Temat:  Prawosławie a Protestantyzm.

Przeczytaj poniższy tekst. Wymień w zeszycie charakterystyczne elementy nauki protestantów.

 KL VIII

 KL VIII


Katecheza z 1.03.2021

Temat: Zachowanie tożsamości wyznaniowej - dopuszczalne granice uczestnictwa w życiu innych kościołów.

Przeczytaj poniższy tekst. Wyjaśnij pisemnie w zeszycie, dlaczego Kościół prawosławny nazywany jest skarbnicą Świętej Tradycji?

LK VIII

KL VIII

 


Katecheza z 24.02.2021

Temat: Powtórzenie i utrwalenie poznanych wiadomości.

Wymień wszystkie, jakie znasz różnice między Kościołem prawosławnym a rzymskokatolickim - pisemnie w zeszycie.

 


Katecheza z 22.02.2021

Temat: Życie pozagrobowe - podobieństwa i różnice.

Przeczytaj poniższy tekst i napisz w zeszycie , co dzieje się z duszą ludzką w 3, 9, 40 dzień po śmierci.

 KL VIII

 KL VIII


Katecheza z 17.02.2021

Temat: Różnice w nauce o Matce Bożej.

Przeczytaj poniższy tekst. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na 2 i 3 zadanie ze strony 157.

 KL VIII

KL VIII

 


Katecheza z 15.02.2021

Temat: Analiza tekstów liturgicznych święta Spotkania Pańskiego.

Zapoznaj się z treścią modlitwy "Nynie odpuszczajeszy raba Twojego...". Przepisz do zeszytu tę modlitwę w języku polskim i cerkiewnosłowiańskim . Odpowiedz w zeszycie , dlaczego starzec Symeon żył tak długo?

 KL VIII

 Spotkanie


 

Katecheza z 10.02.2021

Temat: Pojęcie grzechu pierworodnego - różnice.

Przeczytaj poniższy tekst . Po przeczytaniu, wyjaśnij co to jest grzech pierworodny?

 KL VIII

KL VIII

kl           VIII


 

 Katecheza z 08.02.2021

Temat: Nieomylność  w Kościele w oparciu o teksty Ewangelii.

Przeczytaj poniższy tekst. Przepisz do zeszytu ramkę "Zapamiętaj", odpowiedz pisemnie na 3 i 4 zadanie.

 kl VIII

kl VIII

 


 

Katecheza z 03.02.2021

Temat: Struktura organizacyjna Kościoła Prawosławnego i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Przeczytaj poniższy tekst. W domu:  odpowiedz na 2 pytania - kogo nazywamy patriarchą? Co mówił Jezus Chrystus o wyższości nad innymi?

 KL VIII

 KL VIII


 

Katecheza z 01.02.2021

Temat: Spór o Filioque - różnice dogmatyczne.

Przeczytaj poniższy tekst. Przepisz do zeszytu definicję słowa "dogmat"oraz "niebieską " ramkę - strona 150 i "Zapamiętaj" ze strony 151

W domu odpowiedz pisemnie w zeszycie na 1,2,3,zadania ze strony 151.

 KL VIIIKL VIIIKL VIII

 


 

Katecheza z 27.01.2021

Temat:Prawosławie, a rzymski katolicyzm  - wprowadzenie.

Wymień w zeszycie znane ci zewnętrzne różnice w wyglądzie i tradycji Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Rzymskokatolickiego.

 


 

Katecheza z 25.01.2021

Temat: Przyczyny podziału  w 1054 roku .

Przeczytaj tekst zamieszczony poniżej. Przepisz do zeszytu definicję "Anatemy" i "Ekskomuniki". Odpowiedz pisemnie w zeszycie na 1,2, 3 zadanie ze strony 148.

 kl 8

 kl 8

kl 8

 kl 8

 


 

Katecheza z 20.01.2021

Temat: Podziały w chrześcijaństwie.

Z zamieszczonego tekstu - strona 143, przepisz do zeszytu Kościoły przedchalcedońskie ( kolor zielony ) oraz Kościół asyryjski. Ze strony 144 przepisz 14 Prawosławnych  Kościołów lokalnych .

 kl VIII

 kl. VIII

 


 

Katecheza z 18.01.2021

Temat: Chrzest Pański - Objawienie Boże.

Przeczytaj tekst o historii tego święta. Wyjaśnij pisemnie w zeszycie, w jaki sposób objawiła się Święta Trójca.

ikona

chrzest

 

 


 

Katecheza z 21.12.2020

Temat: Boże Narodzenie - historia święta.

