Jesteś tutaj: Start / Klasa 8 / Biologia

Biologia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26
10.2020

17.05.2021r

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

1. Wyjaśnij, w jakim celu chroni się przyrodę.

2. Scharakteryzuj obszarowe formy ochrony przyrody.


 

10-14.05.2021r

Temat: Jak racjonalnie gospodarować zasobami przyrody?

Temat: Ochrona zasobów przyrody na co dzień.

Odpowiedz na pytania ze strony 156. Do zeszytu przepisz - To najważniejsze. Uzupełnij ćwiczenia.


 

4-7.05.2021r

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Wyjaśnij pojęcia : zasoby przyrody, zasoby niewyczerpywalne, zasoby wyczerpywalne, zasoby odnawialne i nieodnawialne.

W jaki sposób zasoby odnawialne się odtwarzają?

Na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju?


 

26-30.45.2021r

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - plakat (2 godziny)

Różne , wybrane formy ppracy. wykonanie pracy w formie plakatu.


 

19-23.04.2021r

Temat:Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - obcy są wśród nas (2godziny)

1. Wymień konsekwencje wprowadzania do ekosystemów gatunków, które naturalnie w nim nie występują.

2. Podaj przykłady takiej działalności i skutki jakie spowodowały.

3. Podaj przyklady negatywnych skutków wprowadzania do ekosystemów obcych gatunków w Polsce.

4. Podaj przykłady gatunków zwierząt i roślin, które wymarły.

 


 

12-16.04.2021r

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną - niszczenie siedlisk. (2godz.)

1. Jakie konsekwencje powodują wycinki lasów?

2. Wujaśnij pojęcie monokultura leśna.

3. Jakie konsekwencje powoduje stosowanie monokultur leśnych?

4. W jaki sposób człowiek przyczynia się do niszczenia siedlisk, podaj przykłady.

Uzupełnij ćwiczenia.


 

8.04.2021r

Temat: wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. Zanieczyszczenie wód i gleb.

1. Co doprowadziło do zanieczyszczenia wód i gleb?

2. Wymień i opisz zanieczyszczenia wód.

3. Wymień i opisz rodzaje zanieczyszczenia gleb.

4. Uzupełnij ćwiczenia.


 

29.03.2021r

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

1. Przez co człowiek przyczynia się do spadku różnorodności biologicznej ?

2. Podaj przyczyny eleminowania organizmów i krótko je opisz.

3. Podaj przykłady zanieczyszczeń atmosfery.

4. Wyjaśnij pojęcia : kwaśne opady, dziura ozonowa, smog, globalne ocieplenie.

Uzupełnij ćwiczenia.

 


22-26.03.2021r

Temat: Bioróżnorodność biologiczna w Polsce - plakat.

Wykonaj plakat na temat wybranego przez siebie ekosystemu w Polsce (2 godziny lekcyjne) Podaj źródła, wykonaj rysunki, schematy i opisy.

 


15-19.03.2021r

Temat: Różnorodność biologiczna w Polsce - plakat.

18.03.2021r - egzamin próbny


8-12.03.2021r

Temat: Różnorodność biologiczna.

Odpowiedz na pytania strona 142. Do zeszytu przepisz - To najważniejsze. Uzupełnij ćwiczenia.

 


1-6.03.2021r

Temat Powtórzenie wiadomości.

Temat Sprawdzenie wiadomości.


 

22-26.02.2021r

Temat: Materia i energia w ekosystemie. (2 godziny)

Odpowiedz na pytania str. 128, w zeszycie jako notatkę przepisz - To najważniejsze. Uzupełnij ćwiczenia.

 


15-19.02.2021r

Temat: Zależności pokarmowe (2godziny)

Odpowiedz na pytania str. 124. Jako notatkę przepisz - To najważniejsze. Uzupełnij ćwiczenia.


 

8-12.02.21r.

Temat: Czym jest ekosystem.

Dwie godziny lekcyjne.

Odpowiedz wzeszycvie na pytania z książki styr. 120.

Znalezione obrazy dla zapytania: składniki ekosystemu.       Na podstawie obrazka wypisz składniki ekosystemu.


 

1-5.01.21r.

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

Dwie godziny lekcyjne.

Odpowiedz na putania ze strony 115. Uzupełnij ćwiczenia. Podaj własne przykłady symbiozy, protokooprracji i komensalizmu. Wykonaj polecenia:

- Rybka o imieniu Nemo, bohater znanego filmu, jest przedstawicielem błazenków. Gatunek ten żyje w symbiozie z innymi organizmami. Dowiedz się, jakie to organizmy, na czym polega relacja między nimi a błazenkami i jakie korzyści odnoszą z niej obie strony.

- Podaj przykład i omów relację symbiotyczną pomiędzy człowiekiem i innym gatunkiem.

Pliki do pobrania