Zapoznaj się z tekstem poniżej. Przepisz do zeszytu troparion tego święta - dwie wersje - i naucz się na pamięć wersję śpiewaną w cerkwi.

B.N.


 

 Katecheza z 16.12.2020

Temat: Apologia Ikony - VII Sobór Powszechny.

Przeczytaj poniższy tekst i przepisz do zeszytu ramkę "Zapamiętaj"

 ramka

 sobór VII

 

 

 

 Katecheza z 14.12.2020

Temat: Kształtowanie się nauki o Synu Bożym - III, IV, V, VI Sobory Powszechne.

Przeczytaj informacje dotyczące soborów; napisz w zeszycie -    jakie były przyczyny zwołania III, IV, V, VI soborów i co postanowiono.

sobór VI

sobór V

 sobór III

 


 

Katecheza z 9.12.2020

Temat: Symbol wiary jako credo prawosławnego chrześcijanina.

Słowo "credo" ( czytaj "kredo" ) oznacza "wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie", gdyż zostało ułożone na I Soborze Powszechnym w Nicei w 325 roku ( 7 pierwszych artykułów ) i II Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 ( 5 pozostałych artykułów ). Nauka o tym, jak i w co chrześcijanin  obowiązany jest  wierzyć, ułożona na tych dwóch Powszechnych Soborach, nazywa się Symbolem Wiary. Przepisz ten tekst w całości do zeszytu. 


 

Katecheza z 7.12.2020

Temat: I i II Sobory Powszechne.

Zapoznaj się z tekstem poniżej znajdującym się w ramkach. Zapisz w zeszycie, z jakiego powodu były zbierane I i II Sobory Powszechne oraz jakie były postanowienia biskupów obecnych na soborach.

 

II Sobór

 

I sobór

 

 

 


 

 Katecheza z 2.12.2020

Temat: Analiza troparionu święta Wprowadzenia do świątyni N.M.P.

Przeczytaj poniższy tekst. Przepisz do zeszytu troparion w transliteracji - "Dnieś błagowolenija....." oraz tłumaczenie w języku polskim.

 historia święta

 

Katecheza z 30.11.2020

Temat:Sobory Powszechne.

Przeczytaj tekst zamieszczony na str. 127. Na podstawie ramki -  napisz definicję soborów powszechych.

sobory

 


 

Katecheza z 23.11.2020

Temat: Życie monastyczne i monastery w Polsce.

Na podstawie tekstu oraz korzystając z internetu, wymień monastery męskie i żeńskie działające w Polsce. Przerysuj do zeszytu krzyż Św. Antoniego.

 strona 110 i 111

 

Katecheza z 25.11.2020

Temat: Ojcowie Kościoła.

Przeczytaj tekst ze strony 112 i przepisz do zeszytu Ojców Kościoła. Przeczytaj tekst na stronach 118 i 119 i wyjaśnij znaczenie słowa "herezja".tekst 2tekst

 

 


 

Katecheza z 16.11.2020

Temat: Edykt Mediolański.

Przeczytaj tekst załącznika i odpowiedz na 3 zadania – str.73 na załączniku

 

Katecheza z 18.11.2020

Temat: W poszukiwaniu Boga – początki monastycyzmu.

Przeczytaj tekst załącznika. Wyjaśnij pisemnie w zeszycie następujące terminy: asceta, monastycyzm, anachoreci. Zapoznaj się z życiem św. Antoniego Wielkiego i św. Pachomiusza.

 

 

 


Katecheza z 9.11.2020

Temat: Święci męczennicy i męczennice.

 

Przeczytaj żywot Św. Barbary i Św. Dymitra.

Zrób notatkę o ich życiu.

 


 

Katecheza z 4.11.2020

 

Temat: Święci mężowie Apostolscy.

 

 Przeczytaj tekst dołączony do tematu – strony 20 i 21.

Wyjaśnij pisemnie w zeszycie kogo Święta Cerkiew określa mianem Męża apostolskiego i wymień ich.

 

 

 


 Katecheza z 26.10.2020

Temat: Prześladowanie chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim.

Na podstawie książki lub filmu „Quo vadis” opisz sytuację chrześcijan w Rzymie.

 

Katecheza z 28.10.2020

Temat:  Dziesięć Wielkich Prześladowań.

Na podstawie dołączonego tekstu, wymień cesarzy i lata prześladowań za ich panowania.

 

Uwaga! Wszystkie prace pisemne wykonujemy w zeszycie przedmiotowym, który będzie później sprawdzony w szkole, nie wysyłamy żadnych e-maili.

Pliki do pobrania